Doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics

Inštalovaním doplnku prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics môžete zrušiť sprístupnenie informácií o svojej aktivite na webe pre Google Analytics. Doplnok zabraňuje kódu JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js), ktorý je spustený na weboch, zdieľať informácie o aktivite počas návštevy týchto webov so službou Google Analytics.

Používanie doplnku prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics nezabráni vlastníkom webu v používaní iných nástrojov na meranie analýzy webových stránok. Nebráni odosielaniu údajov na daný web ani inými spôsobmi do služieb na webovú analýzu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?