Tolking av nettstedhastighet

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Hvor du finner beregningene, og hva de betyr

Sidetiming-rapporten > Utforsker- og Kartoverlegg-fanene > Nettstedbruk-underfanen

 • Gj.sn. sideinnlastingstid: Hvor lang tid det gjennomsnittlig tar (i sekunder) å laste inn en side, fra sidevisningen innledes (f.eks. fra klikket på en sidelink) til innlastingen er fullført i nettleseren.

  Gj.sn. sideinnlastingstid består av to komponenter: 1) nettverks- og tjenertid samt 2) nettlesertid. Teknisk-delen på Utforsker-fanen inneholder informasjon om nettverks- og tjenerberegningene. Den gjenværende tiden er tiden nettleseren bruker på å parse og kjøre JavaScript-koden og gjengi siden.
 • Sidevisninger: Hvor mange ganger siden ble vist i datoperioden som er angitt.
 • Sideinnlastingsprøve: Hvor mange sidevisninger som faktisk ble brukt for å beregne gjennomsnittlig sideinnlastingstid.
 • Fluktfrekvens: Prosentandelen av visninger for en side der siden var den eneste som ble vist i løpet av økten.
 • % utgang – Prosentandelen av visninger av en side der siden var den siste som ble vist i økten.
 • Sideverdi: Gjennomsnittsverdien for siden eller gruppen av sider. Sideverdi = ((transaksjonsinntekt + samlet målverdi) / unike sidevisninger for siden eller settet med sider).

Tidsbruk per side-rapporten > Utfors|ker- og Kartoverlegg-fanene > Teknisk-underfanen

 • Sidevisninger: Hvor mange ganger siden ble vist i datoperioden som er angitt.
 • Gj.sn. sideinnlastingstid: Hvor lang tid det gjennomsnittlig tar (i sekunder) å laste inn en side, fra sidevisningen innledes (f.eks. fra klikket på en sidelink) til innlastingen er fullført i nettleseren.

  Gj.sn. sideinnlastingstid består av to komponenter: 1) nettverks- og tjenertid samt 2) nettlesertid. Teknisk-delen på Utforsker-fanen inneholder informasjon om nettverks- og tjenerberegningene. Den gjenværende tiden er tiden nettleseren bruker på å parse og kjøre JavaScript-koden og gjengi siden.
 • Gj.sn. viderekoblingstid: Tiden som brukes på viderekobling før siden hentes. Hvis viderekoblingsadresser ikke benyttes, bør verdien for denne beregningen være null (0).
 • Gj.sn. tid for domeneoppslag: Den gjennomsnittlige tiden som er brukt på DNS-oppslag for siden.
 • Gj.sn. tilkoblingstid for tjener: Tiden det tar brukeren å koble til tjeneren din.
 • Gj.sn. responstid for tjener: Tiden tjeneren din bruker på å svare på en brukerforespørsel, innbefattet nettverkstiden fra brukerens sted til tjeneren din.
 • Gj.sn. nedlastingstid for side: Tiden det tar å laste ned siden din.

Sammenhengen mellom disse beregningene fremgår av det følgende diagrammet:

Tidsbruk per side-rapporten > Utforsker- eller Kartoverlegg-fanen > DOM-tidsrammer-underfanen

 • Sidevisninger: Hvor mange ganger siden ble vist i datoperioden som er angitt.
 • Gj.sn. dokumentinteraksjonstid: Hvor lang tid nettleseren gjennomsnittlig bruker (i sekunder) på å parse dokumentet (DOMInteractive), innbefattet nettverkstiden fra brukerens sted til tjeneren din. På dette tidspunktet kan brukeren samhandle med DOM-en (Document Object Model), selv om den ikke er fullstendig innlastet.
 • Gj.sn. innl.tid for dokumentinnhold: Hvor lang tid nettleseren gjennomsnittlig bruker (i sekunder) på å parse dokumentet og kjøre utsatte og parserinnsatte skript (DOMContentLoaded), innbefattet nettverkstiden fra brukerens sted til tjeneren din. Parsingen av dokumentet er fullført, DOM-en er klar, men stilark, bilder og underrammer som det henvises til, er kanskje ikke ferdig innlastet. Denne aktiviteten er ofte utgangspunktet for kjøring av JavaScript-rammeverk, f.eks. onready()-tilbakekalling i JQuery.
 • Gj.sn. sideinnlastingstid: Hvor lang tid det gjennomsnittlig tar (i sekunder) å laste inn en side, fra sidevisningen innledes (f.eks. fra klikket på en sidelink) til innlastingen er fullført i nettleseren.

