Oversikt

Fordelene med eksperimenter

Hvis du har et nettsted, har du aktiviteter du ønsker at brukerne skal fullføre (f.eks, å foreta et kjøp, registrere seg for et nyhetsbrev) og/eller beregninger du ønsker å forbedre (f.eks, inntekter, øktvarighet, fluktfrekvens). Med Innholdseksperimenter kan du teste hvilken versjon av en landingsside som gir den største forbedringen i konverteringer (dvs. fullførte aktiviteter du måler som mål) eller metrisk verdi. Du kan teste opptil ti varianter av en landingsside.

Hvis du ønsker å utføre eksperimenter med appene dine, kan du bruke programmeringsgrensesnittet for Eksperimenter , eller du kan lage eksperimentene i Tag Manager . Du kan også bruke programmeringsgrensesnittet for nettsideeksperimenter.

I Innholdseksperimenter brukes en annen tilnærming enn vanlig A/B-testing eller multivarianttesting. I Innholdseksperimenter brukes en A/B/ N -modell. Du tester ikke bare to versjoner av en side som med A/B-testing, og du tester ikke ulike kombinasjoner av komponentene på en enkelt side, som med multivarianttesting. I stedet tester du opptil ti fullverdige versjoner av en enkeltside som hver og én blir vist for brukerne via en egen nettadresse.

Husk at du ikke kan bruke ulike vertsnavn/domener når du lager varianter. Hvis den opprinnelige siden din for eksempel er www.example.com/original_page, må også variantsidene dine være en del av domenet www.example.com (f.eks. www.example.com/variation_1, www.example.com/variation_2 osv.).

Hva du kan gjøre med Innholdseksperimenter i Analytics

Med Innholdseksperimenter kan du:

  • sammenligne resultatene fra ulike nettsider med et tilfeldig utvalg av brukere.
  • definere hvor stor prosentandel av brukerne som skal omfattes av eksperimentet.
  • velge hvilke mål du ønsker å teste.
  • få oppdateringer via e-post om hvordan det går med eksperimentet

Et eksempel på bruk av eksperimenter for å oppnå økt lønnsomhet i bedriften

Tenk deg at du har et nettsted der du selger rengjøringstjenester. Du tilbyr enkel rengjøring, grundig rengjøring og spesifikk rengjøring. Spesifikk rengjøring er mest lønnsomt av de tre, så du ønsker at flere kunder skal kjøpe denne tjenesten.

De fleste brukerne havner på startsiden din, så dette er den første siden du ønsker å teste. I forbindelse med eksperimentet lager du flere nye versjoner av denne nettsiden – én med stor rød overskrift for spesifikk rengjøring, én der du forklarer fordelene ved spesifikk rengjøring nærmere, og én der du har et ikon ved siden av linken for kjøp av spesifikk rengjøring.

Når du har laget og startet eksperimentet, kan et tilfeldig utvalg av brukerne dine se de endrede sidene på nettstedet ditt, samt den opprinnelige startsiden din. Da er det bare å vente og se hvilken side som får den høyeste prosentandelen av brukerne til å kjøpe spesifikk rengjøring.

Når du ser hvilken side som fører til flest konverteringer, kan du bruke den som en aktiv side som alle brukerne ser.


Vær oppmerksom på at brukere som har installert Analytics' nettlesertillegg for bortvelging , ikke får se noen nettbaserte innholdseksperimenter.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?