Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Ενεργοποίηση επαναληπτικού μάρκετινγκ και λειτουργιών αναφοράς διαφήμισης στο Analytics

Αν ενεργοποιήσετε το Google signals, τα στοιχεία ελέγχου για την ενεργοποίηση του επαναληπτικού μάρκετινγκ και των λειτουργιών αναφοράς διαφήμισης θα αντικατασταθούν από τα στοιχεία ελέγχου του Google signals.

Σε αυτό το άρθρο εξηγείται ο τρόπος διαμόρφωσης του Analytics, ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ και να τα μοιράζεστε με τους λογαριασμούς διαφήμισης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κοινό με χρήστες που άφησαν είδη στο καλάθι αγορών τους, αλλά δεν ολοκλήρωσαν τις αγορές τους και έπειτα να μοιραστείτε αυτό το κοινό με το Google Ads, για να μπορέσετε να προσελκύσετε ξανά αυτούς τους χρήστες με συμπληρωματικές διαφημίσεις εκ νέου προσέγγισης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ στο Analytics

Σε αυτό το άρθρο:

Προϋποθέσεις

Για να επωφεληθείτε από το επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Analytics, καθώς και από τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης με το Analytics, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 

Όρια

Έχετε υπόψη ότι ισχύει όριο 2.000 ειδών κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ ανά λογαριασμό Analytics.

Η ιδιότητα Τμήματα εντός της αγοράς δεν διατίθεται για είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Η μέτρηση Ημέρες από την τελευταία επίσκεψη δεν διατίθεται για είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ.

 

Ενεργοποίηση επαναληπτικού μάρκετινγκ και λειτουργιών αναφοράς διαφήμισης για ιδιοκτησία ιστού

Όταν ενεργοποιείτε το επαναληπτικό μάρκετινγκ για μια ιδιοκτησία ιστού, μπορείτε να δημιουργείτε είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ από τα δεδομένα του Analytics και να μοιράζεστε αυτά τα είδη κοινού με τους συνδεδεμένους λογαριασμούς διαφήμισης (π.χ. λογαριασμούς Google Ads και Display & Video 360), καθώς και με το Optimize.

Όταν ενεργοποιείτε τις λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης για μια ιδιοκτησία ιστού, το Analytics συλλέγει τις συνήθεις πληροφορίες, καθώς και cookie διαφήμισης της Google, όταν αυτά τα cookie υπάρχουν.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το επαναληπτικό μάρκετινγκ και τις λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης για μια ιδιοκτησία ιστού χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Τροποποίηση των ρυθμίσεων ιδιοκτησίας

Αυτή η μέθοδος ισχύει μόνο για ιδιοκτησίες ιστού και σελίδες για τις οποίες χρησιμοποιείτε το gtag.js, το analytics.js ή την προσθήκη ετικετών AMP.

Η τροποποίηση των ρυθμίσεων ιδιοκτησίας είναι, επίσης, η μόνη μέθοδος με την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα του Analytics για να δημιουργήσετε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης.

Όταν τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας, ώστε να υποστηρίζεται το επαναληπτικό μάρκετινγκ ή/και η συλλογή δεδομένων για τις λειτουργίες διαφήμισης, η επισκεψιμότητα προς όλες τις σελίδες σας θα υπόκειται σε αυτόν τον τύπο συλλογής δεδομένων. Αν θέλετε να υλοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες μόνο για συγκεκριμένα τμήματα του ιστοτόπου σας, χρειάζεται να τροποποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης για κάθε σχετική σελίδα και να αφήσετε αυτές τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας απενεργοποιημένες.

Για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας:

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Analytics.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιοκτησία για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.
  3. Στη στήλη Ιδιοκτησία, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες παρακολούθησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συλλογή δεδομένων.
  4. Στην ενότητα Συλλογή δεδομένων για τις λειτουργίες διαφήμισης:
    • Για να ενεργοποιήσετε το επαναληπτικό μάρκετινγκ, ορίστε τις επιλογές Επαναληπτικό μάρκετινγκ και Λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης σε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.
    • Για να ενεργοποιήσετε μόνο τις λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης, ορίστε μόνο την επιλογή Λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης σε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ.

Αν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει το επαναληπτικό μάρκετινγκ και τις λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης ενημερώνοντας τον κώδικα παρακολούθησης, μπορείτε ακόμη να εφαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας χωρίς να προκληθούν διενέξεις. Αυτό ισχύει για το επαναληπτικό μάρκετινγκ μόνο στο Δίκτυο προβολής Google.

Έχετε υπόψη ότι αυτή η μέθοδος ισχύει μόνο για την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων λειτουργιών σε σχέση με τους χρήστες του ιστοτόπου σας. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες σε σχέση με τους χρήστες της εφαρμογής σας, χρειάζεται να ενημερώσετε τον κώδικα παρακολούθησης εφαρμογής σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται για Android και iOS.

Αν δεν θέλετε να συλλέγετε δεδομένα για Λειτουργίες διαφήμισης, τότε βεβαιωθείτε ότι και οι δύο αυτές επιλογές έχουν οριστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και ότι ο κώδικας παρακολούθησης δεν είναι διαμορφωμένος για τη συλλογή αυτών των δεδομένων.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το Google signals, για να βελτιώσετε το επαναληπτικό μάρκετινγκ και τις αναφορές. Αν ενεργοποιήσετε το Google signals, αυτά τα στοιχεία ελέγχου αντικαθιστούν τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου για το επαναληπτικό μάρκετινγκ και τις λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης.

