Svetainės spartos interpretavimas

Šiame straipsnyje

Kur rasti metriką ir ką ji reiškia

Ataskaita „Puslapio laikas“ > skirtukai „Naršyklė“ ir „Žemėlapio perdanga“ > antrinis skirtukas „Svetainės naudojimas“

 • Vid. puslapio įkėlimo laikas – tai vidutinis laikas (sekundėmis), per kurį įkeliamas puslapis, nuo puslapio peržiūros pradžios (t. y. puslapio nuorodos paspaudimo) iki visiško įkėlimo naršyklėje.

  Vid. puslapio įkėlimo laiką sudaro du komponentai: 1) tinklo ir serverio laikas ir 2) naršyklės laikas. Skirtuko Naršyklė skiltyje Techninė informacija pateikiama išsami informacija apie tinklą ir serverio metriką. Likęs laikas yra naršyklės „JavaScript“ ir puslapio pateikimo analizės ir vykdymo perviršis.
 • Puslapio peržiūros: skaičius, nurodantis, kiek kartų puslapis buvo peržiūrėtas per pasirinktą dienų seką.
 • Puslapio įkėlimo bandymas: puslapio peržiūrų, kurios buvo atrinktos norint apskaičiuoti vidutinį puslapio įkėlimo laiką, skaičius.
 • Atmetimo rodiklis: puslapio, kuris seanso metu buvo peržiūrėtas vienintelis, peržiūrų procentinė išraiška.
 • Išėjimas (%): puslapio, kuris seanso metu buvo peržiūrėtas paskutinis, peržiūrų procentinė išraiška.
 • Puslapio vertė: vidutinė puslapio arba puslapių rinkinio vertė. Puslapio vertė = (pajamos iš operacijos + bendroji tikslo reikšmė) / unikalios puslapio arba puslapių rinkinio peržiūros).

Ataskaita Puslapio laikas > skirtukai Naršyklė ir Žemėlapio perdanga > antrinis skirtukas Techninė informacija

 • Puslapio peržiūros: skaičius, nurodantis, kiek kartų puslapis buvo peržiūrėtas per pasirinktą dienų seką.
 • Vid. puslapio įkėlimo laikas – tai vidutinis laikas (sekundėmis), per kurį įkeliamas puslapis, nuo puslapio peržiūros pradžios (t. y. puslapio nuorodos paspaudimo) iki visiško įkėlimo naršyklėje.

  Vid. puslapio įkėlimo laiką sudaro du komponentai: 1) tinklo ir serverio laikas ir 2) naršyklės laikas. Skirtuko Naršyklė skiltyje Techninė informacija pateikiama išsami informacija apie tinklą ir serverio metriką. Likęs laikas yra naršyklės „JavaScript“ ir puslapio pateikimo analizės ir vykdymo perviršis.
 • Vid. peradresavimo laikas: peradresavimo laikas, kol gaunamas puslapis. Jei peradresavimų nėra, šio metrikos numatyta vertė yra 0.
 • Vid. domeno peržiūros laikas: vidutinis puslapio DNS peržvalgos laikas.
 • Vid. serverio prisijungimo laikas: laikas, reikalingas naudotojui prisijungti prie serverio.
 • Vid. serverio atsako laikas: laikas, per kurį jūsų serveris atsako į naudotojo užklausą, įskaitant tinklo laiką nuo naudotojo vietos iki jūsų serverio.
 • Vid. puslapio atsisiuntimo laikas: puslapio atsisiuntimo laikas.

Šių metrikų sąryšis pavaizduotas toliau pateiktoje diagramoje:

Ataskaita Puslapio laikas > skirtukai Naršyklė ir Žemėlapio perdanga > antrinis skirtukas DOM laikas

 • Puslapio peržiūros: skaičius, nurodantis, kiek kartų puslapis buvo peržiūrėtas per pasirinktą dienų seką.
 • Vidutinis dokumento interaktyvumo laikas: vidutinis laikas (sek.), per kurį naršyklė išanalizuoja dokumentą (DOMInteractive), įskaitant tinklo laiką nuo naudotojo vietos iki jūsų serverio. Šiuo metu naudotojas gali sąveikauti su dokumento objekto modeliu, net jei jis įkeltas ne visas.
 • Vidutinis dokumento turinio įkėlimo laikas: vidutinis laikas (sek.), per kurį naršyklė išanalizuoja dokumentą ir įvykdo atidėtus ir analizatoriaus įterptus scenarijus (DOMContentLoaded), įskaitant tinklo laiką nuo naudotojo vietos iki jūsų serverio. Dokumento analizė baigta, dokumento objekto modelis parengtas, tačiau nurodytų stiliaus lapų, vaizdų ir papildomų rėmelių baigti įkelti nepavyko. Šis įvykis dažnai yra „javascript“ sistemos vykdymo, pvz., „JQuery's onready()“ atgalinio ryšio ir t. t., pradžios taškas.
 • Vid. puslapio įkėlimo laikas – tai vidutinis laikas (sekundėmis), per kurį įkeliamas puslapis, nuo puslapio peržiūros pradžios (t. y. puslapio nuorodos paspaudimo) iki visiško įkėlimo naršyklėje.

