En aquest article trobareu informació sobre Universal Analytics. Si feu servir la nova generació de Google Analytics, consulteu la secció Propietats de Google Analytics 4 d'aquest article del Centre d'ajuda.

Activar el remàrqueting i les funcions d'informes publicitaris a Analytics

Si activeu Google signals, el control d'aquest producte substituirà els controls per activar el remàrqueting i les funcions d'informes publicitaris.

En aquest article s'explica com es pot configurar Analytics per crear públics de remàrqueting i compartir-los amb els comptes publicitaris. Per exemple, podeu crear un públic format per usuaris que han deixat articles al carretó electrònic però no han finalitzat la compra i després compartir aquest públic amb Google Ads per tornar a atreure aquests usuaris amb anuncis de seguiment.

Més informació sobre els públics de remàrqueting a Analytics

Contingut d'aquest article:

Requisits previs

Per utilitzar el remàrqueting i les llistes de remàrqueting per a anuncis de cerca amb Analytics, cal que feu el que s'indica a continuació:

 

Límits

Tingueu present que hi ha un límit de 2.000 públics de remàrqueting per cada compte d'Analytics.

La dimensió Segments al mercat no està disponible per als públics de remàrqueting.

De la mateixa manera, tampoc no ho està la mètrica Dies des de l'última visita.

 

Activar el remàrqueting i les funcions d'informes publicitaris en una propietat web

Un cop activat el remàrqueting en una propietat web, podeu crear públics de remàrqueting a partir de les vostres dades d'Analytics i compartir-los amb els altres comptes publicitaris que tingueu enllaçats (per exemple, Google Ads i Display & Video 360) i amb Optimize.

Quan activeu les funcions d'informes publicitaris en una propietat web, Analytics recull la informació que obté normalment, a més de les galetes de publicitat de Google, si n'hi ha.

Podeu activar les funcions de remàrqueting i d'informes publicitaris d'una propietat web amb un dels mètodes següents:

Modificar la configuració de la propietat

Aquest mètode només s'aplica a les propietats web i a les pàgines en què feu servir gtag.js, analytics.js o l'etiquetatge AMP.

A més, és l'únic mètode que us permet utilitzar l'etiqueta d'Analytics per crear llistes de remàrqueting per a anuncis de cerca.

En modificar la configuració de la propietat perquè admeti el remàrqueting o la recollida de dades per a les funcions de publicitat, el trànsit de totes les pàgines queda subjecte a aquest tipus de recollida de dades. Si només voleu implementar aquestes funcions en algunes parts del lloc web, cal que modifiqueu el codi de seguiment de les pàgines en qüestió i que deixeu desactivada la configuració d'aquesta propietat.

Seguiu aquests passos per modificar la configuració de la propietat:

  1. Inicieu la sessió al vostre compte d'Analytics.
  2. Feu clic a Administració i navegueu fins a la propietat en què voleu activar aquestes funcions.
  3. A la columna Propietat, feu clic a Informació de seguiment i, a continuació, a Recollida de dades.
  4. A Recollida de dades per a les funcions publicitàries:
    • Per activar el remàrqueting, activeu Remàrqueting i Funcions d'informes publicitaris.
    • Per activar només les funcions d'informes publicitaris, activeu únicament Funcions d'informes publicitaris.

Si ja havíeu activat el remàrqueting i les funcions d'informes publicitaris actualitzant el codi de seguiment, podeu implementar igualment aquestes opcions de configuració de la propietat sense cap problema. Això només ho podeu fer amb el remàrqueting de la Xarxa de Display de Google.

Recordeu que aquest mètode només serveix per activar les funcions per als usuaris del lloc web. Si voleu activar-les per als usuaris de l'aplicació, cal que modifiqueu el codi de seguiment de l'aplicació seguint els passos que es descriuen per a Android i per a iOS.

Si no voleu recollir dades de les funcions publicitàries, comproveu que totes dues opcions estiguin desactivades i que el codi de seguiment no estigui configurat per recollir aquestes dades.

També teniu l'opció d'activar Google signals per millorar el remàrqueting i els informes. Si activeu Google signals, aquests controls substituiran els de les funcions de remàrqueting i d'informes publicitaris.

