Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Interpretacja raportu Szybkość witryny

Tematy w tym artykule:

Gdzie znaleźć dane i co one oznaczają

Raport Szybkość wczytywania strony > karty Eksplorator i Nakładka mapy > podkarta Wykorzystanie witryny

 • Śr. czas wczytywania strony: średni czas (w sekundach) potrzebny do wczytania stron od chwili zainicjowania odsłony (np. kliknięcia linku na stronie) do ukończenia wczytywania w przeglądarce.

  Śr. czas wczytywania strony składa się z dwóch elementów: 1) czasu sieci i serwerów oraz 2) czasu przeglądarki. Sekcja Kwestie techniczne na karcie Eksplorator zawiera szczegółowe informacje o sieciach i serwerach. Pozostały czas to narzut przeglądarki na potrzeby analizy składniowej i wykonania kodu JavaScript oraz wyświetlenia strony.
 • Odsłony: liczba wyświetleń strony w wybranym zakresie dat.
 • Próbka wczytywania strony: liczba wyświetleń strony użyta do obliczenia średniego czasu wczytywania strony.
 • Współczynnik odrzuceń: odsetek wyświetleń strony, w których była ona jedyną oglądaną stroną w sesji.
 • % wyjść: odsetek wyświetleń strony, gdzie dana strona była ostatnią w sesji.
 • Wartość strony: średnia wartość strony lub zestawu stron. Wartość strony = ((Przychody z transakcji + Łączna wartość celu) / Niepowtarzalne odsłony strony lub zestawu stron).

Raport Szybkość wczytywania strony > karty Eksplorator i Nakładka mapy > podkarta Kwestie techniczne

 • Odsłony: liczba wyświetleń strony w wybranym zakresie dat.
 • Śr. czas wczytywania strony: średni czas (w sekundach) potrzebny do wczytania stron od chwili zainicjowania odsłony (np. kliknięcia linku na stronie) do ukończenia wczytywania w przeglądarce.

  Śr. czas wczytywania strony składa się z dwóch elementów: 1) czasu sieci i serwerów oraz 2) czasu przeglądarki. Sekcja Kwestie techniczne na karcie Eksplorator zawiera szczegółowe informacje o sieciach i serwerach. Pozostały czas to narzut przeglądarki na potrzeby analizy składniowej i wykonania kodu JavaScript oraz wyświetlenia strony.
 • Śr. czas przekierowania: czas przekierowania przed pobraniem strony. Jeśli nie ma przekierowań, czas ten powinien mieć wartość 0.
 • Śr. czas wyszukiwania domeny: średni czas wyszukiwania strony w systemie DNS.
 • Śr. czas połączenia z serwerem: czas nawiązania połączenia z Twoim serwerem przez użytkownika.
 • Śr. czas reakcji serwera: czas odpowiedzi Twojego serwera na zapytanie użytkownika, łącznie z czasem przesyłania danych przez sieć między lokalizacją użytkownika a serwerem.
 • Śr. czas pobierania strony: czas pobierania Twojej strony.

Zależności między tymi danymi widać na poniższym wykresie:

Raport Czas wczytywania > karty Eksplorator i Nakładka mapy > podkarta DOM – dane czasowe

 • Odsłony: liczba wyświetleń strony w wybranym zakresie dat.
 • Korzystanie z dokumentu – śr. czas: średni czas (w sekundach), jaki zajmuje przeglądarce analiza dokumentu (DOMInteractive), łącznie z czasem przesyłania danych przez sieć między lokalizacją użytkownika a serwerem. Obecnie użytkownik może wchodzić w interakcje z modelem obiektu dokumentu (DOM), nawet jeśli nie zostanie on w pełni wczytany.
 • Wczytywanie treści dokumentu – śr. czas: średni czas (w sekundach), jaki zajmuje przeglądarce analizowanie dokumentu i wykonywanie skryptów odroczonych i wstawionych przez analizator składni (DOMContentLoaded), łącznie z czasem przesyłania danych przez sieć między lokalizacją użytkownika a serwerem. Analiza dokumentu mogła się już zakończyć, model obiektu dokumentu jest gotowy, ale wywoływane arkusze stylów, obrazy lub ramki mogły się jeszcze w pełni nie wczytać. To zdarzenie często zapoczątkowuje wykonanie biblioteki JavaScript, np. wywołanie zwrotne onready() JQuery itd.
 • Śr. czas wczytywania strony: średni czas (w sekundach) potrzebny do wczytania stron od chwili zainicjowania odsłony (np. kliknięcia linku na stronie) do ukończenia wczytywania w przeglądarce.

