Oversikt

Fordeler med eksperimenter

Hvis du har et nettsted, har du mål du ønsker at besøkende skal oppnå (f.eks. foreta et kjøp, registrere seg for et nyhetsbrev) eller verdier du ønsker å forbedre (f.eks. inntekter, besøkstid eller fluktfrekvens). Ved hjelp av eksperimenter kan du teste hvilken versjon av en landingsside som fører til størst forbedring av målfullføringer eller metriske verdier. Du kan teste opptil fem varianter av en side.

Hvis du vil utføre eksperimenter med apper, kan du bruke programmeringsgrensesnittet for eksperimenter. Du kan også bruke programmeringsgrensesnittet til eksperimenter med nettsider.

Innholdseksperimenter tilbyr en annen tilnærming til vanlig A/B-testing eller multivarianttesting. Innholdseksperimenter er mer A/B/N. Du tester ikke bare to versjoner av samme side som i A/B-testing, og du tester ikke flere kombinasjoner av komponenter på én enkelt side som i multivarianttesting. I stedet tester du opptil fem fullverdige versjoner av en enkeltside som hver og én vises for besøkende via en egen nettadresse.

Hva du kan gjøre med Innholdseksperimenter i Google Analytics

Med Innholdseksperimenter kan du:

  • sammenligne resultatene fra ulike nettsider med et tilfeldig utvalg av besøkende
  • definere hvor stor prosentandel av de besøkende som skal omfattes av eksperimentet
  • velge hvilke mål du ønsker å teste
  • få oppdateringer via e-post om hvordan det går med eksperimentet

Et eksempel på bruk av eksperimenter for å oppnå økt lønnsomhet

La oss si at du har et nettsted der du selger rengjøringstjenester. Du tilbyr enkel rengjøring, grundig rengjøring og detaljert rengjøring. Detaljert rengjøring er mest lønnsomt av de tre, så du ønsker at flere kunder skal kjøpe denne tjenesten.

De fleste besøkende havner på startsiden din, så dette er den første siden du vil teste. For eksperimentet lager du flere nye versjoner av denne nettsiden – én med stor rød overskrift for detaljert rengjøring, én der du forklarer fordelene ved detaljert rengjøring nærmere, og én der du har et ikon ved siden av koblingen for kjøp av detaljert rengjøring.

Når du har opprettet og startet eksperimentet, vises et tilfeldig utvalg av besøkende på nettstedet ditt, samt den opprinnelige startsiden din. Så er det bare å vente og se hvilken side som får den høyeste prosentandelen av de besøkende til å kjøpe detaljert rengjøring.

Når du ser hvilken side som fører til flest konverteringer, kan du bruke den som en aktiv side som alle besøkende ser.


Merk: Besøkende som har installert Google Analytics' nettlesertillegg for bortvelging, får ikke se noen nettbaserte innholdseksperimenter.