Επισκόπηση

Πλεονεκτήματα των Πειραμάτων

Αν διαθέτετε ιστότοπο, σε αυτόν θα υπάρχουν δραστηριότητες τις οποίες θέλετε να ολοκληρώσουν οι χρήστες (π.χ. να πραγματοποιήσουν μια αγορά, να εγγραφούν σε ένα ενημερωτικό δελτίο) ή/και μετρήσεις τις οποίες θέλετε να βελτιώσετε (π.χ. έσοδα, διάρκεια περιόδου σύνδεσης, ποσοστό εγκατάλειψης). Με τα Πειράματα περιεχομένου μπορείτε να δοκιμάσετε ποια έκδοση μιας σελίδας προορισμού εξασφαλίζει τη μέγιστη βελτίωση στις μετατροπές (δηλαδή τις ολοκληρωμένες δραστηριότητες που μετράτε ως στόχους) ή την τιμή μέτρησης. Μπορείτε να δοκιμάσετε έως και δέκα παραλλαγές μιας σελίδας προορισμού.

Αν θέλετε να διεξάγετε πειράματα με τις εφαρμογές σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το API Πειραμάτων . Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτά τα πειράματα στο Διαχειριστή ετικετών . Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το API για πειράματα ιστοσελίδων.

Στα Πειράματα περιεχομένου χρησιμοποιείται μια σχετικά διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις τυπικές δοκιμές A/B ή τις δοκιμές πολλαπλών παραλλαγών. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται στα Πειράματα περιεχομένου είναι το A/B/ N . Δεν δοκιμάζετε απλώς δύο εκδόσεις μιας σελίδας, όπως στη δοκιμή A/B, ούτε διάφορους συνδυασμούς στοιχείων σε μια μεμονωμένη σελίδα, όπως στη δοκιμή πολλαπλών παραλλαγών. Αντίθετα, δοκιμάζετε έως και 10 πλήρεις εκδόσεις μίας μεμονωμένης σελίδας, η καθεμιά από τις οποίες προβάλλεται στους χρήστες από μια ξεχωριστή διεύθυνση URL.

Έχετε υπόψη ότι όταν δημιουργείτε παραλλαγές, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαφορετικά ονόματα κεντρικών υπολογιστών ή τομείς. Για παράδειγμα, αν η αρχική σας σελίδα είναι www.example.com/original_page, τότε οι σελίδες παραλλαγών σας πρέπει επίσης να αποτελούν τμήμα του τομέα www.example.com (π.χ. www.example.com/variation_1, www.example.com/variation_2, κ.λπ.).

Τι μπορείτε να κάνετε με τα Πειράματα περιεχομένου στο Analytics

Με τα Πειράματα περιεχομένου μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Να συγκρίνετε τη διαφορετική απόδοση που έχουν διάφορες ιστοσελίδες ή οθόνες εφαρμογών χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο δείγμα από τους χρήστες σας
  • Να προσδιορίσετε το ποσοστό των χρηστών σας που περιλαμβάνονται στο πείραμα
  • Να επιλέξετε το σκοπό που θέλετε να δοκιμάσετε
  • Λάβετε ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα αποτελέσματα του πειράματός σας

Παράδειγμα χρήσης πειραμάτων για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν ιστότοπο στον οποίο πωλείτε υπηρεσίες οικιακού καθαρισμού. Προσφέρετε υπηρεσίες βασικού καθαρισμού, καθαρισμού σε βάθος και λεπτομερούς καθαρισμού. Ο λεπτομερής καθαρισμός είναι η πιο επικερδής από τις τρεις υπηρεσίες. Συνεπώς, επιθυμείτε να οδηγηθούν περισσότερα άτομα στην αγορά αυτής της επιλογής.

Οι περισσότεροι χρήστες οδηγούνται στην αρχική σελίδα σας, άρα αυτή είναι η πρώτη σελίδα που θέλετε να δοκιμάσετε. Στο πλαίσιο του πειράματός σας, θα δημιουργήσετε πολλές νέες εκδόσεις αυτής της ιστοσελίδας: μία για τον λεπτομερή καθαρισμό, με μεγάλα κόκκινα γράμματα στην επικεφαλίδα, μία στην οποία περιγράφονται εκτενώς τα πλεονεκτήματα του λεπτομερούς καθαρισμού και μία, στην οποία έχετε τοποθετήσει ένα εικονίδιο δίπλα στο σύνδεσμο για την αγορά του λεπτομερούς καθαρισμού.

Αφού δημιουργήσετε και εκκινήσετε το πείραμά σας, ένα τυχαίο δείγμα των χρηστών του ιστότοπού σας θα βλέπει μία από τις διαφορετικές εκδόσεις της σελίδας, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής σελίδας. Εσείς απλώς περιμένετε, για να διαπιστώσετε ποια σελίδα λαμβάνει το υψηλότερο ποσοστό χρηστγια αγορά λεπτομερούς καθαρισμού.

Όταν διαπιστώσετε ποια είναι η σελίδα που οδηγεί στις περισσότερες μετατροπές, αυτή μπορεί να γίνει η ενεργή σελίδα για όλους τους χρήστες.


Έχετε υπόψη ότι τυχόν χρήστες που έχουν εγκαταστήσει το Πρόσθετο εξαίρεσης από το Analytics για προγράμματα περιήγησης δεν θα βλέπουν κανένα από τα Πειράματα περιεχομένου που βασίζονται στον ιστό.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;