Ändra urvalsfrekvensen i rapporter

Ändra urvalsstorleken för att justera rapporternas precision och hastighet.

När du visar en rapport med urval kan du ändra urvalsfrekvensen för att öka noggrannheten och påverka hur snabbt rapporten läses in.

Längst upp i rapporten, nedanför valet av datumintervall väljer du Snabbare resultat, mindre precision eller Långsammare resultat, större precision. Uppgifterna uppdateras automatiskt med denna nya inställning. Inställningen tillämpas på alla dina rapporter, men återställs när du stänger Analytics.

Var den här artikeln till hjälp?