Тълкуване на „Скорост на сайта“

В тази статия:

Къде да намерите показателите и какво означават те

Отчет „Времена на страниците“ > раздели „Детайлно представяне“ и „Наслагване върху карта“ > подраздел „Използване на сайта“

 • Ср. време за зареждане на страницата: средното време (в секунди), необходимо за зареждане на страницата, от задействането на показването й (напр. с кликване върху връзка към нея) до пълното й зареждане в браузъра.

  Този показател се състои от два компонента: 1) време на мрежата и сървъра и 2) време на браузъра. В секцията Технически на раздела Детайлно представяне се предоставят подробности за показателите за мрежата и сървъра. Оставащото време се използва от браузъра за синтактично анализиране и изпълнение на JavaScript и за изобразяване на страницата.
 • Показвания на страници: броят пъти, през които страницата е била прегледана за избрания период от време.
 • Извадка за зареждането на страници: броят показвания на страници, включени в извадката за изчисляване на средното време за зареждане на страница.
 • Степен на отпадане: процентът на показвания на страница, при които тя е била единствената показана в рамките на сесията.
 • % на излизане: процентът на показвания на страница, при които тя е била последната в рамките на сесията.
 • Стойност на страницата: средната стойност на страницата или на набора от страници. Стойност на страницата = ((Приходи от транзакции + Обща целева стойност) / Отделни показвания на страници) за страницата или набора от страници.

Отчет „Времена на страниците“ > раздели „Детайлно представяне“ и „Наслагване върху карта“ > подраздел „Технически“

 • Показвания на страници: броят пъти, през които страницата е била прегледана за избрания период от време.
 • Ср. време за зареждане на страницата: средното време (в секунди), необходимо за зареждане на страницата, от задействането на показването й (напр. с кликване върху връзка към нея) до пълното й зареждане в браузъра.

  Този показател се състои от два компонента: 1) време на мрежата и сървъра и 2) време на браузъра. В секцията Технически на раздела Детайлно представяне се предоставят подробности за показателите за мрежата и сървъра. Оставащото време се използва от браузъра за синтактично анализиране и изпълнение на JavaScript и за изобразяване на страницата.
 • Ср. време за пренасочване: времето, прекарано в пренасочване преди извличането на страницата. Ако няма пренасочвания, стойността за този показател се очаква да бъде 0.
 • Ср. време за търсене на домейна: средното време, прекарано в търсене в DNS за страницата.
 • Ср. време на връзка със сървъра: времето, необходимо на потребителя да се свърже със сървъра Ви.
 • Ср. време на реакция на сървъра: времето за реакция на сървъра към заявка на потребителя, включително забавянето в мрежата по пътя от местоположението на потребителя до сървъра Ви.
 • Ср. време за изтегляне на страницата: времето за изтегляне на страницата Ви.

Можете да видите връзката между тези показатели в следната диаграма:

Отчет „Времена на страниците“ > раздели „Детайлно представяне“ и „Наслагване върху карта“ > подраздел „Времена в DOM“

 • Показвания на страници: броят пъти, през които страницата е била прегледана за избрания период от време.
 • Ср. време за готовност на документа за интерактивна работа: средното време (в секунди), необходимо на браузъра да анализира синтактично документа (DOMInteractive), в това число забавянето в мрежата по пътя от местоположението на потребителя до сървъра Ви. Към този момент потребителят може да взаимодейства с обектния модел на документа дори да не е напълно зареден.
 • Ср. време за зареждане на съдържанието на документа: средното време (в секунди), необходимо на браузъра да анализира синтактично документа и да изпълни отложените и вмъкнатите от инструмента за синтактичен анализ скриптове (DOMContentLoaded), в това число забавянето в мрежата по пътя от местоположението на потребителя до сървъра Ви. Синтактичното анализиране на документа е завършено, обектният модел на документа е готов, но зареждането на посочените стилови таблици, изображения и подрамки може да не е приключило. Това събитие често е начало на изпълнението на рамки на JavaScript, напр. обратното извикване onready() в JQuery и т.н.
 • Ср. време за зареждане на страницата: средното време (в секунди), необходимо за зареждане на страницата, от задействането на показването й (напр. с кликване върху връзка към нея) до пълното й зареждане в браузъра.

