Προσαρμογή δειγματοληψίας σε αναφορές

Αλλάξτε το μέγεθος δείγματος, για να προσαρμόσετε την ακρίβεια και την ταχύτητα αναφοράς.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η δειγματοληψία, εμφανίζεται ένα κίτρινο εικονίδιο δίπλα στον τίτλο της αναφοράς. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στο εικονίδιο, για να δείτε το μέγεθος του δείγματος.

Sampling controls: Greater precision or Faster response
Έλεγχοι δειγματοληψίας.

Κάτω από το μήνυμα, μπορείτε να διαλέξετε μία από τις δύο επιλογές, για να αλλάξετε το μέγεθος της δειγματοληψίας:

  • Μεγαλύτερη ακρίβεια: Χρησιμοποιεί το μέγιστο δυνατό μέγεθος δείγματος, για να σας παρέχει αποτελέσματα που αποτελούν την πιο ακριβή αναπαράσταση του πλήρους συνόλου των δεδομένων σας.
  • Ταχύτερη απόκριση: Χρησιμοποιεί μικρότερο μέγεθος δειγματοληψίας, για να σας παρέχει γρηγορότερα αποτελέσματα.

Τα δεδομένα ανανεώνονται αυτόματα, με χρήση της νέας ρύθμισης. Η προτίμησή σας αποθηκεύεται σε όλες τις αναφορές, αλλά γίνεται επαναφορά κατά την αλλαγή αναλυτικής προβολής και μετά το κλείσιμο του Analytics.

Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η δειγματοληψία (η αναφορά βασίζεται στο 100% των περιόδων σύνδεσης), τότε το εικονίδιο είναι πράσινο.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;