Tietojen analysointi käyttäjäliikenteen avulla

Katso konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Käyttäjäliikenne-raportti auttaa tietojesi tarkastelussa.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit käyttää Käyttäjäliikenne-raporttia apuna eri lähteistä saapuvan liikenteen määrän vertailussa sekä sivuston läpi kulkevan liikenteen mallien ja sivuston tehokkuusongelmien tutkimisessa.

Tässä artikkelissa:

Liikennemäärien ja markkinointikanavien vertailu

Voit vertailla saman ulottuvuuden eri lähteistä saapuvan liikenteen suhteellisia määriä. Voit esimerkiksi vertailla eri hakukoneista, kampanjoista tai tulotavoista saapuvaa liikennettä. Yleisten vertailujen avulla voit tehdä joitakin alustavia päätelmiä siitä, mitkä kanavat ovat kaikkein tehokkaimpia tai tuottavimpia.

Jos esimerkiksi jossain kampanjassa on paljon enemmän liikennettä kuin toisessa, voit parantaa menestyneemmän kampanjan näkyvyyttä entisestään siirtämällä siihen resursseja. Tai jos jokin tulotavoista, kuten sähköposti tai klikkauskohtainen hinta, on muita tehokkaampi, voit investoida enemmän kyseiseen tulotapaan.

Esimerkki käyttäjäliikenteestä, kun kampanjaulottuvuus on valittu
Esimerkki käyttäjäliikenteestä, kun valittuna on Kampanja-ulottuvuus

Jos huomaat, että jokin lähde toimii muita paremmin liikenteen määrän suhteen, voit tutkia kyseistä liikennettä tarkemmin tarkastelemalla vain haluamaasi segmenttiä. Klikkaa ensimmäisen sarakkeen aloitusulottuvuussolmua ja klikkaa sitten Näytä ainoastaan tämä segmentti. (Tämä eroaa alla kuvatusta käyttäjä- tai istuntokohtaisen segmentin käytöstä.)

Kun vain kyseinen liikenne on näkyvissä, näet seuraavatko käyttäjät haluamaasi reittiä sivuston läpi, saavuttaako tarpeeksi moni heistä tavoitenäkymäsi ja mistä sivustosi kohdasta he poistuvat.

Analyysin tarkentaminen segmenttien avulla

Tietystä lähteestä saapuvan liikenteen tarkastelemisen lisäksi voit tarkentaa näkymääsi edelleen segmenttien avulla. Jos esimerkiksi tarkastelet tietystä maasta saapuvaa liikennettä, voit käyttää apuna segmenttien rakennustyökalun Ehto-asetuksia. Niiden avulla voit valita näkymään vain sellaiset käyttäjät kyseisestä maasta, jotka toteuttivat myös tietyn tavoitteen tai käyttivät tietyn rahamäärän. Yhdistämällä näitä asetuksia voit keskittyä tiettyyn osaan yleisöäsi.

Tehostetun segmentin käyttöönotto
Segmentin käyttö

Sitoutumisen mittaaminen

Sivustosi käyttötarkoituksesta riippuen haluat ehkä tietää, kuinka monella sivulla käyttäjät ovat käyneet aloitussivun jälkeen. Siirtyivätkö vierailijat suoraan tuotesivuilta kassalle tekemättä lisäostoksia? Vai lukivatko he kenties kotimaan ja ulkomaan uutisia, mutta jättivät politiikka- ja viihdeosastojen artikkelit lukematta?

Aloita määrittämällä käyttäjiltä odottamasi sitoutumisen vähimmäismäärä. Käyttäjäliikenne näyttää oletusarvoisesti kolme ensimmäistä vuorovaikutusta. Tällä hetkellä tuetaan enintään kahdeksaa vuorovaikutusta. Lisää niin monta vaihetta kuin tarpeen vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi. Kun olet lisännyt tarvittavan määrän vaiheita, voit klikata aloitusulottuvuussolmua ja käyttää Korosta liikenne täältä -vaihtoehtoa. Sen avulla näet, onko kyseisestä lähteestä saapunut liikenne saavuttanut määrittämäsi vähimmäissitoutumisrajan (esimerkiksi neljä tai viisi vuorovaikutusta).

Kävijämäärän korostaminen käyttäjäliikenteen avulla
Liikenteen korostaminen käyttäjäliikenteessä

Sitoutumistason mittaamisen lisäksi voit selvittää, missä määrin liikenne vähenee käyttäjien edetessä sivuston läpi. Jos käyttäjät eivät siirry sivustolla niin pitkälle kuin toivoit tai jos liikenne vähenee nopeammin kuin haluat, kannattaa harkita sivuston siirtymistapojen muokkaamista tai sivuston uudelleensuunnittelua sivulta toiselle siirtymisen helpottamiseksi. Voit myös lisätä toimintakehotteita, kuten tiisereitä aiheeseen liittyvistä artikkeleista tai tuotteista, tai muokata sivuston sisältöä siten, että se vastaa paremmin yleisösi kiinnostuksen kohteita.

Sisältöön tutustuminen

Käyttäjäliikenteen avulla voit tutkia useita sisältöön liittyviä ongelmia.

A/B-testaus

Kun testaat verkkosivun eri versioita ja kaikilla sivun eri versioilla on erillinen URL-osoite, voit selvittää, mikä sivuista tuottaa paremmin haluttuja tuloksia eli esimerkiksi parantaa sivuston sitouttamista tai ohjaa liikennettä tietylle tavoitesivulle.

Selain ja näytön resoluutio

Kun käytät aloitusulottuvuutena Selainta tai Näytön resoluutiota, voit saada selville, jakautuuko liikenne eri selainten ja näytön resoluutioiden kesken odottamallasi tavalla. Samalla voit selvittää, liittyykö joihinkin sivuihin odottamattomia poistumisia tietyn selaimen tai näytön resoluution yhteydessä. Jos huomaat sivulla merkittävän paljon poistumisia tietyillä asetuksilla, voi olla, että kyseinen sivu ei toimi oikein tietyllä selaimella tai näytön resoluutiolla. Sivu voi esimerkiksi näkyä mobiiliselaimella tai pienellä näytön tarkkuudella väärin tavalla, joka estää linkkien tai painikkeiden käyttämisen tai näkymisen.

Reittianalyysit

Ovatko tietyt reitit sivustossasi suositumpia kuin toiset ja ovatko mahdollisesti suositut reitit niitä, joita haluat liikenteen kulkevan? Mielessäsi saattaa olla käyttäjille jokin reitti, kuten etusivu > tuotesivu > ostoskori > kassa, mutta saatat löytää suositumman reitin, kuten etusivu > tuote > haku > hakutulokset > haku > hakutulokset > poistuminen. Tällainen odottamaton reitti voi olla merkki siitä, että käyttäjät eivät löydä etsimiään tuotteita tai että sisäinen hakusi ei palauta hyödyllisiä tuloksia.

Voit myös havaita jotakin muuta, kuten epätavallisen suuren poistumismäärän luomaltasi uudelta sivulta, kuten uudelta etusivulta tai tuotesivulta. Selvitä, tekeekö uuden sivun rakenne sellaisten linkkien tai ohjainten käytöstä hankalaa, joiden avulla liikenne voi siirtyä haluamillesi seuraaville sivuille.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?