  Gj.sn. sideinnlastingstid består av to komponenter: 1) nettverks- og tjenertid samt 2) nettlesertid. Teknisk-delen på Utforsker-fanen inneholder informasjon om nettverks- og tjenerberegningene. Den gjenværende tiden er tiden nettleseren bruker på å parse og kjøre JavaScript-koden og gjengi siden.

Finn ut mer om Navigation Timing-programmeringsgrensesnittet og disse spesifikke timingattributtene.

Hvis disse verdiene noen ganger angir lengre sideinnlastingstid enn du ellers ser, skyldes det antallet prøver som blir tatt i løpet av datoperioden du bruker.

Brukertiming-rapporten > Utforsker- og Kartoverlegg-fanene

Her finner du følgende beregninger ordnet etter timingkategori, timingvariabel eller timingetikett (som alle angis i timingkoden).

 • Gj.sn. brukertiming: Hvor lang tid det gjennomsnittlig tar (i sekunder) å kjøre den tidsinnstilte koden.
 • Brukertimingvolum: Antall prøver som er tatt.

Tidsbruk per side- og Brukertiming-rapportene > Distribusjon-fanen

Denne fanen inneholder tidsperioder, slik at du kan fastslå om mesteparten av sidene/ressursene dine blir lastet/kjørt innenfor akseptable tidsgrenser. Hvis du vil finne hastighetsdetaljer for en bestemt side eller ressurs, kan du se detaljert informasjon for elementet i Utforsker-fanen, og deretter kan du klikke på Distribusjon-fanen for å finne fordelingen av innlastings- og kjøretider.

Ved hastighetsanalyse gir gjennomsnittet ikke alltid et nøyaktig bilde ettersom noen få avvik kan forskyve denne verdien. Du får et mer nøyaktig bilde hvis du kan se fordelingen av verdier.

Statistikk og svar

Du kan bruke Sidetiming-rapporten for å måle hvor innlastingstidene for sidene dine er mest kritiske. Du kan for eksempel kanskje oppdage at målgruppen for nettstedet ditt befinner seg i et geografisk område hvor tilkoblingshastigheten generelt er langsommere enn hva som er optimalt for sidene på nettstedet ditt. Det kan også hende at du oppdager at innlastingstiden for sidene dine varierer svært mye i ulike nettlesere. Du kan bruke denne innsikten i godt målrettede tiltak for å forbedre nettstedets resultater. For eksempel:

 • For sider med betydelig innlastingstid for enkelte nettlesere kan du undersøke problemer knyttet til disse nettleserne, og presentere en side som er mer strømlinjeformet for disse nettleserne.
 • Hvis det blir vist en betydelig innlastingstid for viktige geografiske områder eller nettleverandører, kan du presentere alternative sider som er bedre egnet for lavere båndbreddekapasitet.
 • Hvis det blir vist lav hastighet for destinasjonssidene dine, kan du rette fokus mot forbedring av sidene med flest sidevisninger.
 • Hvis den gjennomsnittlige innlastingstiden er for høy, kan du finne ut hvor alvorlig innlastingstidsproblemet er ved å utforske spredningen over tidsperioder for sideinnlasting.

Når du vurderer hvilke områder du skal øke hastigheten på, er det lurt å målrette beregningene med lavest hastighet først (de som har høye verdier for innlasting). Eksempler:

 • Høy gj.sn. viderekoblingstid: Sjekk om viderekoblingsadressene dine er nødvendige. Kontrollér også kildene for å se om en bestemt henvisningsadresse forårsaker stor tidsforsinkelse for viderekobling.
 • Høy gj.sn. tid for domeneoppslag: Du kan vurdere å bytte til en DNS-leverandør som tilbyr konsekvent lavere responstid.
 • Høy gj.sn. responstid for tjener: Reduser tjenerens behandlingstid, eller plasser tjeneren nærmere brukerne.
 • Høy gj.sn. nedlastingstid for side: Reduser den opprinnelige datastørrelsen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?