Oversigt

Fordele ved eksperimenter

Hvis du har et website, har du også aktiviteter, som du ønsker, at dine brugere skal udføre (f.eks. foretage et køb eller tilmelde dig dit nyhedsbrev), og/eller data, som du ønsker at forbedre (f.eks. indtjening, sessionsvarighed eller afvisningsprocent). Med Indholdseksperimenter kan du teste, hvilken version af en landingsside der fører til den største forbedring i antallet af konverteringer (f.eks. afsluttede aktiviteter, som du måler som mål) eller dataværdien. Du kan teste op til ti varianter af en landingsside.

Hvis du vil eksperimentere med dine apps, kan du bruge Experiments API , eller du kan oprette disse eksperimenter i Tag Manager . Du kan også bruge API'en til websideeksperimenter.

Indholdseksperimenter er en noget anderledes tilgang end standard-A/B- eller flerdimensional testning. Indholdseksperimenter bruger en A/B/ N -model. Du afprøver ikke blot to versioner af en side som ved A/B-test, og du tester ikke forskellige kombinationer af komponenter på én og samme side som ved flerdimensional testning. I stedet tester du op til ti fulde versioner af én enkelt side, der hver især leveres til brugere fra en separat webadresse.

Husk! Du kan ikke bruge forskellige hostnavne/domæner, når du opretter varianter. Hvis din oprindelige side f.eks. er www.example.com/original_page, skal din variantside også være en del af domænet www.example.com domain (f.eks. www.example.com/variation_1, www.example.com/variation_2 osv.).

De forskellige muligheder med indholdseksperimenter i Analytics

Med Indholdseksperimenter kan du:

  • Sammenligne effektiviteten af forskellige websider ved at afprøve dem på et tilfældigt udvalg af dine brugere
  • Definere, hvor stor en procentdel af dine brugere der er med i eksperimentet
  • Vælge det mål, du vil teste
  • Få opdateringer via e-mail om, hvordan dit eksperiment forløber

Et eksempel på brug af eksperimenter til at forbedre din virksomhed

Lad os sige, at du har et website, hvor du sælger boligrengøringstjenester. Du tilbyder standardrengøring, hovedrengøring og specificeret rengøring. Af de tre rengøringstyper tjener du mest på specificeret rengøring, så du er interesseret i at få flere personer til at købe denne tjeneste.

De fleste brugere lander på din startside, så det skal være den første side, du vil bruge til testen. Til dit eksperiment opretter du flere nye versioner af denne webside: Én med en stor rød overskrift om specificeret rengøring, én, hvor du fortæller mere om fordelene ved specificeret rengøring, og én, hvor du placerer et ikon ud for det link, man skal klikke på for at købe specificeret rengøring.

Når du har konfigureret og lanceret dit eksperiment, vil et tilfældigt udvalg af dine brugere få vist de forskellige sider, herunder din oprindelige startside, og så skal du bare vente for at se, hvilken side der får den højeste procentdel af besøgende, der vil købe specificeret rengøring.

Når du har fundet frem til, hvilken side der giver flest konverteringer, kan du lade den side være den, du vælger til alle brugere.


Bemærk! Brugere, der har installeret browsertilføjelsen til fravalg af Analytics , får ikke vist webbaserede indholdseksperimenter.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?