Dostosowywanie próbkowania w raportach

Zmień wielkość próbki, by zwiększyć dokładność raportów i szybkość ich wczytywania.

Gdy stosowane jest próbkowanie, przy tytule raportu zobaczysz żółtą ikonę. Najedź na nią kursorem, by zobaczyć wielkość próbki.

Sampling controls: Greater precision or Faster response
Ustawienia próbkowania

Pod komunikatem możesz wybrać jedno z dwóch ustawień, aby zmienić wielkość próbki:

  • Większa precyzja: wykorzystuje maksymalną wielkość próbki, aby wyniki najdokładniej odzwierciedlały Twój zbiór danych.
  • Krótszy czas reakcji: korzysta z mniejszej próbki, aby szybciej dostarczyć wyniki.

Dane zostaną automatycznie odświeżone z zastosowaniem nowego ustawienia. Wybrane ustawienie jest zapisywane we wszystkich raportach, ale po przełączeniu widoków danych lub zamknięciu Analytics zostaje przywrócone do poprzedniej wartości.

Jeśli nie jest stosowane próbkowanie (raport bazuje na 100% sesji), ikona będzie zielona.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?