Bu makale Universal Analytics hakkındadır. Yeni nesil Google Analytics'i kullanıyorsanız bu yardım merkezinin Google Analytics 4 özellikleri bölümüne bakın.

Site Hızını Yorumlama

Bu makalede ele alınan konular:

Metrikler nerede bulunur ve ne anlama gelirler?

Sayfa Zamanlamaları raporu > Gezgin ve Harita Yerleşimi sekmeleri > Site Kullanımı alt sekmesi

 • Ortalama Sayfa Yükleme Süresi : Sayfa görüntülemenin başlatılmasından (ör. bir sayfa bağlantısının tıklanması) tarayıcıda yüklemenin tamamlanmasına kadar, ilgili sayfanın yüklenmesi için geçen ortalama süredir (saniye cinsinden).

  Ort. Sayfa Yükleme Süresi iki bileşenden oluşur: 1) ağ ve sunucu süresi ve 2) tarayıcı süresi. Gezgin sekmesinin Teknik bölümü, ağ ve sunucu metrikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi sağlar. Geri kalan süre, Javascript'in ayrıştırılması ve çalıştırılmasına ve de sayfanın oluşturulmasına yönelik tarayıcı ek işlemlerinin süresidir.
 • Sayfa Görüntüleme Sayısı : Seçilen tarih aralığında sayfanın görüntülenme sayısıdır.
 • Sayfa Yükleme Örneği : Ortalama sayfa yükleme süresinin hesaplanması için örneklenen sayfa görüntülemelerin sayısıdır.
 • Hemen Çıkma Oranı : Bir sayfanın ilgili oturumda görüntülenen tek sayfa olduğu görüntülemelerin yüzdesidir.
 • Çıkış Yüzdesi : Bir sayfanın oturumdaki son sayfa olduğu görüntülemelerin yüzdesidir.
 • Sayfa Değeri : Bir sayfanın veya sayfa grubunun ortalama değeridir. Sayfa Değeri = ((İşlem Geliri + Toplam Hedef Değeri) / Bir sayfanın veya sayfa grubunun Benzersiz Sayfa Görüntüleme Sayısı).

Sayfa Zamanlamaları raporu > Gezgin ve Harita Yerleşimi sekmeleri > Teknik alt sekmesi

 • Sayfa Görüntüleme Sayısı : Seçilen tarih aralığında sayfanın görüntülenme sayısıdır.
 • Ortalama Sayfa Yükleme Süresi : Sayfa görüntülemenin başlatılmasından (ör. bir sayfa bağlantısının tıklanması) tarayıcıda yüklemenin tamamlanmasına kadar, ilgili sayfanın yüklenmesi için geçen ortalama süredir (saniye cinsinden).

  Ort. Sayfa Yükleme Süresi iki bileşenden oluşur: 1) ağ ve sunucu süresi ve 2) tarayıcı süresi. Gezgin sekmesinin Teknik bölümü, ağ ve sunucu metrikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi sağlar. Geri kalan süre, Javascript'in ayrıştırılması ve çalıştırılmasına ve de sayfanın oluşturulmasına yönelik tarayıcı ek işlemlerinin süresidir.
 • Ort. Yönlendirme Süresi : Bir sayfayı getirmeden önce yönlendirme için harcanan süredir. Yönlendirme yoksa, bu metriğin değerinin 0 olması beklenir.
 • Ort. Alan Arama Süresi : Bir sayfanın DNS araması için harcanan ortalama süredir.
 • Ort. Sunucu Bağlantı Süresi : Kullanıcının sunucunuza bağlanması için gereken süredir.
 • Ort. Sunucu Yanıt Süresi : Kullanıcının bulunduğu yerden sunucunuza kadar olan ağ süresi de dahil olmak üzere, sunucunuzun bir kullanıcı isteğine yanıt verme süresidir.
 • Ort. Sayfa İndirme Süresi : Sayfanızı indirmek için geçen süredir.

Aşağıdaki çizelgede, bu metrikler arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz:

Sayfa Zamanlamaları raporu > Gezgin ve Harita Yerleşimi sekmeleri > DOM Zamanlamaları alt sekmesi

 • Sayfa Görüntüleme Sayısı : Seçilen tarih aralığında sayfanın görüntülenme sayısıdır.
 • Ortalama Belge Etkileşim Süresi : Kullanıcının bulunduğu yerden sunucunuza kadar olan ağ süresi de dahil olmak üzere, tarayıcının belgeyi (DOMInteractive) ayrıştırması için geçen ortalama süredir (saniye cinsinden). Bu sırada, kullanıcı, sayfa tam yüklenmemiş olsa bile Belge Nesne Modeli ile etkileşimde bulunabilir.
 • Ortalama Belge İçeriği Yükleme Süresi : Kullanıcının bulunduğu yerden sunucunuza kadar olan ağ süresi de dahil olmak üzere, tarayıcının belgeyi ayrıştırıp ertelenmiş ve ayrıştırıcı tarafından eklenmiş komut dosyalarını (DOMContentLoaded) çalıştırması için geçen ortalama süredir (saniye cinsinden). Belgenin ayrıştırılması tamamlandığında Belge Nesne Modeli hazır olur ancak referans stil sayfalarının, resimlerin ve alt çerçevelerin yüklenmesi tamamlanmamış olabilir. Bu etkinlik genellikle javascript çerçeve çalıştırmanın (ör. JQuery'nin onready() geri çağırması, vs.) başlangıç noktasıdır.
 • Ortalama Sayfa Yükleme Süresi : Sayfa görüntülemenin başlatılmasından (ör. bir sayfa bağlantısının tıklanması) tarayıcıda yüklemenin tamamlanmasına kadar, ilgili sayfanın yüklenmesi için geçen ortalama süredir (saniye cinsinden).

