Vanliga rapportkontroller

Välja samplingsstorlek för rapporter

Om en rapport baseras på fler än 500 000 besök har informationen som ligger till grund för rapporten samplats.

När du läser en samplad rapport kan du välja att minska samplingsstorleken från standardinställningen på 500 000 besök så att rapporten läses in fortare. Om du minskar samplingsstorleken minskar du också noggrannheten i rapporten.

Så här ändrar du samplingsstorleken:

  1. Klicka på samplingsikonen längst till höger på menyraden.


  2. Flytta reglaget åt vänster om du vill minska samplingsstorleken och noggrannheten och påskynda rapporten. Flytta reglaget åt höger om du vill öka samplingsstorleken och noggrannheten, vilket eventuellt medför att rapporten tar längre tid att läsa in.