Varsler og feil

Konfigurasjon av eksperimenter: feil ved kontroll av koder

Denne informasjonen gjelder bare JavaScript for klassisk Analytics (ga.js). Finn ut om du bruker klassisk eller Universal Analytics, eller finn ut hvordan du oppgraderer fra klassisk Analytics til Universal Analytics.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

  • Generelle retningslinjer for hvordan du unngår problemer når du konfigurerer eksperimentene dine.
  • Feilene Innholdseksperimenter genererer når koden på sidene kontrolleres, og hva du kan gjøre for å korrigere disse feilene.

Generelle retningslinjer

Gå gjennom sidene dine for å kontrollere at:

  • du har plassert eksperimentkoden (som ble generert under det tredje konfigurasjonstrinnet) like etter den innledende <head>-taggen i HTML-kilden for den opprinnelige siden
  • du har plassert Analytics-sporingskoden for den samme rapporteringsvisningen like etter den innledende <head>-taggen i HTML-kilden for variantsidene dine
  • alle sidene i eksperimentet er aktive og allment tilgjengelige (altså at de ikke er passordbeskyttede eller blokkert på andre måter)

 

Feil ved kontroll av koder

 

Flere enn ett kontrollskript ble funnet her: [plasseringsliste]

Problem: Det ser ut til at det er mer enn én forekomst av eksperimentkoden på den opprinnelige siden. Dette kan skje hvis du bruker sider fra tidligere eksperimenter om igjen.

Løsning: Kontrollér HTML-koden på den opprinnelige siden og se til at det bare finnes én forekomst av eksperimentkoden, og at denne koden er den samme som den som ble generert i trinn 3 da du konfigurerte eksperimentet.

 

Ingen kontrollkodebit ble funnet

Problem: Eksperimentkoden må plasseres like etter den innledende <head>-taggen i HTML-kilden for den opprinnelige siden din.

Løsning: Kontrollér at du har kopiert riktig kode for eksperimentet, at du har kopiert hele eksperimentkoden, og at du har plassert den like etter den innledende <head>-taggen i HTML-kilden for den opprinnelige siden.

 

Eksperimentkoden er plassert etter Analytics-sporingskoden

Problem: Google Analytics-sporingskoden er plassert før eksperimentkoden på siden din. Dette kan forårsake problemer med eksperimentet.

Løsning: Flytt eksperimentkoden slik at den kommer før Google Analytics-sporingskoden. Eksperimentkoden plasseres i regelen direkte etter den innledende head-taggen.

 

Kontrollskript for feil eksperiment ble funnet her: [plasseringsliste]

Problem: Den opprinnelige siden inneholder ikke koden for eksperimentet (som ble generert i trinn 3 da du konfigurerte eksperimentet).

Løsning: Sørg for at du har kopiert riktig kode for eksperimentet, at du har kopiert hele eksperimentkoden, og at du har plassert den i riktig avsnitt på den opprinnelige siden. Sørg også før at siden ikke inneholder noen kode fra tidligere eksperimenter.

 

Ugyldige tagger for multivarianteksperimenter finnes her: [plassering til tagger]

Problem: Vi har ikke lenger støtte for multivarianttesting, så disse taggene er sannsynligvis rester fra et tidligere eksperiment.

Løsning: I HTML-koden på nettsiden din går du til de radene som angis i feilmeldingene og fjerner taggene.

 

Fant tilpasning av informasjonskapselen under eksperimentkoden her: {$locations}

Det er angitt tilpasset kode for informasjonskapsler etter eksperimentkoden. Den tilpassede koden for informasjonskapsler må plasseres foran eksperimentkoden. Flytt koden for tilpasning av informasjonskapsler slik at den kommer før eksperimentkoden.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser informasjonskapsler.

 

Fant inkonsekvens i domenenavnet til informasjonskapselen her: {$locations}

Domenenavnet til den tilpassede informasjonskapselen i eksperimentkoden på siden samsvarer ikke med domenenavnet til den tilpassede informasjonskapselen i Analytics-sporingskoden. Kontrollér at domenenavnene til de tilpassede informasjonskapslene samsvarer.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser informasjonskapsler.

 

Fant inkonsekvens i banen til informasjonskapselen her: {$locations}

Banen til den tilpassede informasjonskapselen i eksperimentkoden samsvarer ikke med banen til den tilpassede informasjonskapselen i Analytics-sporingskoden på siden. Sørg for at banene til de tilpassede informasjonskapslene samsvarer.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser informasjonskapsler.

