Analysér dataene dine med Brukerflyt-rapporten

Se konkrete eksempler på hvordan du kan få innsikt i dataene dine ved å bruke Brukerflyt-rapporten.

I denne artikkelen får du tips til flere måter du kan bruke Brukerflyt-rapporten på for å sammenligne trafikkvolumer fra ulike kilder, undersøke trafikkmønstre på nettstedet ditt og feilsøke nettstedets effektivitet.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Sammenligning av trafikkvolumer og markedsføringskanaler

Du kan sammenligne de relative trafikkvolumene fra ulike kilder innenfor samme dimensjon, for eksempel trafikken fra forskjellige søkemotorer, kampanjer eller medier. Med helhetlig sammenligning blir det enklere å ta avgjørelser vedrørende hvilke kanaler som er mest effektive, og hvilke som gir deg best avkastning.

Hvis for eksempel én kampanje genererer mye mer trafikk enn en annen, kan du flytte over ressurser for å gjøre den mest vellykkede kampanjen enda mer synlig. Hvis ett medium, for eksempel e-post eller kostnad per klikk, gir bedre resultater enn de andre mediene, kan du investere mer i dette mediet.

Eksempel på brukerflyt med Kampanje-dimensjonen valgt
Eksempel på brukerflyt med Kampanje-dimensjonen valgt

Hvis du finner ut at én kilde har mye mer trafikk enn de andre mediene, kan du se nærmere på den aktuelle trafikken ved å se bare på det ene segmentet. Klikk på startdimensjonsnoden i den første kolonnen, og klikk deretter på Se bare dette segmentet. (Dette er noe annet enn å ta i bruk et bruker- eller øktbasert segment, slik det er beskrevet nedenfor).

Når bare denne trafikken er synlig, kan du se hvorvidt disse brukerne følger den ønskede banen gjennom nettstedet ditt, hvorvidt tilstrekkelig mange av dem når målskjermen din, og hvor brukerne forlater nettstedet.

Avgrensing av analysen med segmenter

I tillegg til at du kan se trafikk fra bare én bestemt kilde, kan du avgrense datautvalget ditt ytterligere ved å bruke et segment. Hvis du for eksempel ser trafikk fra et bestemt land, kan du bruke Vilkår-alternativene for segmentgenereringsverktøyet for å vise bare brukere fra det aktuelle landet som også har fullført et bestemt mål, eller som har brukt mer enn et bestemt pengebeløp. Ved å kombinere slike alternativer, kan du fokusere på en helt bestemt del av målgruppen din.

Bruk av et avansert segment
Tar i bruk et segment

Måling av engasjement

Det kommer selvfølgelig an på hva formålet med nettstedet ditt er, men du har sikkert lyst til å vite hvor mange sider brukerne var innom etter den første siden de besøkte. Gikk de rett fra produktsidene til kassen, uten å handle noe mer? Leste de innenlandske og internasjonale nyhetsartikler, men ingen om politikk eller underholdning?

Det er lurt å først fastslå en minimumsgrense for engasjement du ønsker at brukerne skal utvise. I Brukerflyt-rapporten kan du som standard se de tre første interaksjonene, og det er foreløpig støtte for inntil åtte interaksjoner i rapporten. Legg til så mange trinn som er nødvendig for å nå minstekravet ditt. Når du har lagt til de nødvendige trinnene, kan du først klikke på startdimensjonsnoden og bruke Uthev gjennomgående trafikk-alternativet for å se om den aktuelle kilden oppfylte minstekravet for engasjement på nettstedet (f.eks. fire eller fem interaksjoner).

Fremhev trafikk via brukerflyten
Fremhever trafikk via brukerflyten

I tillegg til å måle engasjementsnivået, kan du også se i hvilken grad trafikken avtok etter hvert som brukerne navigerte gjennom nettstedet ditt. Hvis brukerne ikke tar seg så langt som du ønsker, eller hvis trafikken avtar raskere enn ønskelig, kan du vurdere å endre nettstedsnavigeringen eller det grafiske designet slik at det blir enklere å gå mellom sidene, legge til flere handlingsfremmende uttrykk, for eksempel nysgjerrighetsvekkere for relaterte artikler eller produkter, eller omarbeide innholdet på nettstedet for å imøtekomme målgruppens interesser på en bedre måte.

Utforsking av innholdet

I Brukerflyt-rapporten kan du undersøke en rekke innholdsrelaterte problemer.

A/B-testing

Hvis du tester forskjellige versjoner av en nettside, og hver versjon har sin egen nettadresse, kan du se hvilke av dem som er mest effektive for å oppmuntre til aktivitet på nettstedet, eller for å lede trafikk videre til en målside.

Nettleser og Skjermoppløsning

Bruk Nettleser eller Skjermoppløsning som startdimensjon, slik at du kan se om trafikken er fordelt på forskjellige nettlesere eller skjermoppløsninger slik du forventer, og for å se om det er noen sider som har en uvanlig høy frafallsprosent med en bestemt nettleser eller skjermoppløsning. Hvis du oppdager et betydelig frafall fra en side, kan det hende at denne siden ikke blir gjengitt riktig i den aktuelle nettleseren eller skjermoppløsningen. Det kan for eksempel hende at siden din ikke blir gjengitt riktig på en mobilnettleser eller med lavere skjermoppløsning, noe som fører til at linker eller knapper er utilgjengelige eller vanskelige å se.

Baneanalyse

Er noen av banene gjennom nettstedet ditt mer populære enn andre, og er det i så fall disse banene du ønsker at trafikken skal følge? Du har kanskje allerede forespeilet deg en ideell bane for brukerne, som for eksempel Startside > Produktside > Handlekurv > Kasse. Senere kan du imidlertid innse at eksempelvis denne banen er mer populær: Startside > Produkt > Søk > Søkeresultater > Søk > Søkeresultater > utgang. En slik uventet bane kan være en indikasjon på at brukerne ikke finner produktene de er på utkikk etter, eller at det interne søket ikke gir dem nyttige resultater.

Det kan også hende at du oppdager et uvanlig høyt frafall fra en ny side du har lansert, for eksempel en ny startside eller produktside. I så fall må du undersøke hvorvidt designet på den nye siden skjuler linkene eller kontrollene brukerne må ta seg via for å komme til sidene du ønsker de skal se etter denne.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?