  Ort. Sayfa Yükleme Süresi iki bileşenden oluşur: 1) ağ ve sunucu süresi ve 2) tarayıcı süresi. Gezgin sekmesinin Teknik bölümü, ağ ve sunucu metrikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi sağlar. Geri kalan süre, Javascript'in ayrıştırılması ve çalıştırılmasına ve de sayfanın oluşturulmasına yönelik tarayıcı ek işlemlerinin süresidir.

Gezinme Zamanlaması API'sı ve bu belirli zamanlama özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin.

Bu metrikler, başka zamanlarda gözlemlediğiniz sayfa yükleme sürelerinden daha uzun süreler gösterirse, bu durum, kullandığınız tarih aralığında alınan örnek sayısından kaynaklanıyordur.

Kullanıcı Zamanlamaları raporu > Gezgin ve Harita Yerleşimi sekmeleri

Zamanlama kodunuzda tanımladığınız Zamanlama Kategorisi, Zamanlama Değişkeni veya Zamanlama Etiketine göre aşağıdaki metrikleri görürsünüz.

 • Ort. Kullanıcı Zamanlaması : Zamanlı kodun çalıştırılması için geçen ortalama süredir (saniye cinsinden).
 • Kullanıcı Zamanlaması Örneği : Alınan örnek sayısıdır.

Sayfa Zamanlamaları ve Kullanıcı Zamanlamaları raporları > Dağılım sekmesi

Bu sekme, sayfalarınızın/kaynaklarınızın toplu olarak kabul edilebilir sınırlar içinde yüklenip yüklenmediğini/çalıştırılıp çalıştırılmadığını belirlemeniz için zamanlama bölümleri sağlar. Belirli bir sayfa veya kaynağın hız ayrıntısını elde etmek için, Gezgin sekmesindeki öğeyi ayrıntılı olarak inceleyebilir ve ardından yükleme/çalıştırma sürelerinin dağılımını görmek üzere Dağılım sekmesini tıklayabilirsiniz.

Hız analizinde, birkaç aykırı değer ortalamayı saptırdığından, ortalama her zaman doğru bir hesaplama sağlamaz. Değerlerin dağılımını görebilmek hesaplama açısından daha doğru bir bakış açısı sağlar.

Açıklayıcı bilgiler ve yanıt

Sayfalarınızın yükleme sürelerinin en kritik etkiye sahip olduğu noktaları ölçmek için Sayfa Zamanlamaları raporunu kullanabilirsiniz. Örneğin, sitenizin hedef kitlesinin, İnternet hızının genel olarak sayfalarınız için ideal olandan daha yavaş olduğu bir coğrafi bölgede bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Ya da sayfalarınız için yükleme sürelerinin farklı tarayıcılarda büyük farklılıklar gösterdiğini öğrenebilirsiniz. Bu açıklayıcı bilgilere sahip olduğunuzda, site performansınızı son derece hedefli bir şekilde iyileştirecek adımlar atabilirsiniz. Örneğin:

 • Belirli tarayıcılar için yüksek yükleme süreleri gösteren sayfalar konusunda, tarayıcı sorunlarını araştırabilirsiniz ve bu tarayıcı için daha akıcı sayfalar sunabilirsiniz.
 • Önemli coğrafi bölgeler veya İSS'ler yüksek yükleme süreleri gösteriyorsa, bant genişliğini azaltmaya daha uygun, alternatif sayfalar sunabilirsiniz.
 • Açılış sayfalarınız düşük bir hız gösterirse, sayfa görüntüleme sayısı en fazla olanları iyileştirmeye odaklanabilirsiniz.
 • Ortalama yükleme süresi çok uzunsa, Sayfa Yükleme Süresi Bölümlerindeki yayılmayı araştırarak yükleme süresi sorununun anlamlılık düzeyini belirleyebilirsiniz.

Hangi alanlarda hızı artıracağınızı düşünürken önce en yavaş metrikleri (yükleme süreleri için daha büyük değerlere sahip olanlar) hedefleyin. Örneğin aşağıdaki özelliklere sahipseniz:

 • Yüksek Ort. Yönlendirme Süresi : Yönlendirmelerin gerekli olup olmadığını analiz edin. Ayrıca, belirli bir yönlendirenin, yüksek yönlendirme gecikmesine neden olup olmadığını görmek için kaynakları kontrol edin.
 • Yüksek Ort. Alan Arama Süresi : Sürekli ve daha düşük yanıt sürelerine neden olan bir DNS sağlayıcısına geçmeyi göz önünde bulundurun.
 • Yüksek Ort. Yanıt Süresi : Arka uçtaki işlemlerin süresini kısaltın veya kullanıcılara daha yakın bir sunucu yerleştirin.
 • Yüksek Ort. Sayfa İndirme Süresi : Başlangıç veri boyutunuzu azaltın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false