Standaardrapporten aanpassen

Een aangepast rapport maken op basis van een standaardrapport

U kunt veel standaardrapporten gebruiken als basis voor aangepaste rapporten. Volg onderstaande stappen om een nieuw aangepast rapport te maken dat is gebaseerd op een bestaand standaardrapport:

  1. Open het rapport dat u als basis wilt gebruiken voor een aangepast rapport.
  2. Klik in de actiebalk boven het rapport op Bewerken.
  3. Volg de instructies om een aangepast rapport te maken.
Opmerking: Deze functie is niet in alle rapporten beschikbaar.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen