Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Použitie toku k cieľu na určenie a odstránenie problémov s výkonnosťou webu

Preskúmajte svoje webové stránky pomocou štyroch dôležitých počiatočných dimenzií.

Tento článok opisuje, ako sa po zodpovedaní štyroch kľúčových otázok môžete pomocou prehľadu Tok k cieľu ubezpečiť, že webové stránky majú optimálnu výkonnosť. Pred pokračovaním si možno budete chcieť preštudovať obsah v nižšie uvedenej sekcii Súvisiace zdroje.

Obsah tohto článku:

Nedosahuje médium takú výkonnosť, ako ste očakávali?

Nastavte počiatočnú dimenziu Médium:

Starting dimension set to Medium
Nastavenie počiatočnej dimenzie Médium

Povedzme napríklad, že ste nedávno spustili novú e-mailovú kampaň a chcete zistiť, nakoľko je účinná v získavaní návštevnosti a konverzií. Ak nastavíte vizualizáciu s médiom v podobe počiatočnej dimenzie a neuvidíte e-mail ako jeden z uzlov v prvom stĺpci, okamžite je jasné, že niečo nie je v poriadku. Možno ste trochu netrpezlivý/-á a nepočkali ste dostatočne dlho na to, kým budú údaje dostupné v službe Analytics. Možno sa u tretej strany, ktorá distribuuje vaše e-maily, vyskytol nejaký problém. Originál sa nesprávne preložil a nemá požadovaný účinok na zahraničné publikum. Prípadne to môže byť niečo celkom jednoduché ako chýbajúci odkaz v správe alebo smerovanie na nesprávnu webovú adresu.

Na druhej strane môžete zistiť, že e-mailová kampaň skrátka nie je vhodným prístupom pre cieľ, ktorý máte na mysli, preto môžete zrušiť prideľovanie prostriedkov rozpočtu na posielanie e-mailov.

Zahrňte stránku vyhľadávania na svojom webe ako krok zúženia:

Example Goal flow with search
Zahrnutie stránky vyhľadávania do zúženia k cieľu na vyhodnotenie vyhľadávania na webových stránkach

Ak vo webovom zobrazení vytvoríte a nakonfigurujete vyhľadávanie na stránkach, môžete do zúženia k cieľu zahrnúť webovú adresu vyhľadávania, aby ste si overili, či je funkcia tak účinná, ako to od nej očakávate. Keď napríklad očakávate, že na stránke s kategóriami budú používatelia vyhľadávať konkrétne položky, webovú adresu vyhľadávania môžete v zúžení umiestniť za stránku s kategóriami. Ak vaše vyhľadávanie na stránkach funguje podľa očakávania, pravdepodobne uvidíte určitý objem návštevnosti smerujúci z uzla vyhľadávania na stránku cieľa. Na druhej strane, ak sa vyskytol problém s vyhľadávaním na stránkach, možno uvidíte veľmi nízku alebo žiadnu návštevnosť smerujúcu z uzla vyhľadávania na stránku cieľa.

Môžete kliknúť na pripojenia zo zdrojov a pozrieť sa, ako sa návštevnosť vracia späť z uzla vyhľadávania, prípadne odchádza.

Sú vaše webové stránky správne konfigurované pre rozličné technológie?

Pomocou dimenzií Používateľ súvisiacich s technológiou zistíte, ako sa darí vašim webovým stránkam v rôznych prehliadačoch, operačných systémoch, rozlíšeniach obrazovky atď.

Zobrazenie návštevnosti cez dimenziu Prehliadač
Zobrazenie návštevnosti z konkrétneho prehliadača.

V prípade týchto typov vizualizácií môžete použiť rovnaký prístup, ako sme uplatnili predtým. Ak zaznamenáte významný pokles pre určitý prehliadač, ubezpečte sa, že sa webové stránky v príslušnom prehliadači zobrazujú správne. Ak významný pokles nastane pri prechode na menšiu obrazovku, skontrolujte, či sú tlačidlá Pridať do košíka a odkazy viditeľné a či na ne možno ľahko kliknúť aj napriek takým malým rozmerom.

Potrebujete preložiť obsah?

Preskúmajte ciele pomocou dimenzie Jazyk.

Zvýraznenie návštevnosti cez dimenziu Jazyk
Preskúmanie dimenzií Jazyk toku k cieľu

Ak ponúkate viacero jazykových verzií svojho obsahu, môžete nastaviť ciele a zúženia pre každý jazyk a použiť pre kroky zúženia stránky alebo obrazovky špecifické pre daný jazyk. Potom v prehľade Tok k cieľu použite dimenziu Jazyk a pozrite si rozloženie používateľov podľa jednotlivých jazykov. Zistite, či dosahujete rovnaké relatívne úrovne úspešnosti v prípade každého jazyka.

Kliknite na uzly dimenzie Jazyk v prvom stĺpci a použite možnosti Zobraziť iba tento segment alebo Zvýrazniť návštevnosť cez tento bod, ak chcete vidieť porovnanie počtu používateľov v každom jazyku s počtom konverzií. Môže to viesť k informáciám, ktoré sú podkladom na vykonanie nejakej akcie týkajúcej sa obsahu.

Povedzme, že napríklad zistíte, že vaša webová stránka, ktorá podporuje iba anglický jazyk, má konverzný pomer 4,3 % v prípade návštevníkov hovoriacich americkou angličtinou. Prekvapujúco je dosť vysoký aj počet návštevníkov hovoriacich brazílskou portugalčinou, pričom títo používatelia majú ešte vyšší konverzný pomer 4,6 %. Zdá sa, že vaše webové stránky sú ešte populárnejšie u Brazílčanov, a to minimálne u tých, ktorým sa vedia orientovať aj v anglickej verzii webových stránok.

Vzhľadom na konverzný pomer týchto používateľov môže byť vo vašom najlepšom záujme ponúknuť verziu obsahu v brazílskej portugalčine.

Ak ponúkate rozličné jazykové verzie, skontrolujte toky pre zúženia k cieľu v každom jazyku, aby ste sa ubezpečili, že preložené verzie neobsahujú žiadne prekážky pre používateľov. Ak napríklad zaznamenáte nezvyčajne vysokú mieru odchodov pre jednu stránku, skontrolujte, či v dôsledku prekladu nevznikla nejaká chyba v pokynoch, alebo či bolo účinne vystihnuté posolstvo pôvodného obsahu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false