Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics

Bạn có thể chọn không tham gia việc làm cho hoạt động trang web của bạn có sẵn cho Google Analytics bằng cách cài đặt Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics. Tiện ích này không cho JavaScript của Google Analytics (gtag.js, ga.js, analytics.js và dc.js) đang chạy trên các trang web chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Việc sử dụng tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics sẽ không ngăn chủ sở hữu trang web sử dụng các công cụ khác để đo lường phân tích trang web. Tiện ích này không ngăn việc gửi dữ liệu đến chính trang web đó hoặc được gửi theo các cách khác đến các dịch vụ phân tích web.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Chọn lộ trình học tập của riêng bạn

Mời bạn cùng tìm hiểu google.com/analytics/learn, một trang thông tin mới giúp bạn khai thác tối đa Google Analytics 4. Trang web mới này gồm nhiều video, bài viết và quy trình có hướng dẫn, đồng thời cung cấp đường liên kết đến các nguồn thông tin về Google Analytics (Discord, Blog, kênh YouTube và kho lưu trữ GitHub).

Hãy bắt đầu học hỏi ngay từ hôm nay!

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1544612257786081279
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true