Ändra urvalsfrekvensen i rapporter

Ändra urvalsstorleken för att justera noggrannhet och hastighet i rapporter.

När du visar en urvals rapport kan du ändra urvalsfrekvensen för att öka noggrannheten och påverka hur snabbt rapporten läses in.

Klicka på rullgardinsmenyn vid slutet av menyraden. Välj ett alternativ. Dina uppgifter uppdateras automatiskt med den nya inställningen. Inställningen tillämpas på alla dina rapporter, men återställs när du stänger Google Analytics. Det går att ändra den här inställningen när som helst.

Att ta fram rapporter utan urval innebär en enorm bearbetningsbelastning, så de ändringar du kan göra av urvalsfrekvensen är begränsade. Läs mer om utvald data