Údaje o cenách za kliknutie sa nezhromažďujú

Jeden z najbežnejších problémov, na ktorý ľudia zvyčajne narazia pri presmerovaniach, je nesprávne zaznamenávanie údajov o cenách za kliknutie (CZK). Pozrime sa na typickú situáciu:

  • Používateľ klikne na reklamu Google Ads, ktorá ho pošle na stránku www.example.com?gclid=XDF.
  • (Parameter gclid sa automaticky pridal pomocou funkcie automatického označovania služby Google Ads, aby bolo možné v rámci služby Analytics sledovať údaje o kampani, médiu a kľúčovom slove. Platí to aj pre kampane, v ktorých sa použilo manuálne označovanie. Napríklad: www.example.com?utm_source=google&utm_medium=cpc.)

  • www.example.com?gclid=XDF presmeruje prehliadač na stránku www.advertiser.com/product.htm, pričom sa vynechá parameter gclid .

Ak údaje CZK majú byť priradené ku kliknutiu, vstupná stránka (v uvedenom príklade www.example.com ) sa musí sledovať pomocou kódu sledovania služby Analytics. Rovnako sa musíte uistiť, že pred presmerovaním bude mať kód sledovania služby Analytics umiestnený na stránke dostatok času na spustenie. Presmerovanie možno budete musieť oneskoriť, aby sa parametre kampane mohli zaznamenať.

Parametre môžete tiež odovzdať v adrese URL stránky, na ktorú vedie presmerovanie (v tomto prípade adresa www.advertiser.com/product.htm v príklade uvedenom vyššie). Keď kód sledovania služby Analytics prečíta parametre z adresy URL cieľovej stránky, relácia sa priradí k správnym údajom kampane.

Môžete otestovať, či sa parameter gclid z dôvodu presmerovania nestráca z vašich webových stránok. Jednoducho skopírujte cieľovú adresu URL svojej reklamy do prehliadača a pridajte nasledujúci testovací parameter:

?gclid=123-abCD

Stlačte kláves Enter. Ak sa testovací parameter vo vašom prehliadači viac nezobrazuje, stratil sa v dôsledku presmerovania.

Upozorňujeme, že pred parameter gclid sa umiestňuje symbol ? , ak ide o prvý alebo jediný parameter. V prípade viacerých parametrov pripojte parameter gclid k adrese URL pomocou symbolu & .

Viac informácií o tom, ako zistiť, či bude automatické označovanie fungovať na vašich webových stránkach.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?