  Śr. czas wczytywania strony składa się z dwóch elementów: 1) czasu sieci i serwerów oraz 2) czasu przeglądarki. Sekcja Kwestie techniczne na karcie Eksplorator zawiera szczegółowe informacje o sieciach i serwerach. Pozostały czas to narzut przeglądarki na potrzeby analizy składniowej i wykonania kodu JavaScript oraz wyświetlenia strony.

Dowiedz się więcej o interfejsie API Navigation Timing i poszczególnych atrybutach czasowych.

Jeśli dane wskazują na dłuższy od zaobserwowanego czas wczytywania strony, wynika to z liczby próbek pobranych w danym zakresie dat.

Raport Czas użytkownika > karty Eksplorator i Nakładka mapy

Znajdują się tu dane według Kategorii czasu, Zmiennej czasu oraz Etykiety czasu (wszystkie te wymiary są zdefiniowane w kodzie przebiegu działań).

 • Śr. czas użytkownika: średni czas (w sekundach) potrzebny do wykonania kodu czasowego.
 • Przykładowy czas użytkownika: liczba pobranych próbek.

Raporty Szybkość wczytywania strony i Czas użytkownika > karta Dystrybucja

Ta karta zawiera zbiorcze czasy przebiegu umożliwiające określenie, czy grupa stron/zasobów wczytywała się/była wykonywana w akceptowalnym czasie. Aby sprawdzić szczegółowe dane o szybkości wczytywania określonej strony lub zasobu, przejdź do danego elementu na karcie Eksplorator, a następnie kliknij kartę Dystrybucja, aby wyświetlić dystrybucję czasów wczytywania/wykonania.

W analizie szybkości wartość średnia nie zawsze jest dokładnym wynikiem, ponieważ może ją zniekształcić kilka wyizolowanych wartości. Sprawdzenie dystrybucji wartości zapewnia pełniejszy obraz.

Informacje i odpowiedzi

Raport Szybkość wczytywania strony służy do oceny krytycznych czasów wczytywania Twoich stron. Może się na przykład okazać, że docelowi odbiorcy Twojej witryny znajdują się na obszarze geograficznym, gdzie połączenie z internetem jest wolniejsze niż optymalne dla Twoich stron. Może się również okazać, że czasy wczytywania Twoich stron są diametralnie różne w różnych przeglądarkach. Takie informacje dają możliwość podjęcia bardzo precyzyjnych działań poprawiających wydajność witryny. Na przykład:

 • W przypadku stron o długim czasie wczytywania w określonych przeglądarkach warto zapoznać się z uwarunkowaniami danej przeglądarki i opracować stronę, która będzie lepiej dostosowana do jej wymagań.
 • Jeśli kluczowe regiony geograficzne lub dostawcy usług internetowych wykazują wysokie czasy wczytywania, możesz utworzyć alternatywne strony, które są lepiej dostosowane do niskiej przepustowości.
 • Jeśli Twoje strony docelowe wykazują długie czasy wczytywania, możesz skupić się na poprawie tych, które mają najwięcej odsłon.
 • Jeśli średni czas wczytywania jest za długi, możesz określić stopień ważności kwestii czasu wczytywania, sprawdzając różnicę między zakładaną a rzeczywistą wartością dla zbiorczych czasów wczytywania stron.

Rozważając, w których obszarach warto zwiększyć szybkość, zajmij się najpierw danymi wskazującymi na najdłuższe czasy (najwyższe wartości czasów wczytywania). Jeśli np. masz:

 • Długi średni czas przekierowania – upewnij się, że przekierowania są potrzebne. Przejrzyj też źródła i sprawdź, czy któraś ze stron odsyłających nie powoduje długiego czasu oczekiwania na przekierowanie.
 • Długi średni czas wyszukiwania domeny – rozważ zmianę dostawcy DNS na firmę, która zapewnia stałe, krótsze czasy reakcji.
 • Długi średni czas reakcji serwera – skróć czas przetwarzania danych technicznych lub umieść serwer bliżej użytkowników.
 • Długi średni czas pobierania strony – zmniejsz rozmiar początkowych danych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false