Activar el remàrqueting i les funcions d'informes publicitaris a Analytics

Si activeu Google signals, el control de Google signals substituirà els controls per activar el remàrqueting i les funcions d'informes publicitaris.

En aquest article s'explica com es pot configurar Analytics per crear públics de remàrqueting i compartir-los amb els comptes publicitaris. Per exemple, podeu crear un públic format per usuaris que han deixat articles al carretó electrònic però no han finalitzat la compra i després compartir aquest públic amb Google Ads per tornar a atreure aquests usuaris amb anuncis de seguiment.

Més informació sobre els públics de remàrqueting a Analytics

Contingut d'aquest article:

Requisits previs

Per aprofitar els avantatges del remàrqueting i de les llistes de remàrqueting per a anuncis de la cerca amb Analytics, cal que compliu aquests requisits:

 

Límits

Tingueu present que hi ha un límit de 2.000 públics de remàrqueting per cada compte d'Analytics.

La dimensió Segments al mercat no està disponible per als públics de remàrqueting.

De la mateixa manera, tampoc no ho està la mètrica Dies des de l'última visita.

 

Activar el remàrqueting i les funcions d'informes per a anunciants en una propietat web

Un cop activat el remàrqueting en una propietat web, podeu crear públics de remàrqueting a partir de les vostres dades d'Analytics i compartir-los amb els altres comptes publicitaris que tingueu enllaçats (per exemple, Google Ads i Display & Video 360) i amb Optimize.

Quan activeu les funcions d'informes per a anunciants en una propietat web, Analytics recopila la informació que obté normalment, a més de les galetes de publicitat de Google, si n'hi ha.

Podeu activar les funcions de remàrqueting i d'informes per a anunciants d'una propietat web amb un dels mètodes següents:

Modificar la configuració de la propietat

Aquest mètode només s'aplica a les propietats web i a les pàgines en què feu servir analytics.js o l'etiquetatge AMP.

A més, és l'únic mètode que us permet utilitzar l'etiqueta d'Analytics per crear llistes de remàrqueting per a anuncis de la cerca.

En modificar la configuració de la propietat perquè admeti el remàrqueting o la recopilació de dades per a les funcions de publicitat, el trànsit de totes les pàgines queda subjecte a aquest tipus de recopilació de dades. Si només voleu implementar aquestes funcions en algunes parts del lloc web, cal que modifiqueu el codi de seguiment de les pàgines en qüestió i que deixeu desactivada la configuració d'aquesta propietat.

Seguiu aquests passos per modificar la configuració de la propietat:

  1. Inicieu la sessió al compte d'Analytics.
  2. Feu clic a Administrador i aneu a la propietat en què voleu activar aquestes funcions.
  3. A la columna Propietat, feu clic a Informació de seguiment i, tot seguit, a Recollida de dades.
  4. A Recopilació de dades per a les funcions publicitàries:
    • Per activar el remàrqueting, activeu Remàrqueting i Funcions d'informes per a anunciants.
    • Per activar només les Funcions d'informes publicitaris, activeu únicament Funcions d'informes publicitaris.

Si ja havíeu activat el remàrqueting i les funcions d'informes per a anunciants en actualitzar el codi de seguiment, podeu implementar igualment aquestes opcions de configuració de la propietat sense cap problema. Això s'aplica a remàrqueting només a la Xarxa de Display de Google.

Recordeu que aquest mètode només serveix per activar les funcions per als usuaris del lloc web. Si voleu activar-les per als usuaris de l'aplicació, cal que modifiqueu el codi de seguiment de l'aplicació segons els mètodes que es descriuen per a Android i per a iOS.

Si no voleu recollir dades de les funcions publicitàries, comproveu que totes dues opcions estiguin desactivades i que el codi de seguiment no estigui configurat per recollir aquestes dades.

 

Alternativa: modificar el codi de seguiment

El mètode recomanat per activar el remàrqueting i les funcions d'informes per a anunciants és modificant la configuració de la propietat tal com es descriu més amunt, tot i que també podeu activar aquestes funcions modificant el codi de seguiment.