 

Eksperimentkoden mangler domenenavnet til informasjonskapselen som er deklarert i sporingskoden: {$locations}

Domenenavnet til informasjonskapselen er tilpasset i Analytics-sporingskoden på siden, men denne tilpasningen mangler i eksperimentkoden. Du må enten fjerne tilpasningen av informasjonskapselen fra sporingskoden eller legge den til i eksperimentkoden.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser informasjonskapsler.

 

Eksperimentkoden mangler banen til informasjonskapselen som er deklarert i sporingskoden: {$locations}

Analytics-sporingskoden på siden din inneholder en tilpasset informasjonskapselbane. Denne tilpasningen mangler i eksperimentkoden. Du må enten fjerne tilpasningen av informasjonskapselen fra sporingskoden eller legge den til i eksperimentkoden.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser informasjonskapsler.

 

Sporingskoden mangler domenenavnet til informasjonskapselen som er deklarert i eksperimentkoden: {$locations}

Domenenavnet til informasjonskapselen er tilpasset i eksperimentkoden på siden, men denne tilpasningen mangler i Analytics-sporingskoden. Du må enten fjerne tilpasningen av informasjonskapselen fra eksperimentkoden eller legge den til i Analytics-sporingskoden.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser informasjonskapsler.

 

Sporingskoden mangler banen til informasjonskapselen som er deklarert i eksperimentkoden: {$locations}

Eksperimentkoden på siden din inneholder en tilpasset informasjonskapselbane som mangler i Analytics-sporingskoden. Du må enten fjerne tilpasningen av informasjonskapselen fra eksperimentkoden eller legge den til i Analytics-sporingskoden.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser informasjonskapsler.

 

Fant ikke noe sporingsskript for Google Analytics

Problem: Analytics-sporingskoden er ikke installert på eksperimentsiden.

Løsning: Lim inn Analytics-sporingskoden like etter den innledende head-taggen i HTML-kilden for siden din.

 

Nettområde-ID-en for Google Analytics ble ikke gjenkjent

Problem: Koden som brukes på siden din, inneholder en nettområde-ID for Analytics som ikke er relatert til eksperimentet. Dette problemet kan oppstå hvis du har brukt denne siden i et tidligere eksperiment, eller hvis du har kopiert HTML fra en annen side på feil måte.

Løsning: Slett eksperimentkoden fra siden, og kopier den nye eksperimentkoden og lim den inn igjen.

 

Skript i Urchin-stil er funnet

Problem: Det ser ut til at det brukes JavaScript-tagger på siden din, og at disse ikke lenger genereres for Analytics. Urchin.js-taggene fungerer fortsatt, men det går raskere å laste inn sider hvis du tar i bruk den nyeste versjonen av Analytics-sporingskoden.

Løsning: Fjern denne koden fra siden din, og sett inn den nyeste Analytics-sporingskoden.

 

Fant ingen linker til offisielle Google Analytics-sporingskoder

Problem: Innholdseksperimenter fant ingen linker til offisielle Analytics-sporingskoder på siden din. Det skyldes normalt at koden er kopiert på feil måte. Det kan skje når du endrer koden slik at den peker til en uoffisiell nettadresse (noe vi tillater, men ikke kan garantere skal fungere).

Løsning: Kopiér koden og lim den inn igjen på denne siden.

 

Sporingsskript for et gammelt eksperiment finnes her: [plassering til skript]

Problem: Nettsiden inneholder kode fra et gammelt eksperiment.

Løsning: Fjern den gamle koden, men la den nye eksperimentkoden være.

 

Ufullstendige eller gamle kontrollskript ble funnet her: [plasseringsliste]

Problem: Den opprinnelige siden inneholder enten kode fra et tidligere eksperiment eller ufullstendig kode fra dette eksperimentet.

Løsning: Søk etter gammel eksperimentkode på siden, og fjern den. Påse dessuten at du har kopiert den korrekte koden for eksperimentet, at du har kopiert hele koden, og at du har plassert den i den riktige delen av den opprinnelige siden din.

 

Kontrollskript for et annet eksperiment ble funnet her: [plasseringsliste]

Problem: Variant- eller konverteringssiden inneholder kode for et annet eksperiment.

Løsning: Søk etter gammel kode på sidene, og fjern den.

 

Unødvendig kontrollskript ble funnet her: [plasseringsliste]

Problem: Du bruker eksperimentkode på en variantside.

Løsning: Fjern all eksperimentkode fra variantsidene.

 

Problem med tjeneren

Problem: Vi kunne ikke koble til tjeneren som nettsidene dine ligger på.

