Interpretace přehledu Rychlost webu

Obsah tohoto článku:

Kde lze najít metriky a co znamenají

Přehled Časování stránek > karty Průzkumník a Vizualizace na mapě > podkarta Používání webu

 • Prům. doba načítání stránky: průměrná doba (v sekundách), kterou trvá načtení stránky od spuštění zobrazení stránky (tj. kliknutí na odkaz vedoucí na stránku) do úplného načtení v prohlížeči.

  Průměrnou dobu načítání stránky tvoří dvě složky: 1) doba vyžadovaná sítí a serverem a 2) doba vyžadovaná prohlížečem. V části Technické na kartě Průzkumník naleznete podrobnosti o metrikách sítě a serveru. Zbývající čas potřebuje prohlížeč na analýzu a spuštění JavaScriptu a na zobrazení stránky.
 • Zobrazení stránky: počet zobrazení stránky během vybraného časového období.
 • Vzorek načítání stránek: počet zobrazení stránek použitý pro výpočet průměrné doby načítání stránky.
 • Míra okamžitého opuštění: procento zobrazení stránky, při kterých byla daná stránka jedinou zobrazenou stránkou během návštěvy.
 • Procento odchodů: procento zobrazení stránky, při kterých byla daná stránka poslední stránku návštěvy.
 • Hodnota stránky: průměrná hodnota stránky nebo skupiny stránek. Hodnota stránky = ((příjem z transakce + celková hodnota cíle) / počet unikátních zobrazení stránky nebo skupiny stránek).

Přehled Časování stránek > karty Průzkumník a Vizualizace na mapě > podkarta Technické

 • Zobrazení stránky: počet zobrazení stránky během vybraného časového období.
 • Prům. doba načítání stránky: průměrná doba (v sekundách), kterou trvá načtení stránky od spuštění zobrazení stránky (tj. kliknutí na odkaz vedoucí na stránku) do úplného načtení v prohlížeči.

  Průměrnou dobu načítání stránky tvoří dvě složky: 1) doba vyžadovaná sítí a serverem a 2) doba vyžadovaná prohlížečem. V části Technické na kartě Průzkumník naleznete podrobnosti o metrikách sítě a serveru. Zbývající čas potřebuje prohlížeč na analýzu a spuštění JavaScriptu a na zobrazení stránky.
 • Prům. doba přesměrování: čas strávený přesměrováním před načtením dané stránky. Nejsou-li žádná přesměrování, měla by se hodnota této metriky rovnat 0.
 • Prům. doba vyhledávání domény : průměrná doba strávená vyhledáváním DNS pro danou stránku.
 • Prům. doba připojení k serveru: doba potřebná k tomu, aby se uživatel připojil k vašemu serveru.
 • Prům. doba odezvy serveru: doba potřebná k tomu, aby server odpověděl na požadavek uživatele, včetně doby přenosu po síti z lokality uživatele na server.
 • Prům. doba stahování stránky: doba potřebná ke stažení stránky.

Vztah mezi těmito metrikami přibližuje následující diagram:

Přehled Časování stránek > karty Průzkumník a Vizualizace na mapě > podkarta Doba trvání událostí DOM

 • Zobrazení stránky: počet zobrazení stránky během vybraného časového období.
 • Průměrná doba načtení dokumentu do interaktivního stavu: průměrná doba (v sekundách), jakou prohlížeči trvá analýza dokumentu (DOMInteractive), včetně doby přenosu po síti z lokality uživatele na server. Během této doby může uživatel provádět interakce s objektovým modelem dokumentu, i když dosud není plně načten.
 • Průměrná doba načtení obsahu dokumentu: průměrná doba (v sekundách), jakou prohlížeči trvá analýza dokumentu a provedení odložených a do analyzátoru vložených skriptů (DOMContentLoaded), včetně doby přenosu po síti z lokality uživatele na server. Analýza dokumentu je hotova, objektový model dokumentu je připraven, dosud však nemusí být dokončeno načítání odkazovaných listů stylů, obrázků a podrámců. Tato událost je často výchozím bodem pro spuštění rámce JavaScriptu, např. zpětné volání metodou onready() knihovny JQuery atd.
 • Prům. doba načítání stránky: průměrná doba (v sekundách), kterou trvá načtení stránky, od spuštění zobrazení stránky (tj. kliknutí na odkaz vedoucí na stránku) do úplného načtení v prohlížeči.