 

Alternativa: modificar el codi de seguiment

El mètode recomanat per activar el remàrqueting i les funcions d'informes publicitaris és modificant la configuració de la propietat tal com es descriu més amunt, tot i que també podeu activar aquestes funcions modificant el codi de seguiment.

Si voleu activar les llistes de remàrqueting per a anuncis de cerca, cal que utilitzeu la configuració de la propietat descrita anteriorment.

Si decidiu activar el remàrqueting de la Xarxa de Display i les funcions d'informes publicitaris modificant el codi de seguiment, només cal que feu un petit canvi en una línia del codi, tal com s'explica a les seccions següents. Aquesta modificació no afecta les personalitzacions que hàgiu fet prèviament al codi.

Si voleu desactivar manualment les funcions d'informes publicitaris, podeu modificar el codi de seguiment, tal com s'explica a les seccions següents corresponents.

Per activar aquestes funcions a Universal Analytics, inseriu al vostre codi de seguiment la línia en negreta, entre les ordres 'create' i 'send', com es mostra en aquest exemple:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Per desfer aquest canvi, només cal que tragueu la línia ga('require', 'displayfeatures');

Per substituir el connector displayfeatures i la configuració de propietats per desactivar les funcions d'informes publicitaris, afegiu
ga('set', 'allowAdFeatures', false); // per tornar a activar-les, definiu allowAdFeatures en "true"
després de l'ordre create, abans que s'enviï la petició de fitxer.

Si feu servir Google Tag Manager, seguiu aquestes instruccions per editar l'etiqueta d'Analytics.

Si encara feu servir el codi de seguiment ga.js, consulteu les instruccions per modificar-lo.

 

Alternativa: seleccionar l'opció d'utilitzar el codi de seguiment que ja hi ha al lloc web en crear una campanya de remàrqueting a Google Ads

Si teniu el compte de Google Ads enllaçat a un d'Analytics quan creeu una campanya de remàrqueting a Google Ads, podeu optar per utilitzar el codi de seguiment que ja teniu al lloc web en comptes de deixar que Google Ads us generi una etiqueta de remàrqueting. Si utilitzeu aquesta opció, el remàrqueting s'activa automàticament a Analytics. Obteniu més informació sobre com es poden crear campanyes de remàrqueting a Google Ads.

 

Activar o desactivar les funcions de remàrqueting i d'informes publicitaris en una aplicació

Quan activeu aquestes funcions en una aplicació, Analytics recull la informació que obté normalment, a més d'informació associada amb els identificadors de publicitat per a mòbils.

Per activar o desactivar aquestes funcions en una aplicació, heu de modificar el codi de seguiment d'Analytics que hàgiu inclòs al codi de l'aplicació. Els exemples següents mostren com es modifica el codi de seguiment en aplicacions d'Android i d'iOS.

Modificar el codi de seguiment en aplicacions d'Android

Per activar les funcions publicitàries en dispositius Android, cal que modifiqueu el codi de seguiment d'Analytics perquè reculli l'identificador de publicitat. Crideu el mètode enableAdvertisingIdCollection al sistema de seguiment en què vulgueu activar les funcions. Per exemple:

// Obteniu el sistema de seguiment.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Activeu les funcions de display
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // per desactivar les funcions de display, definiu aquest valor en "false"

Més informació sobre la compatibilitat de la publicitat de display amb Android

Modificar el codi de seguiment en aplicacions d'iOS

Per activar aquestes funcions a iOS, cal que recolliu l'identificador de publicitat (IDFA). Per fer-ho, enllaceu les biblioteques libAdIdAccess.a i AdSupport.framework a la vostra aplicació i definiu allowIDFACollection en YES en cada sistema de seguiment que reculli l'IDFA. Per exemple:

// Es pressuposa que ja s'ha inicialitzat un sistema de seguiment amb un identificador de propietat. En cas contrari,
// getDefaultTracker no ofereix cap valor.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Activeu la recollida de l'IDFA.
tracker.allowIDFACollection = YES; // per desactivar les funcions de display, definiu aquest valor en "NO"

 

Si feu servir Google Tag Manager, seguiu aquestes instruccions per editar l'etiqueta d'Analytics.

 

Recursos relacionats

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
69256
false