פירוש הדוח 'מהירות אתר'

במאמר זה:

היכן נמצאים המדדים ומהי המשמעות שלהם

הדוח 'ביצועי דפים' > הכרטיסיות 'סייר' ו'הצגה על גבי מפה' > כרטיסיית המשנה 'אופן השימוש באתר'

 • זמן ממוצע של טעינת דף: משך הזמן הממוצע (בשניות) הנדרש לטעינת הדף, מתחילת הצפייה בדף (למשל, לחיצה על קישור לדף) ועד לסיום טעינת הדף בדפדפן.

  זמן טעינה ממוצע של דף מושפע משני גורמים: 1) זמן ברשת ובשרת, 2) זמן בדפדפן. הקטע טכני בכרטיסייה סייר מספק פרטים לגבי הערכים של הרשת והשרת. הזמן שנותר הוא תקורת הדפדפן לניתוח והפעלה של קוד ה-JavaScript ולעיבוד הדף.
 • צפיות בדף: מספר הפעמים שבהן הדף נצפה בטווח התאריכים שנבחר.
 • דגימה של טעינת דפים: מספר הצפיות בדף שנדגמו לצורך חישוב הזמן הממוצע של טעינת דף.
 • שיעור היציאה מדף כניסה: אחוז הצפיות בדף כאשר דף זה היה היחיד שנצפה במהלך פעילות באתר.
 • אחוז יציאה: אחוז הצפיות בדף כאשר דף זה היה האחרון שנצפה במהלך פעילות באתר.
 • ערך דף: הערך הממוצע של הדף או קבוצת הדפים. ערך דף = ((הכנסה מעסקאות + ערך יעד כולל) / צפיות דף ייחודיות לדף או קבוצת הדפים).

הדוח 'ביצועי דפים' > הכרטיסיות 'סייר' ו'הצגה על גבי מפה' > כרטיסיית המשנה 'טכני'

 • צפיות בדף: מספר הפעמים שבהן הדף נצפה בטווח התאריכים שנבחר.
 • זמן ממוצע של טעינת דף: משך הזמן הממוצע (בשניות) הנדרש לטעינת הדף, מתחילת הצפייה בדף (למשל, לחיצה על קישור לדף) ועד לסיום טעינת הדף בדפדפן.

  זמן טעינה ממוצע של דף מושפע משני גורמים: 1) זמן ברשת ובשרת, 2) זמן בדפדפן. הקטע טכני בכרטיסייה סייר מספק פרטים לגבי הערכים של הרשת והשרת. הזמן שנותר הוא תקורת הדפדפן לניתוח והפעלה של קוד ה-JavaScript ולעיבוד הדף.
 • זמן ממוצע להפניה מחדש: משך הזמן הנדרש להפניה מחדש לפני שליפת הדף. אם אין כתובות אתרים להפניה מחדש, תראה את הערך 0.
 • זמן ממוצע לחיפוש דומיין: הזמן הממוצע הנדרש לחיפוש DNS לדף
 • זמן ממוצע של חיבור לשרת: משך הזמן הנדרש למשתמש להתחבר לשרת שלך
 • זמן תגובה ממוצע של השרת: משך הזמן הנדרש לשרת להגיב לבקשת משתמש, כולל הזמן ברשת ממיקום המשתמש ועד לשרת
 • זמן ממוצע של הורדת דף: הזמן הנדרש להורדת הדף

ניתן לראות את הקשר בין ערכים אלה בתרשים הבא:

הדוח 'ביצועי דפים' > הכרטיסיות 'סייר' ו'הצגה על גבי מפה' > כרטיסיית המשנה 'תזמוני DOM'

 • צפיות בדף: מספר הפעמים שבהן הדף נצפה בטווח התאריכים שנבחר.
 • זמן ממוצע של אינטראקציה עם מסמך: הזמן הממוצע (בשניות) הנדרש לדפדפן לנתח את המסמך (DOMInteractive), כולל הזמן ברשת ממיקום המשתמש ועד לשרת. בשלב זה, המשתמש יכול לקיים אינטראקציה עם מודל אובייקט המסמך למרות שהוא לא נטען במלואו.
 • זמן ממוצע לטעינת תוכן מסמך: הזמן הממוצע (בשניות) שנדרש לדפדפן לנתח את המסמך ולהפעיל סקריפטים שנדחו ושנוספו על ידי כלי הניתוח (DOMContentLoaded), כולל הזמן ברשת ממיקום המשתמש ועד לשרת. ניתוח המסמך הסתיים, מודל אובייקט המסמך מוכן, אך ייתכן שגיליונות סגנונות, תמונות ומסגרות משנה שמתבצעת אליהם הפניה לא נטענו במלואם. אירוע זה הוא בדרך כלל נקודת ההתחלה להפעלת מסגרת עבודה של javascript, למשל onready() callback ב-JQuery וכו'.
 • זמן ממוצע של טעינת דף: משך הזמן הממוצע (בשניות) הנדרש לטעינת הדף, מתחילת הצפייה בדף (למשל, לחיצה על קישור לדף) ועד לסיום טעינת הדף בדפדפן.

