Vanlige problemer

CPC-data ikke registrert

Et av de vanligste problemene folk opplever med viderekoblingene sine, er at CPC-data ikke registreres riktig. Her er et typisk eksempel:

  • En besøkende klikker på en AdWords-annonse, som sender vedkommende til www.example.com?gclid=XDF
  • ( gclid-parameteren ble automatisk lagt til av automatisk merking i Google AdWords for å spore kampanje-, medium- og søkeorddata i Analytics. Det samme gjelder tagger med kampanjeinformasjon som er lagt til manuelt, som for eksempel www.example.com?utm_source=google&utm_medium=cpc.)

  • www.example.com?gclid=XDF viderekobler brukerens nettleser til www.annonsør.no/produkt.htm og utelater gclid-parameteren.

For at CPC-data skal kunne knyttes til klikket, må landingssiden (www.example.com i eksemplet ovenfor) inneholde Google Analytics-sporingskode. Du må også sørge for at Analytics-sporingskoden på denne siden rekker å kjøre før viderekoblingen utføres. Du må kanskje legge inn en forsinkelse for viderekoblingen for at kampanjeparameterne skal rekke å registreres.

Du kan alternativt sende parametrene i nettadressen til målsiden for viderekoblingen (www.annonsør.no/produkt.htm i eksemplet ovenfor). Når Analytics-sporingskoden på målsiden leser parameterne i nettadressen, knytter den besøket til riktig kampanjeinformasjon.

Du kan kontrollere om en viderekobling fører til at gclid-parameteren forsvinner fra nettstedet ditt. Du trenger bare å kopiere destinasjonsadressen for annonsen din inn i nettleseren og legge til denne testparameteren:

?gclid=123-abCD

Trykk på Enter. Hvis du ikke lenger ser denne testparameteren i nettleseren, er den falt bort på grunn av viderekoblingen.

Legg merke til at gclid-parameteren har et spørsmålstegn (?) foran seg når den forekommer som først eller eneste parameter. Legg til gclid-parameteren i nettadressen sammen med tegnet & når det fins flere parametere.

Les mer om hvordan du finner ut om automatisk merking vil fungere for nettstedet ditt.