Om rapporten Användarflöde

Visualisera användarnas vägval på din webbplats.

Rapporten Användarflöde är en grafisk översikt över användarnas väg genom din webbplats, från källan via de olika sidorna till utgången. Du kan använda rapporten Användarflöd om du vill jämföra trafikvolymer från olika källor, undersöka trafikmönster på din webbplats och ta reda på hur ändamålsenlig webbplatsen är.

Innehåll i artikeln:

Krav för rapporten Användarflöde

Inga.

Öppna rapporten Användarflöde

Så här gör du för att se rapporten Användarflöde:

  1. Logga in på Google Analytics.
  2. Navigera till vyn.
  3. Öppna Rapporter.
  4. Välj Användare > Användarflöde.

Vad kan jag göra med rapporten Användarflöde?

I rapporten Användarflöde kan du se

  • den relativa trafikvolymen till webbplatsen per vald dimension (till exempel trafikkällor, kampanj och webbläsare)
  • den relativa sidvisningsvolymen per enstaka sida eller uppsättning sidor
  • specifika mätvärden för anslutningar, noder och nodutgångar när du håller pekaren över dem.

Rapporten Användarflöden är väldigt lik rapporten Beteendeflöde, men Användarflödet fokuserar på sidorna som användarna besöker medan Beteenderapporten även omfattar händelser och innehållsgrupperingar.

Nästa steg

Öppna rapporten Användarflöde och utforska din webbplats. Information om hur du konfigurerar rapporten och använder de olika visualiseringsalternativen finns i Använda flödesrapporter

När du har en uppfattning om hur rapporten Användarflöde fungerar kan du läsa artikeln Analysera data med användarflöde för att se specifika sätt att få ännu mer insikt från rapporten.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?