Oversigt

Fordele ved eksperimenter

Hvis du har et website, har du også handlinger, som du ønsker dine besøgende skal udføre (f.eks. foretage et køb eller tilmelde sig til et nyhedsbrev), eller variabler, du ønsker at forbedre (f.eks. indtjening, besøg, varighed eller enkeltsidebesøg). Eksperimenter giver dig mulighed for at teste, hvilken version af en landingsside der fører til den største forbedring i antallet af opnåelser af mål eller variabelværdien. Du kan teste op til fem varianter af en side.

Hvis du vil udføre eksperimenter med dine apps, kan du bruge Experiments API. Du kan også bruge API'en til websideeksperimenter.

Indholdseksperimenter er en noget anderledes tilgang end standard-A/B- eller flerdimensional afprøvning. Indholdseksperimenter er mere A/B/N . Du tester ikke kun to versioner af en side som i A/B-afprøvning, og du tester ikke forskellige kombinationer af komponenter på en enkelt side som i flerdimensional afprøvning. I stedet tester du op til fem fulde versioner af én enkelt side, der hver især leveres til besøgende fra en separat webadresse.

De forskellige muligheder med indholdseksperimenter i Google Analytics

Med indholdseksperimenter kan du:

  • sammenligne effektiviteten af forskellige websider ved at afprøve dem på et tilfældigt udvalg af dine besøgende
  • definere hvor stor en procentdel af dine besøgende, der er med i eksperimentet
  • vælge det mål, du vil teste
  • få opdateringer via e-mail om, hvordan dit eksperiment forløber.

Et eksempel på brug af eksperimenter til at forbedre din virksomhed

Lad os sige, at du har et website, hvor du sælger boligrengøringstjenester. Du tilbyder standardrengøring, hovedrengøring og specificeret rengøring. Af de tre rengøringstyper tjener du mest på specificeret rengøring, så du er interesseret i at få flere personer til at købe denne tjeneste.

De fleste besøgende lander på din startside, så det skal være den første side, du vil bruge til testen. Til dit eksperiment opretter du flere nye versioner af denne webside: Én med en stor rød overskrift om specificeret rengøring, én, hvor du fortæller mere om fordelene ved specificeret rengøring, og én, hvor du placerer et ikon ud for det link, man skal klikke på for at købe specificeret rengøring.

Når du har konfigureret og lanceret dit eksperiment, vil et tilfældigt udvalg af dine besøgende få vist de forskellige sider, herunder din oprindelige startside, og så skal du bare vente for at se, hvilken side der får den højeste procentdel af besøgende, der vil købe specificeret rengøring.

Når du har fundet frem til, hvilken side der giver flest konverteringer, kan du lade den side være den, du vælger til alle besøgende.


Bemærk! Besøgende, der har installeret browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics, får ikke vist webbaserede indholdseksperimenter.