Điều chỉnh lấy mẫu trong báo cáo

Thay đổi kích thước mẫu để điều chỉnh độ chính xác và tốc độ báo cáo.

Khi tính năng lấy mẫu có hiệu lực, bạn sẽ thấy một biểu tượng màu vàng bên cạnh tiêu đề báo cáo. Hãy di chuột qua biểu tượng đó để xem kích thước mẫu.

Sampling controls: Greater precision or Faster response
Các tùy chọn kiểm soát tính năng lấy mẫu.

Bên dưới dòng thông báo, bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn sau để thay đổi kích thước lấy mẫu:

  • Chính xác hơn: sử dụng kích thước mẫu lớn nhất có thể để cung cấp cho bạn kết quả thể hiện chính xác nhất tập dữ liệu đầy đủ của bạn
  • Phản hồi nhanh hơn: sử dụng kích thước lấy mẫu nhỏ hơn để cung cấp cho bạn kết quả nhanh hơn

Dữ liệu của bạn sẽ tự động làm mới bằng cách sử dụng tùy chọn cài đặt mới. Tùy chọn của bạn được lưu trên tất cả báo cáo, nhưng sẽ đặt lại khi bạn chuyển chế độ xem và khi bạn đóng Analytics.

Nếu tính năng lấy mẫu không có hiệu lực (báo cáo dựa trên 100% phiên hoạt động), biểu tượng có màu xanh lục.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false