 

Εναλλακτικά: Τροποποίηση του κώδικα παρακολούθησης

Η προτιμώμενη μέθοδος για την ενεργοποίηση του επαναληπτικού μάρκετινγκ και των λειτουργιών αναφοράς διαφήμισης είναι η τροποποίηση των ρυθμίσεων ιδιοκτησίας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες τροποποιώντας τον κώδικα παρακολούθησης.

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας που περιγράφηκαν παραπάνω.

Αν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε το επαναληπτικό μάρκετινγκ προβολής και τις λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης μέσω της ενημέρωσης του κώδικα παρακολούθησης, χρειάζεται να κάνετε μόνο μια απλή αλλαγή μίας γραμμής στον κώδικα, όπως περιγράφεται στις ακόλουθες ενότητες. Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει τυχόν προσαρμογές του κώδικα που έχετε πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε μη αυτόματα τις λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης, μπορείτε να τροποποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης, όπως περιγράφεται στις σχετικές ενότητες παρακάτω.

Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες για το Universal Analytics, τοποθετήστε την έντονη γραμμή στον υπάρχοντα κώδικα παρακολούθησης, μεταξύ των εντολών 'create' και 'send' όπως στο εξής παράδειγμα:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Για να επαναφέρετε την αλλαγή, απλώς καταργήστε τη γραμμή ga('require', 'displayfeatures');

Για να παρακάμψετε την προσθήκη displayfeatures και τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας, προκειμένου να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης, προσθέστε τη γραμμή
ga('set', 'allowAdFeatures', false); //Για εκ νέου ενεργοποίηση, ορίστε το allowAdFeatures σε true
μετά την εντολή create και πριν από την αποστολή της επίσκεψης.

Αν χρησιμοποιείτε τον Διαχειριστή ετικετών Google, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να επεξεργαστείτε την ετικέτα Analytics.

Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον κώδικα παρακολούθησης ga.js, μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την τροποποίηση του εν λόγω κώδικα εδώ.

 

Εναλλακτικά: Ορίστε την επιλογή να χρησιμοποιείτε τον υπάρχοντα κώδικα παρακολούθησης, όταν δημιουργείτε καμπάνια επαναληπτικού μάρκετινγκ στο Google Ads

Κατά τη δημιουργία μιας καμπάνιας επαναληπτικού μάρκετινγκ στο Google Ads, αν ο λογαριασμός σας είναι συνδεδεμένος με έναν λογαριασμό Analytics, έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης που βρίσκεται ήδη στον ιστότοπό σας, αντί να αναθέσετε στο Google Ads τη δημιουργία ετικέτας επαναληπτικού μάρκετινγκ για λογαριασμό σας. Αν έχετε αυτήν την επιλογή, τότε το επαναληπτικό μάρκετινγκ είναι αυτόματα ενεργοποιημένο στο Analytics. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία καμπανιών επαναληπτικού μάρκετινγκ στο Google Ads.

 

Ενεργοποίηση επαναληπτικού μάρκετινγκ και λειτουργιών αναφοράς διαφήμισης για εφαρμογή

Όταν ενεργοποιείτε αυτές τις λειτουργίες για κάποια εφαρμογή, το Analytics συλλέγει τις συνήθεις πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με αναγνωριστικά διαφημίσεων για κινητά.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες για κάποια εφαρμογή, πρέπει να τροποποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Analytics που έχετε συμπεριλάβει στον κώδικα διαφήμισης. Στα παρακάτω παραδείγματα εξηγείται πώς πρέπει να τροποποιηθεί ο κώδικας παρακολούθησης για εφαρμογές Android και iOS.

Αλλαγή κώδικα παρακολούθησης εφαρμογής για Android

Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες για Android, τροποποιήστε τον κώδικα παρακολούθησης του Analytics, ώστε να συλλέγει το αναγνωριστικό διαφήμισης. Καλέστε τη μέθοδο enableAdvertisingIdCollection στην εφαρμογή παρακολούθησης στην οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα:

// Λήψη εφαρμογής παρακολούθησης.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Ενεργοποίηση λειτουργιών προβολής.
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // Για απενεργοποίηση των λειτουργιών προβολής, ορίστε αυτήν την τιμή σε false

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποστήριξη των διαφημίσεων προβολής σε Android

Αλλαγή κώδικα παρακολούθησης εφαρμογής για iOS

Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες για iOS, συλλέξτε το IDFA (αναγνωριστικό για διαφημίσεις). Για να ενεργοποιήσετε τη συλλογή IDFA, συνδέστε τις βιβλιοθήκες libAdIdAccess.a και AdSupport.framework στην εφαρμογή σας και ορίστε το allowIDFACollection σε YES σε κάθε εργαλείο παρακολούθησης που θα συλλέγει το IDFA. Για παράδειγμα:

// Προϋποθέτει ότι έχει ήδη εκκινηθεί μια εφαρμογή παρακολούθησης με ένα αναγνωριστικό ιδιοκτησίας, διαφορετικά
// το getDefaultTracker επιστρέφει την τιμή μηδέν.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Ενεργοποίηση συλλογής IDFA.
tracker.allowIDFACollection = YES; // για απενεργοποίηση των λειτουργιών προβολής, ορίστε αυτήν την τιμή σε NO

 

Αν χρησιμοποιείτε τον Διαχειριστή ετικετών Google, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να επεξεργαστείτε την ετικέτα Analytics.

 

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false