Fortolkning af websitehastighed

I denne artikel:

Hvor du finder metrics, og hvad de betyder

Rapporten Sideindlæsningstider > fanerne Explorer og Kortoverlejring > underfanen Websiteanvendelse

 • Gennemsnitlig sideindlæsningstid: Den gennemsnitlige tid (i sekunder) det tager, før den pågældende side er indlæst – fra aktivering af sidevisningen (f.eks. et klik på et sidelink) til komplet indlæsning af siden i browseren.

  Gennemsnitlig sideindlæsningstid består af to komponenter: 1) Netværks- og servertid og 2) Browsertid. Sektionen Teknisk på fanen Explorer viser detaljer om netværks- og server-metrics. Den resterende tid er til browserens parsing og effektuering af JavaScript samt gengivelse af siden.
 • Sidevisninger: Det antal gange siden blev vist i det valgte datointerval.
 • Stikprøve af sideindlæsninger: Det antal sidevisninger der blev udtaget til beregning af den gennemsnitlige sideindlæsningstid.
 • Afvisningsprocent: Den procentdel af visninger af en side, hvor den pågældende side var den eneste, som blev vist i sessionen.
 • Afslutninger i %: Den procentdel af visninger af en side, hvor den pågældende side var den sidste i sessionen.
 • Sideværdi: Den gennemsnitlige værdi for siden eller for sættet af sider. Sideværdi = ((transaktionsomsætning + samlet målværdi) / unikke sidevisninger for siden eller for sættet af sider).

Rapporten Sideindlæsningstider > fanerne Explorer og Kortoverlejring > underfanen Teknisk

 • Sidevisninger: Det antal gange siden blev vist i det valgte datointerval.
 • Gennemsnitlig sideindlæsningstid: Den gennemsnitlige tid (i sekunder) det tager, før den pågældende side er indlæst – fra aktivering af sidevisningen (f.eks. et klik på et sidelink) til komplet indlæsning af siden i browseren.

  Gennemsnitlig sideindlæsningstid består af to komponenter: 1) Netværks- og servertid og 2) Browsertid. Sektionen Teknisk på fanen Explorer viser detaljer om netværks- og server-metrics. Den resterende tid er til browserens parsing og effektuering af JavaScript samt gengivelse af siden.
 • Gennemsnitlig omdirigeringstid: Den tid der bruges til omdirigering, inden siden hentes. Hvis der ikke benyttes omdirigeringer, forventes værdien for denne metric at være 0.
 • Gennemsnitlig domæneopslagstid: Den gennemsnitlige tid der bruges til DNS-opslag for siden.
 • Gennemsnitlig serverforbindelsestid: Den tid brugeren bruger på at oprette forbindelse til din server.
 • Gennemsnitlig serversvartid: Den tid din server bruger på at besvare en brugeranmodning, herunder netværkstiden fra brugerens sted til serveren.
 • Gennemsnitlig downloadtid for siden: Den tid det tager at downloade din side.

Du kan se relationerne mellem de forskellige metrics i følgende diagram:

Rapporten Sideindlæsningstider > fanerne Explorer og Kortoverlejring > underfanen DOM-indlæsningstider

 • Sidevisninger: Det antal gange siden blev vist i det valgte datointerval.
 • Gennemsnitlig tid for dokumentinteraktivitet: Den gennemsnitlige tid (i sekunder) browseren bruger til parsing af dokumentet (DOMInteractive), herunder netværkstid fra brugerens sted til din server. På dette tidspunkt kan brugeren interagere med dokumentobjektmodellen, selvom den ikke er indlæst fuldstændigt.
 • Gennemsnitlig indlæsningstid for dokumentindhold: Den gennemsnitlige tid (i sekunder) browseren bruger til parsing af dokumentet og effektuering af udskudte og parser-indsatte scripts (DOMContentLoaded), herunder netværkstid fra brugerens sted til din server. Parsing af dokumentet er afsluttet, dokumentobjektmodellen er klar, men de specificerede typografiark, billeder og underrammer er muligvis ikke indlæst fuldstændigt. Denne hændelse er ofte startpunktet for effektuering af javascript-framework, f.eks. JQuerys onready() callback, osv.
 • Gennemsnitlig sideindlæsningstid: Den gennemsnitlige tid (i sekunder) det tager, før den pågældende side er indlæst – fra aktivering af sidevisningen (f.eks. et klik på et sidelink) til komplet indlæsning af siden i browseren.