  Průměrnou dobu načítání stránky tvoří dvě složky: 1) doba vyžadovaná sítí a serverem a 2) doba vyžadovaná prohlížečem. V části Technické na kartě Průzkumník naleznete podrobnosti o metrikách sítě a serveru. Zbývající čas potřebuje prohlížeč na analýzu a spuštění JavaScriptu a na zobrazení stránky.

Další informace o rozhraní Navigation Timing API a o těchto konkrétních atributech časování

Pokud tyto metriky někdy vykazují delší dobu načítání stránek, než obvykle pozorujete, je to zapříčiněno množstvím vzorků za použité časové období.

Přehled Časování uživatelů > karty Průzkumník a Vizualizace na mapě

Zobrazeny jsou následující metriky podle kategorie časování, proměnné časování a štítku časování (vše je určeno v kódu časování).

 • Prům. časování uživatelů: průměrná doba (v sekundách) nutná ke spuštění časovaného kódu.
 • Vzorek časování uživatelů: počet použitých vzorků.

Přehledy Časování stránek a Časování uživatelů > karta Distribuce

Tato karta nabízí intervaly časování, takže můžete určit, zda byla většina stránek či zdrojů načtena nebo spuštěna během přijatelného časového limitu. Chcete-li získat podrobné údaje o rychlosti pro konkrétní stránku či zdroj, můžete přejít na kartě Průzkumník na příslušnou položku a poté kliknout na kartu Distribuce. Zobrazí se rozložení doby načítání či spouštění.

Při analýze rychlosti neposkytuje průměr vždy přesné informace, protože průměrnou hodnotu může ovlivnit několik výrazně odchylných položek. Přesnější představu získáte, pokud zobrazíte rozložení hodnot.

Získané informace a opatření

Pomocí přehledu Časování stránek můžete měřit, kde mají doby načítání stránek kritický dopad. Můžete například zjistit, že cílové publikum vašeho webu se nachází v geografické oblasti, kde je rychlost internetového připojení obecně nižší, než je pro vaše stránky optimální. Můžete také zjistit, že se doba načítání stránek v různých prohlížečích výrazně liší. Díky těmto informacím můžete provést velmi dobře cílené kroky ke zlepšení výkonu webu. Příklad:

 • V případě stránek, které pro určité prohlížeče vykazují dlouhé doby načítání, je možné prošetřit problémy s prohlížečem a nabídnout stránky optimalizované pro daný prohlížeč.
 • Pokud klíčové geografické oblasti nebo poskytovatelé internetových služeb vykazují dlouhou dobu načítání, můžete nabídnout alternativní stránky, jež jsou vhodnější pro nižší rychlost připojení.
 • Pokud vaše vstupní stránky vykazují nízkou rychlost, můžete se zaměřit na zlepšení těch, které mají největší počet zobrazení stránky.
 • Pokud je průměrná doba načítání příliš dlouhá, můžete zjistit závažnost problému s dobou načítání stránky tím, že zkontrolujete rozpětí napříč intervaly doby načítání stránky.

Při zvažování, ve kterých oblastech zvýšit rychlost, se nejdříve zaměřte na metriky s nejnižší rychlostí (s vysokou hodnotou doby načítání). Pokud máte například:

 • dlouhou průměrnou dobu přesměrování: proveďte analýzu, zda jsou přesměrování potřebná. Zkontrolujte také zdroje, abyste zjistili, zda vysokou latenci přesměrování nezpůsobuje konkrétní referrer.
 • dlouhou průměrnou dobu vyhledávání domény: zvažte výměnu poskytovatele DNS za takového, který nabízí konzistentní a krátkou dobu odezvy.
 • dlouhou průměrnou dobu odezvy serveru: zkraťte dobu zpracování ve vnitřním prostředí nebo server umístěte blíže k uživatelům.
 • dlouhou průměrnou dobu stahování stránky: snižte počáteční velikost dat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?