Si voleu activar les llistes de remàrqueting per als anuncis de la cerca, cal que utilitzeu la configuració de la propietat descrita anteriorment.

Si decidiu activar el remàrqueting de la Xarxa de Display i les funcions d'informes per a anunciants modificant el codi de seguiment, només cal que feu un petit canvi en una línia del codi, tal com s'explica a les seccions següents. Aquesta modificació no afecta les personalitzacions que hàgiu fet prèviament al codi.

Si voleu desactivar manualment les funcions d'informes per a anunciants, podeu modificar el codi de seguiment, tal com s'explica a les seccions següents corresponents.

Per tal d'activar aquestes funcions a Universal Analytics, inseriu la línia en negreta al codi de seguiment existent, entre les ordres 'create' i 'send', com es mostra en aquest exemple:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Per desfer aquest canvi, només cal que traieu la línia ga('require', 'displayfeatures');

Per substituir el connector displayfeatures i la configuració de propietats per desactivar les funcions d'informes publicitaris, afegiu
ga('set', 'allowAdFeatures', false);
després de l'ordre create, abans que s'enviï la petició de fitxer.

Si feu servir Google Tag Manager, seguiu aquestes instruccions per modificar l'etiqueta d'Analytics.

Si encara feu servir el codi de seguiment ga.js, consulteu les instruccions per modificar-lo.

 

Alternativa: seleccionar l'opció per utilitzar el codi de seguiment que ja hi ha al lloc web en crear una campanya de remàrqueting a Google Ads

Si teniu el compte de Google Ads enllaçat a un d'Analytics quan creeu una campanya de remàrqueting a Google Ads, podeu optar per utilitzar el codi de seguiment que ja teniu al lloc web en comptes de deixar que Google Ads us generi una etiqueta de remàrqueting. Si utilitzeu aquesta opció, el remàrqueting s'activa automàticament a Analytics. Obteniu més informació sobre com es poden crear les campanyes de remàrqueting a Google Ads.

 

Activar el remàrqueting i les funcions d'informes per a anunciants en una aplicació

Quan activeu aquestes funcions en una aplicació, Analytics recopila la informació que obté normalment, a més d'informació associada amb els identificadors de publicitat per a mòbils.

Per activar aquestes funcions en una aplicació, cal que modifiqueu el codi de seguiment d'Analytics que heu inclòs al codi de l'aplicació. Als exemples següents es mostra com es modifica el codi de seguiment en aplicacions Android i iOS.

Modificar el codi de seguiment en aplicacions Android

Per activar les funcions per a anunciants en dispositius Android, cal que modifiqueu el codi de seguiment d'Analytics perquè recopili l'identificador de publicitat. Crideu el mètode enableAdvertisingIdCollection al sistema de seguiment en què vulgueu activar les funcions. Per exemple:

// Obteniu el sistema de seguiment.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Activeu les funcions de la Xarxa de Display.
t.enableAdvertisingIdCollection(true);

Obteniu més informació sobre la compatibilitat de la publicitat de display amb Android.

Modificar el codi de seguiment en aplicacions iOS

Per activar les funcions per a anunciants en dispositius iOS, heu de recopilar l'IDFA (identificador d'anunciants). Per fer-ho, enllaceu les biblioteques libAdIdAccess.a i AdSupport.framework amb la vostra aplicació i establiu allowIDFACollection a YES en cada sistema de seguiment que recopili l'IDFA. Per exemple:

// Es pressuposa que ja s'ha inicialitzat un sistema de seguiment amb un identificador de propietat. En cas contrari,
// getDefaultTracker noofereix cap valor.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Activa la recopilació de l'IDFA.
tracker.allowIDFACollection = YES;

Si feu servir el Gestor d'etiquetes de Google, seguiu aquestes instruccions per modificar l'etiqueta d'Analytics.

 

Recursos relacionats

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?