Súhrnné informácie

Prínos experimentov

Ak máte webové stránky, máte aj aktivity, ktoré chcete nechať používateľov dokončiť (napr. nákup, registrácia na odber bulletinu), alebo metriky, ktoré chcete zlepšovať (výnosy, dĺžku trvania relácie, mieru obchodov). Experimenty s obsahom vám umožňujú otestovať, ktoré verzie vašich vstupných stránok dosahujú najlepšie výsledky v oblasti konverzií (t. j. dokončených aktivít, ktoré meriate ako ciele) alebo hodnot metrík. Môžete testovať až desať variácií určitej vstupnej stránky.

Ak chcete vykonať experimenty so svojimi aplikáciami, môžete použiť rozhranie Experiments API alebo vytvoriť tieto experimenty v nástroji Správca značiek . Rozhranie API tiež môžete používať pre experimenty s webovými stránkami.

Experimenty s obsahom predstavujú prístup, ktorý sa mierne odlišuje od štandardného testovania A/B a testovania s viacerými premennými. Experimenty s obsahom používajú A/B/ N . Netestujete iba dve verzie stránky ako v prípade testovania A/B a netestujete ani rôzne kombinácie komponentov na jednej stránke ako pri testovaní s viacerými premennými. Namiesto toho testujete až desať rôznych verzií jednej stránky, z ktorých každá sa používateľom zobrazuje zo samostatnej adresy URL.

Majte na pamäti, že pri vytváraní variácie nemôžete použiť rôzne domény / názvy hostiteľov. Ak je napríklad pôvodná stránka www.example.com/povodna_stranka, stránky variácií musia byť tiež súčasťou domény www.example.com (napr. www.example.com/variacia_1, www.example.com/variacia_2 atď.).

Možnosti experimentov s obsahom v službe Analytics

Experimenty s obsahom vám umožňujú:

  • porovnávať výkon rôznych webových stránok na základe náhodnej vzorky vašich používateľov;
  • definovať percento používateľov zahrnutých do experimentu;
  • zvoliť si cieľ, ktorý chcete testovať;
  • získavať e-mailom aktuálne informácie o úspešnosti experimentu.

Príklad použitia experimentov na zvýšenie úspešnosti vášho podnikania

Povedzme, že máte webové stránky, prostredníctvom ktorých ponúkate upratovacie služby pre domácnosti. Vo svojej ponuke máte základné, hĺbkové a detailné upratovanie. Najvýnosnejšie z nich je detailné upratovanie, a preto je vo vašom záujme, aby sa čo najviac ľudí rozhodlo práve pre túto službu.

Väčšina používateľov prichádza najprv na vašu domovskú stránku, takže toto je prvá stránka, ktorú chcete použiť na testovanie. Pre svoj experiment vytvoríte niekoľko nových verzií tejto webovej stránky: jednu s veľkým červeným nadpisom pre ponuku detailného upratovania, jednu popisujúcu výhody detailného upratovania a jednu s ikonou vedľa odkazu na nákup detailného upratovania.

Po nastavení a spustení experimentu sa náhodnej vzorke používateľov zobrazia rôzne stránky vrátane pôvodnej domovskej stránky a vy už iba jednoducho počkáte, na ktorej stránke si detailné upratovanie objedná najviac používateľov.

Keď zistíte, ktorá zo stránok dosahuje najviac konverzií, môžete ju nastaviť ako aktívnu stránku pre všetkých používateľov.


Pripomíname, že používateľom, ktorí majú nainštalovaný doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Analytics , sa nebudú zobrazovať žiadne webovské experimenty s obsahom.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?