Løsning: Sørg for at sidene dine er publisert og har eksperimentkoden installert.

 

Denne siden har for mange viderekoblinger

Problem: Konverteringssiden din viderekobler til en annen side, eller variantsidene dine viderekobler flere ganger.

Løsning: Sørg for at konverteringssiden ikke viderekobler, og at variantsidene ikke fører til flere viderekoblinger. Sørg også for at du anga riktig nettadresse for sidene i trinn 1 da du konfigurerte eksperimentet.

 

Vi kontrollerer ikke sider som er større enn 1 MB

Problem: Vi skanner ikke sider som er større enn 1 MB, så vi kan ikke kontrollere om koden på siden fungerer.

Løsning: Kontroller HTML-kilden på nettsidene dine, og sørg for at du har limt inn riktig kode.

 

Fant ikke skriptet i de første 256 kB på siden

Problem: Vi skanner bare eksperimentsidens første 256 kB, noe som vi gjorde uten å finne noen eksperiment- eller sporingskode.

Løsning: Flytt koden opp, slik at den havner like etter den innledende <head>-taggen.

 

DNS-feil på tjeneren din

Problem: Det oppsto en DNS-oppslagsfeil da vi prøvde å koble til tjeneren for nettsidene dine.

Løsning: Kontrollér at nettstedet ditt er aktivt, og at du anga riktige nettadresser i trinn 1 da du konfigurerte eksperimentet.

 

Beklager – det er et problem på vår side

Problem: Det har skjedd en feil, og vi prøver å løse problemet.

Løsning: Vent noen minutter, og kontrollér sidene igjen.

 

Feilmelding fra tjeneren din

Problem: Vi kunne ikke koble til tjeneren som eksperimentsidene dine ligger på. Dette problemet oppstår normalt når du har angitt feil sidenettadresser under konfigurasjonen, eller når du må logge på for å se nettsidene.

Løsning: Start med å kontrollere at nettstedet ditt er tilgjengelig. Hvis sidene er aktive og allment tilgjengelige, kontrollerer du at du anga riktige nettadresser i trinn 1 da du konfigurerte eksperimentet.

 

For mange valideringsforespørsler

Problem: Vi godtar bare et bestemt antall forespørsler om å kontrollere sider i en gitt periode. Det skjer av og til hvis du har kontrollert eksperimentsidene flere ganger.

Løsning: Vent noen minutter, og kontrollér sidene igjen.

 

Problem med tilgang til siden

Problem: Vi vet ikke hva som forårsaker problemet.

Løsning: Kontrollér at sidene er aktive og har riktige tagger, og kontrollér deretter at du anga riktige nettadresser under konfigurasjonen.

 

Kontrollskript finnes ikke i <head>-området

Problem: Eksperimentkoden er ikke plassert like etter den innledende head-taggen i HTML-kilden for den opprinnelige siden.

Løsning: Flytt eksperimentkoden du fikk i trinn 3 under konfigurasjonen, like etter den innledende head-taggen i HTML-kilden for den opprinnelige siden. Kontrollér deretter sidene igjen.

 

Eksperimentkoden mangler innstillingen for domenehashing for informasjonskapsler som er angitt i sporingskoden: {$locations}.

Problem: Sporingskoden på siden tilpasser innstillingen for domenehashing for informasjonskapsler, mens dette ikke gjøres i eksperimentkoden.

Løsning: Du må enten fjerne tilpasningen av informasjonskapselen fra sporingskoden eller legge den til i eksperimentkoden. Finn ut mer om hvordan du tilpasser informasjonskapsler.

 

Sporingskoden mangler innstillingen for domenehashing for informasjonskapsler som er angitt i eksperimentkoden: {$locations}.

Problem: Eksperimentkoden på siden tilpasser innstillingen for domenehashing for informasjonskapsler , mens dette ikke gjøres i sporingskoden.

Løsning: Du må enten fjerne tilpasningen av informasjonskapselen fra sporingskoden eller legge den til i eksperimentkoden. Finn ut mer om hvordan du tilpasser informasjonskapsler.

 

Det er oppdaget inkonsekvens i innstillingen for domenehashing for informasjonskapsler her: {$locations}.

Problem: Den tilpassede hash-identifikatoren til domenet i eksperimentkoden på siden din stemmer ikke overens med den tilpassede hash-identifikatoren til domenet i sporingskoden på siden din.

Løsning: Sørg for at den tilpassede hash-identifikatoren til domenet er den samme overalt. Finn ut mer om hvordan du tilpasser informasjonskapsler.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?