Standaardrapporten aanpassen

Een aangepast rapport maken op basis van een standaardrapport

U kunt veel standaardrapporten gebruiken als basis voor aangepaste rapporten. Volg onderstaande stappen om een nieuw aangepast rapport te maken dat is gebaseerd op een bestaand standaardrapport:

  1. Open het rapport dat u als basis wilt gebruiken voor een aangepast rapport.
  2. Klik in de actiebalk boven het rapport op Bewerken.
  3. Volg de instructies om een aangepast rapport te maken.
Opmerking: Deze functie is niet in alle rapporten beschikbaar.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?