  Gennemsnitlig sideindlæsningstid består af to komponenter: 1) Netværks- og servertid og 2) Browsertid. Sektionen Teknisk på fanen Explorer viser detaljer om netværks- og server-metrics. Den resterende tid er til browserens parsing og effektuering af JavaScript samt gengivelse af siden.

Få mere at vide om Navigation Timing API og disse specifikke tidsattributter.

Hvis disse metrics ind i mellem angiver højere sideindlæsningstider, end du ellers oplever, skyldes det antallet af stikprøver, som er taget i løbet af det anvendte datointerval.

Rapporten Brugstider > fanerne Explorer og Kortoverlejring

Du ser de følgende metrics efter tidskategori, tidsvariabel eller tidsetiket (alt efter hvad du har defineret i din tidskode).

 • Gennemsnitlig brugstid: Den gennemsnitlige tid (i sekunder) det tager, før tidskoden effektueres.
 • Stikprøve af brugstid: Det antal brugstider der blev udtaget til beregning af den gennemsnitlige brugstid.

Rapporterne Sideindlæsningstider og Brugstider > fanen Distribution

Denne fane viser tidsfilsæt, så du kan afgøre, om dine samlede sider/ressourcer blev indlæst/udført inden for acceptable grænser. Hvis du vil se hastighedsdetaljer for en bestemt side eller ressource, kan du vise detaljerede oplysninger om elementet på fanen Explorer og derefter klikke på fanen Fordeling for at se fordelingen af indlæsnings-/udførelsestider.

I hastighedsanalyse får du ikke altid hele sandheden ved at se på gennemsnittet, da nogle få markant afvigende resultater kan skævvride værdien. Det giver et mere præcist billede, hvis man kan se fordelingen af værdier.

Indsigter og reaktioner

Du kan bruge rapporten Sideindlæsningstider til at måle, hvor indlæsningstiderne for din side har en kritisk indvirkning. Du kan f.eks. finde frem til, at målgruppen for dit website befinder sig inden for et geografisk område, hvor internethastigheden generelt er langsommere end det optimale for dine sider. Eller måske finder du ud af, at indlæsningstiderne for dine sider svinger meget i forskellige browsere. Når du har indsigt i forholdene, kan du forbedre dit websites effektivitet på en meget målrettet måde. For eksempel:

 • Ved sider, der viser høje indlæsningstider i bestemte browsere, kan du kigge nærmere på browserproblemer og vise sider, som er mere effektive i disse browsere.
 • Hvis centrale geografiske regioner eller ISP'er viser høje indlæsningstider, kan du vise alternative sider, som passer bedre til modtagelse ved lav båndbredde.
 • Hvis dine landingssider viser lave hastigheder, kan du fokusere på forbedring af dem, der har flest sidevisninger.
 • Hvis den gennemsnitlige indlæsningstid for høj, kan du fastlægge betydningen af problemet med indlæsningstiden ved at undersøge spredningen på tværs af filsæt med sideindlæsningstider.

Når du overvejer, hvilke områder du vil forbedre hastigheden på, skal du først fokusere på de langsomste hastigheds-metrics (dem med høje værdier for indlæsningstider). Hvis du f.eks. har:

 • Høj gennemsnitlig omdirigeringstid: Analysér, om omdirigeringerne er nødvendige. Kontrollér også dine kilder for at se, om en specifik henvisningsadresse er skyld i den høje forsinkelse ved omdirigering.
 • Høj gennemsnitlig domæneopslagstid: Overvej at skifte til en DNS-udbyder, der leverer konstante og lavere svartider.
 • Høj gennemsnitlig serversvartid: Reducer backend-behandlingstid, eller placer en server tættere på brugerne.
 • Høj gennemsnitlig downloadtid for siden: Reducer din indledende datastørrelse.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?