  זמן טעינה ממוצע של דף מושפע משני גורמים: 1) זמן ברשת ובשרת, 2) זמן בדפדפן. הקטע טכני בכרטיסייה סייר מספק פרטים לגבי הערכים של הרשת והשרת. הזמן שנותר הוא תקורת הדפדפן לניתוח והפעלה של קוד ה-JavaScript ולעיבוד הדף.

למידע נוסף על ממשק ה-API של תזמון ניווט ומאפייני תזמון ספציפיים אלו.

אם ערכים אלה מעידים לעתים על זמני טעינת דפים ארוכים מאלה שבהם אתה מבחין בבדיקות אחרות, הסיבה לכך היא מספר הדגימות שנלקחו במשך טווח התאריכים שבו אתה משתמש.

הדוח 'תזמוני משתמש' > הכרטיסיות 'סייר' ו'הצגה על גבי מפה'

הערכים הבאים מוצגים לפי 'קטגוריית תזמון', 'משתנה תזמון' או 'תווית תזמון' (כפי שהגדרת בקוד התזמון).

 • תזמון ממוצע למשתמש: הזמן הממוצע (בשניות) הנדרש להפעלת הקוד המתוזמן.
 • דוגמה לתזמון משתמש: מספר הדגימות שנלקחו.

הדוחות 'ביצועי דפים' ו'תזמוני משתמש' > הכרטיסייה 'הפצה'

כרטיסייה זו מספקת משכי זמן כדי שתוכל לקבוע אם כמות גדולה של הדפים/המשאבים שלך נטענו/בוצעו במסגרת זמן מתקבלת על הדעת. כדי לראות את פירוט המהירות של דף או משאב מסוים, תוכל להציג פירוט עבורו בכרטיסייה סייר ולאחר מכן ללחוץ על הכרטיסייה הפצה כדי לראות את ההתפלגות של זמני הטעינה/ביצוע.

בניתוח מהירות, הממוצע לא תמיד מספק אמת מידה מדויקת מאחר שמספר חריגים יכולים להטות ערך זה. היכולת לראות את ההתפלגות של הערכים מספקת תמונה מדויקת יותר.

תובנות ותגובות

ניתן להשתמש בדוח 'תזמוני דף' כדי למדוד את המקומות שבהם זמני טעינה של דפים משפיעים בצורה קריטית. לדוגמה, אתה עשוי ללמוד שקהל היעד של האתר שלך ממוקם באזור גיאוגרפי שבו מהירות החיבור לאינטרנט נמוכה בדרך כלל מזו האופטימלית עבור הדפים שלך. לחלופין, ייתכן שתראה כי זמני הטעינה של הדפים שלך משתנים במידה רבה בדפדפנים שונים. על סמך מדדים אלה, תוכל לנקוט צעדים לשיפור ביצועי האתר שלך באופן ממוקד ביותר. לדוגמה:

 • בדפים המציגים זמני טעינה גבוהים בדפדפנים מסוימים, תוכל לבדוק אם קיימות בעיות בדפדפנים אלה, ולספק דפים יעילים יותר עבורם.
 • אם אזורים גיאוגרפיים מרכזיים או ספקי אינטרנט מראים זמן טעינה ארוך, תוכל להציע דפים חלופיים המתאימים יותר לרוחב פס נמוך.
 • אם דפי הנחיתה שלך מראים מהירויות נמוכות, תוכל להתמקד בשיפור הדפים עם תצוגות הדף הרבות ביותר.
 • אם זמן הטעינה הממוצע גבוה מדי, ניתן להבין את המשמעות של בעיית זמן הטעינה על ידי בדיקת ההתפשטות על פני קטגוריות של זמני טעינה של דף.

כאשר אתה שוקל היכן כדאי להגביר את המהירות, מקד תחילה את ערכי המהירות הנמוכה ביותר (אלה עם ערכים גבוהים עבור זמני טעינה). לדוגמה, אם יש לך:

 • זמן ממוצע ארוך להפניה מחדש: בדוק אם ההפניות מחדש נחוצות. כמו כן, בדוק מקורות כדי לראות אם גורם מפנה מסוים גורם לזמן אחזור ארוך של ההפניה מחדש.
 • זמן ממוצע גבוה לחיפוש דומיין: שקול לעבור לספק DNS המאפשר זמני תגובה עקביים וקצרים יותר.
 • זמן ממוצע גבוה לתגובת שרת: קצר את משך זמן העיבוד ברקע או הצב שרת קרוב יותר למשתמשים.
 • זמן ממוצע גבוה להורדת דף: צמצם את גודל הנתונים ההתחלתי.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?