Omówienie

Zalety eksperymentów

Każdy właściciel witryny ma jakieś cele, których realizacji oczekuje od użytkowników (np. zakup, subskrypcja newslettera), albo wskaźniki, które chce poprawić (np. przychody, długość sesji, współczynnik odrzuceń). Za pomocą narzędzia Eksperymentowanie z treścią stron możesz sprawdzać, która wersja strony docelowej prowadzi do największej poprawy w kwestii konwersji (czyli wykonanych działań, które rejestrujesz jako cele) lub wartości wskaźników. Test może obejmować maksymalnie 10 odmian strony.

Jeśli chcesz przeprowadzać eksperymenty z aplikacjami, możesz użyć interfejsu API eksperymentów lub utworzyć je w Menedżerze tagów . Możesz również wykorzystać interfejs API do prowadzenia eksperymentów ze stronami.

Eksperymentowanie z treścią stron różni się od standardowych testów A/B i testów na wielu odmianach. Eksperymentowanie z treścią stron można określić jako testy A/B/ N . W ich przypadku nie testujesz tylko dwóch wersji strony (testy A/B) ani różnych kombinacji komponentów na jednej stronie (testy na wielu odmianach). Możesz natomiast testować 10 pełnych wersji jednej strony, z których każda jest wyświetlana użytkownikom z innego adresu URL.

Pamiętaj, że przy tworzeniu odmian nie możesz użyć innych domen/nazw hosta. Dla przykładu, jeśli Twoja oryginalna strona to www.example.com/strona_oryginalna, strony odmian także muszą należeć do domeny www.example.com (np. www.example.com/odmiana_1, www.example.com/odmiana_2 itp.).

Jakie możliwości daje Eksperymentowanie z treścią stron w Analytics

Narzędzie to pozwala:

  • porównać skuteczność poszczególnych stron lub ekranów w aplikacji w losowej grupie użytkowników;
  • określić odsetek użytkowników, którzy wezmą udział w eksperymencie;
  • wybrać cel, który ma zostać przetestowany;
  • otrzymywać e-maile z aktualizacjami o wynikach eksperymentu.

Przykład stosowania eksperymentów do poprawy wyników firmy

Załóżmy, że masz witrynę, w której oferujesz usługi sprzątania mieszkań. Są one podzielone na trzy rodzaje: sprzątanie podstawowe, dokładne i gruntowne. Sprzątanie gruntowne jest najbardziej opłacalne, dlatego chcesz zachęcić do zakupu tej opcji jak największą liczbę osób.

Większość użytkowników dociera do Twojej strony głównej, jest to więc pierwsza strona, którą wybierasz do testowania. W eksperymencie tworzysz kilka nowych wersji tej strony: na jednej umieszczasz duży czerwony nagłówek z informacją o sprzątaniu gruntownym, na kolejnej opisujesz zalety tej usługi, na jeszcze innej umieszczasz ikonę obok linku do zamówienia usługi.

Po przygotowaniu i uruchomieniu eksperymentu losowa grupa użytkowników widzi różne strony, w tym oryginalną stronę główną, a Tobie pozostaje tylko czekać na wynik, która ze stron zachęci największy odsetek użytkowników do zakupu gruntownego sprzątania.

Gdy już się dowiesz, która ze stron generuje najwięcej konwersji, możesz ją ustawić dla wszystkich użytkowników.


Pamiętaj, że użytkownicy, którzy zainstalowali Dodatek do przeglądarki blokujący Analytics , nie zobaczą internetowych eksperymentów z treścią stron.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?