הפעלת התכונות 'רימרקטינג' ו'תכונות של דיווח לצורך פרסום' ב-Analytics

אם מפעילים את Google Signals, הפקד של Google Signals מחליף את הפקדים להפעלת 'רימרקטינג' ו'תכונות של דיווח לצורך פרסום'.

במאמר זה מוסבר איך להגדיר את Analytics כדי לאפשר לכם ליצור קהלים לרימרקטינג ולשתף אותם עם חשבונות הפרסום שלכם. למשל, ניתן ליצור קהל של משתמשים שהוסיפו פריטים לעגלת הקניות אך לא השלימו את הרכישות שלהם. אחר כך אפשר לשתף את הקהל עם Google Ads כדי לעודד אותם להמשיך את האינטראקציה באמצעות מודעות רלוונטיות.

מידע נוסף על קהלים לרימרקטינג ב-Analytics

במאמר זה:

דרישות מוקדמות

כדי ליהנות מהיתרונות של רימרקטינג ורשימות רימרקטינג עבור מודעות לרשת החיפוש ב-Analytics, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 

מגבלות

זכור כי כל חשבון Google Analytics מוגבל ל-2000 קהלים לרימקטינג.

המאפיין פלחי קהל בשוק לא זמין בקהלים לרימרקטינג.

המדד ימים מאז הביקור האחרון לא זמין בקהלים לרימרקטינג.

 

הפעלה של רימרקטינג ותכונות של דיווח לצורך פרסום בנכס אינטרנט

כשמפעילים את התכונה 'רימרקטינג' בנכס אינטרנט, ניתן ליצור קהלים לרימרקטינג מתוך הנתונים הקיימים ב-Analytics ולשתף קהלים אלה עם חשבונות הפרסום המקושרים שלכם (למשל, Google Ads ו-Display & Video 360) וכן עם Optimize.

כשמפעילים את האפשרות 'תכונות של דיווח לצורך פרסום' בנכס אינטרנט, מערכת Analytics אוספת מידע כרגיל, ובנוסף גם אוספת קובצי Cookie של Google להעדפות מודעה, אם קיימים קבצים כאלו.

יש כמה שיטות להפעיל רימרקטינג ואת תכונות הדיווח לצורך פרסום בנכס אינטרנט:

שינוי הגדרות הנכס

השיטה הזו מתאימה רק לנכסי אינטרנט ולדפים שבהם משתמשים ב-analytics.js או בתיוג AMP.

שינוי הגדרות הנכס היא גם השיטה היחידה שבה תוכל להשתמש בתג של Google Analytics כדי ליצור רשימות רימרקטינג למודעות חיפוש.

לאחר שתשנה את הגדרות הנכס כך שיתמוך ברימרקטינג או באיסוף נתונים עבור תכונות פרסום, איסוף נתונים מסוג זה יתבצע בתנועה לכל הדפים שלך. כדי ליישם את התכונות האלו רק בחלקים מסוימים באתר שלך, עליך לשנות את קוד המעקב לכל דף רלוונטי ולוודא שהגדרות הנכס מושבתות.

כדי לעדכן את הגדרות הנכס:

  1. היכנס לחשבון Google Analytics.
  2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל הנכס שבו רוצים להפעיל את התכונות.
  3. בעמודה נכס, לוחצים על פרטי מעקב ולאחר מכן על איסוף נתונים.
  4. בקטע איסוף נתונים לתכונות פרסום:
    • כדי להפעיל שיווק מחדש, הגדר את שיווק מחדש ואת תכונות דיווח של פרסום למצב מופעל.
    • כדי להפעיל רק תכונות דיווח לצורך פרסום, מעבירים רק את תכונות דיווח לצורך פרסום למצב מופעל.

אם כבר הפעלת רימרקטינג ואת תכונות הדיווח לצורך פרסום על ידי עדכון של קטע קוד המעקב, עדיין תוכל ליישם את הגדרות הנכס האלו בלי לגרום להתנגשויות. היישום חל רק על רימרקטינג ברשת המדיה של Google.

שים לב, שיטה זו מתאימה רק להפעלת התכונות האלו בהקשר של משתמשי האתר. אם ברצונך להפעיל את התכונות האלו בהקשר של משתמשי האפליקציה שלך, עליך לעדכן את קוד המעקב של האפליקציה בהתאם לשיטות המפורטות ל-Android ו-iOS.

אם לא רוצים לאסוף נתונים לתכונות הפרסום, יש להעביר את שתי האפשרויות למצב כבוי ולוודא שאיסוף הנתונים האלה לא מוגדר בקוד המעקב.

 

חלופה: שינוי קוד המעקב

השיטה המועדפת להפעלת התכונות 'רימרקטינג ו'תכונות של דיווח לצורך פרסום' היא שינוי ההגדרות של הנכס באופן המתואר למעלה, אך ניתן להפעיל תכונות אלה על ידי שינוי קוד המעקב.