  Vid. puslapio įkėlimo laiką sudaro du komponentai: 1) tinklo ir serverio laikas ir 2) naršyklės laikas. Skirtuko Naršyklė skiltyje Techninė informacija pateikiama išsami informacija apie tinklą ir serverio metriką. Likęs laikas yra naršyklės „JavaScript“ ir puslapio pateikimo analizės ir vykdymo perviršis.

Sužinokite daugiau apie naršymo laiko API ir konkrečius laiko atributus.

Jei šios metrikos kartais rodo ilgesnį nei paprastai puslapio įkėlimo laiką, taip yra dėl per naudojamą dienų seką imamų laiko mėginių skaičiaus.

Ataskaita Naudotojo laikas > skirtukai Naršyklė ir Žemėlapio perdanga

Šią metriką matysite pagal laiko kategoriją, laiko kintamąjį arba laiko etiketę (visa tai apibrėžėte nustatydami laiko kodą).

 • Vid. naudotojo laikas: vidutinis laiko kodo vykdymo laikas (sekundėmis).
 • Naudotojo laiko pavyzdys: paimtų pavyzdžių skaičius.

Ataskaitos Puslapio laikas ir Naudotojo laikas > skirtukas Paskirstymas

Šiame skirtuke pateikiami laiko segmentai, kad galėtumėte nustatyti, ar jūsų puslapių / išteklių junginys įkeltas / vykdytas leistinose ribose. Norėdami gauti išsamios informacijos apie konkretaus puslapio arba ištekliaus spartą, skirtuke Naršyklė galite detalizuoti iki elemento, tada spustelėti skirtuką Paskirstymas ir peržiūrėti įkėlimo / vykdymo laiko pasiskirstymą.

Spartos analizėje apskaičiuotas vidurkis ne visada yra tikslus, nes tai reikšmei įtakos gali turėti keletas nuokrypio veiksnių. Turint galimybę matyti reikšmių pasiskirstymą, galima susidaryti tikslesnį vaizdą.

Įžvalgos ir veiksmai

Ataskaitą „Puslapio laikas“ galite naudoti norėdami įvertinti, kuriuose puslapiuose įkėlimo laikas turi lemiamos įtakos. Pvz., galbūt sužinosite, kad tikslinė svetainės auditorija yra geografiniame regione, kuriame interneto ryšio greitis yra apskritai lėtesnis nei jūsų puslapiams reikalingas optimalus greitis. Arba galite sužinoti, kad jūsų puslapių įkėlimo laikas skirtingose naršyklėse labai skiriasi. Naudodamiesi šiomis įžvalgomis, galite imtis veiksmų, kad tikslingai padidintumėte svetainės našumą. Pavyzdžiui:

 • Puslapiuose, kurių įkėlimo laikas tam tikrose naršyklėse yra ilgesnis, galite ieškoti naršyklės problemų ir tai naršyklei teikti supaprastintas puslapių versijas.
 • Jei nurodomas ilgas įkėlimo laikas pagrindiniuose geografiniuose regionuose ar ISP, galite pateikti alternatyvių puslapių, kurie labiau tiktų tais atvejais, kai dažnių juostos plotis yra mažesnis.
 • Jei nukreipimo puslapiuose pastebite prastą greitį, galite bandyti pagerinti tuos nukreipimo puslapius, kurių puslapio peržiūrų skaičius yra didžiausias.
 • Jei vidutinis įkėlimo laikas yra per ilgas, galite nustatyti įkėlimo laiko problemos reikšmingumą peržvelgdami pasiskirstymą puslapio įkėlimo laiko grupėse.

Spręsdami, kuriose srityse padidinti greitį, pirmiausia taikykite mažiausio greičio metriką (tą, kurios įkėlimo laiko vertės yra didžiausios). Pavyzdžiui, jei:

 • Ilgas vid. peradresavimo laikas – išanalizuokite, ar reikalingas peradresavimas. Be to, patikrinkite šaltinius, kad žinotumėte, ar ilgos peradresavimo delsos priežastis yra konkretus persiuntimo URL.
 • Ilgas vid. domeno peržiūros laikas – apsvarstykite galimybę pasirinkti DNS teikėją, užtikrinantį nuolatinį ir trumpesnį atsako laiką.
 • Ilgas vid. serverio atsako laikas – sutrumpinkite vidinį apdorojimo laiką arba perkelkite serverį arčiau naudotojų.
 • Ilgas vid. puslapio atsisiuntimo laikas – sumažinkite pradinių duomenų dydį.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?