Dostosowywanie raportów standardowych

Tworzenie raportu niestandardowego na bazie standardowego

Raporty niestandardowe możesz tworzyć na podstawie różnych raportów standardowych. Aby utworzyć nowy raport niestandardowy na bazie istniejącego raportu standardowego:

  1. Otwórz raport, którego chcesz użyć jako podstawy dla raportu niestandardowego.
  2. Kliknij Edytuj na pasku działań nad raportem.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by utworzyć raport niestandardowy.
Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich raportach.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?