Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics

Bạn có thể chọn không tham gia việc làm cho hoạt động trang web của bạn có sẵn cho Google Analytics bằng cách cài đặt Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics. Tiện ích này không cho JavaScript của Google Analytics (gtag.js, ga.js, analytics.js và dc.js) đang chạy trên các trang web chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Việc sử dụng tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics sẽ không ngăn chủ sở hữu trang web sử dụng các công cụ khác để đo lường phân tích trang web. Tiện ích này không ngăn việc gửi dữ liệu đến chính trang web đó hoặc được gửi theo các cách khác đến các dịch vụ phân tích web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false