כדי להפעיל רשימות רימרקטינג עבור מודעות ברשת החיפוש, עליך להשתמש בהגדרות הנכס המתוארות למעלה.

אם תבחר להפעיל שיווק מחדש ברשת המדיה ואת תכונות הדיווח של פרסום, על ידי עדכון קוד המעקב שלך, עליך לבצע שינוי פשוט בשורה אחת בקוד, כפי שמתואר בקטעים בהמשך. שינוי זה לא ישפיע על ההתאמות האישיות שביצעת בקוד לפני כן.

אם תרצה להשבית באופן ידני את התכונות של דיווח לצורך פרסום, תוכל לשנות את קוד המעקב כפי שמתואר בקטעים הרלוונטיים שבהמשך.

כדי להפעיל תכונות אלה עבור Universal Analytics, הוסף את השורה המודגשת לקוד המעקב הקיים בין הפקודה 'create'‏ לפקודה 'send'‏, כמו בדוגמה זו:

<script>
‎(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){‎
‎(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),‎‎
‎m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)‎
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

‎ga('require', 'displayfeatures');‎
‎ga('send', 'pageview');‎
‎</script>‎
כדי לבטל את השינוי, יש להסיר את השורה ‎ga('require', 'displayfeatures');

כדי לבטל את הפלאגין displayfeatures והגדרות הנכס במטרה להשבית את תכונות הדיווח לצורך פרסום, צריך להוסיף
‎ga('set', 'allowAdFeatures', false);‎
אחרי הפקודה create ולפני שההיט נשלח.

אם אתה משתמש במנהל התגים של ‏Google‏‎‏‎‎‏, פעל לפי הוראות אלו לעריכת התג של ‏Google Analytics.

אם עדיין משתמשים בקוד המעקב ga.js, כאן ניתן למצוא הוראות לשינוי הקוד.

 

חלופה: בחירה באפשרות של שימוש בקוד מעקב קיים ליצירת קמפיין רימרקטינג ב-Google Ads

כשאתם יוצרים קמפיין רימרקטינג ב-Google Ads והחשבון שלכם מקושר לחשבון Analytics, אפשר להשתמש בקוד המעקב שכבר קיים באתר במקום להסתמך על תג רימרקטינג שנוצר על ידי Google Ads. אם משתמשים באפשרות הזו, רימרקטינג יופעל אוטומטית ב-Analytics. למידע נוסף על יצירת קמפיינים של רימרקטינג ב-Google Ads.

 

הפעלה של רימרקטינג ותכונות של דיווח לצורך פרסום באפליקציה

לאחר הפעלת התכונות האלו באפליקציה, Google Analytics יאסוף מידע כרגיל, ובנוסף יאסוף מידע שמשויך למזהי פרסום בנייד.

כדי להפעיל את התכונות האלו באפליקציה, עליך לשנות את קוד המעקב של Google Analytics שכללת בקוד האפליקציה. היעזר בדוגמאות הבאות כדי לשנות את קוד המעקב באפליקציות ל-Android ול-iOS.

שינוי קוד המעקב באפליקציות ל-Android

כדי להפעיל את תכונות אלו במערכת הפעלה Android, שנה את קוד המעקב של Google Analytics כך שיתבצע איסוף של מזהה הפרסום. קרא לשיטה enableAdvertisingIdCollection במעקב שעבורו ברצונך להפעיל את התכונות האלו. לדוגמה:

‎// Get tracker.‎
‎Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(‎
‎TrackerName.‎‎APP_TRACKER);‎

‎// Enable Display Features.‎
‎t.enableAdvertisingIdCollection(true);‎

למידע נוסף על תמיכה בפרסום ברשת המדיה ב-Android

שינוי קוד המעקב באפליקציות ל-iOS

כדי להפעיל את התכונות האלו ל-iOS, אסוף את IDFA (מזהה למפרסמים). כדי להפעיל את איסוף ה-IDFA, יש לקשר את הספריות ‏libAdIdAccess.a‏ ו-‏AdSupport.framework‏ לאפליקציה שלכם ולהעביר את ‏allowIDFACollection‏ להגדרה כן בכל המעקבים שיאספו את ה-IDFA. לדוגמה:

‎// Assumes a tracker has already been initialized with a property ID, otherwise‎
‎// getDefaultTracker returns nil.‎
‎id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];‎

‎// Enable IDFA collection.‎
‎tracker.allowIDFACollection = YES;‎

אם אתה משתמש במנהל התגים של ‏Google‏‎‏‎‎‏, פעל לפי הוראות אלו לעריכת התג של ‏Analytics‏‎‏‎‎‏.

 

משאבים קשורים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?