  Този показател се състои от два компонента: 1) време на мрежата и сървъра и 2) време на браузъра. В секцията Технически на раздела Детайлно представяне се предоставят подробности за показателите за мрежата и сървъра. Оставащото време се използва от браузъра за синтактично анализиране и изпълнение на JavaScript и за изобразяване на страницата.

Научете повече за приложния програмен интерфейс (API) Navigation Timing и тези конкретни времеви атрибути.

Ако понякога тези показатели определят по-голямо време за зареждане на страницата, отколкото иначе наблюдавате, това се дължи на броя примери, включени в периода от време, който използвате.

Отчет „Времена на потребителите“ > раздели „Детайлно представяне“ и „Наслагване върху карта“

Можете да видите следните показатели по „Категория за времето“, „Променлива за времето“ или „Етикет за времето“ (всички тях сте дефинирали в кода си за времената).

 • Средно време на потребителя: средното време (в секунди), за което се изпълнява измерваният код.
 • Примерно време на потребителя: броят на взетите извадки.

Отчети „Времена на страниците“ и „Времена на потребителите“ > раздел „Разпространение“

Този раздел предоставя интервали за времената, за да можете да определите дали групата Ви страници/ресурси са се зареждали/изпълнявали за приемливи времена. За да получите подробните данни за скоростта за конкретна страница или ресурс, можете да направите разбивка до елемента в раздела Детайлно представяне и след това да кликнете върху раздела Разпространение, за да видите разпространението на времената за зареждане/изпълнение.

При анализа на скоростта средните стойности не винаги дават точно отчитане, тъй като те могат да се изкривят от няколко стойности в краищата на интервала. Възможността да се види разпространението на стойностите предоставя по-точна картина.

Данни и отговори

Можете да използвате отчета „Времена на страниците“, за да измерите къде времената за зареждане на страниците Ви оказват най-силно въздействие. Възможно е например да научите, че целевата аудитория на сайта Ви е разположена в географска област, където скоростта на интернет връзката по принцип е по-бавна от оптималната за страниците Ви. Може също да научите, че времето за зареждане на страниците Ви варира в широки граници при различните браузъри. С тези данни можете да предприемете стъпки за подобряване на ефективността на сайта си по много целенасочен начин. Например:

 • За страниците, при които е показано дълго време за зареждане при някои браузъри, можете да проучите проблемите с браузърите и в тях да извеждате страниците по-рационализирано.
 • Ако ключови географски региони или доставчици на интернет услуги показват дълго време за зареждане, можете да извеждате алтернативни страници, по-подходящи за по-ниска пропускателна способност.
 • Ако целевите Ви страници показват ниски скорости, можете да се съсредоточите върху подобряването на тези, които имат най-много показвания.
 • Ако средното време за зареждане е твърде дълго, можете да определите значимостта на този проблем, като изследвате разпространението по интервали на времето за зареждане на страниците.

Когато обмисляте в коя област да увеличите скоростта, първо се насочвайте към показателите с най-ниски скорости (онези с големи стойности на времето за зареждане). Ако например имате:

 • Висока стойност на Ср. време за пренасочване: анализирайте дали пренасочванията са необходими. Проверете също така източниците, за да видите дали конкретен препращащ URL адрес не причинява голямо забавяне при пренасочване.
 • Висока стойност на Ср. време за търсене на домейна: помислете дали да не смените DNS доставчика с такъв, предлагащ постоянно и по-кратко време за реакция.
 • Висока стойност на Ср. време на реакция на сървъра: намалете времето за обработка в задния слой или разположете сървър по-близо до потребителите.
 • Висока стойност на Ср. време за изтегляне на страницата: намалете първоначалното количество данни.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?