Bruk Målflyt-rapporten for å utføre traktanalyser

Se om brukerne navigerer rundt i innholdet ditt slik du forventer.

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan bruke Målflyt-rapporten for å se hvor godt du lykkes med å lede trafikk på nettstedet ditt. Du kan også se de mest populære banene brukerne velger til innholdet ditt. Før du går videre, er det lurt å se gjennom innholdet under Relaterte ressurser nedenfor.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Scenario: Design drømmebilen din

I dette eksempelet kan du tenke deg at du markedsfører en ny bilmodell. Nettstedet ditt består derfor av beskrivende innhold om bilen, tekniske spesifikasjoner, tilbakemeldinger fra sjåfører og i tillegg en side der brukerne kan velge det tilleggsutstyret de vil ha i den nye bilen sin. Du har opprettet et destinasjonsmål på siden for designbekreftelse og konfigurert en trakt som inneholder sidene eller skjermbildene som er sannsynlige punkter langs ulike baner mot dette målet. Når du konfigurerer trakten i Analytics som en lineær bane, kan du i dette tilfellet tenke på den som en beholder for innholdet det er mest sannsynlig at brukere navigerer innom på vei mot målet ditt. I trakten kan du ta med startsiden eller landingssiden for markedsføring, søkeresultatene og bekreftelsen på at du bygger en tilpasset versjon av bilen.

Analyse 1: Spor trafikken til målet ditt

Når denne trakten er konfigurert, kan du se om brukerne navigerer fra én side eller ett skjermbilde til neste. Har du fremhevet kampanjen godt nok? Tilbyr du tydelige navigasjonsalternativer til neste trinn fra kampanjesiden? Hvis trafikkvolumet som når målet ditt, er akseptabelt, kan du sannsynligvis svare ja på disse spørsmålene. Hvis du ser et betydelig frafall, må du evaluere innholdet eller trinnene for å se hvordan du kan forbedre resultatene.

Analyse 2: Se flere tilkoblinger

Du kan også bruke denne rapporten for å finne alternative inngangspunkter for målet ditt. Flytt Tilkoblinger-glidebryteren mot høyre for å vise flere baner. Da kan du for eksempel se hvor mye direkte trafikk som kom til målet (som hoppet over trakttrinnene), og om organisk søk ledet brukere til markedsføringsinnhold eller direkte til målet.

Du kan se hvor mye trafikk som gikk fra kampanjesiden din til annet relatert innhold, for eksempel en brosjyre eller spesifikasjonsside. Hvis det er uventet frafall etter det første trinnet, kan dette skyldes at reklameinnholdet ikke fungerer, eller noe så enkelt som en ødelagt link.

Analyse 3: Se etter tilbakeganger

Du kan også se hvor brukerne går tilbake fra én node til en annen:

  • Når brukere går tilbake fra søkeresultatene til søkesiden, kan det tyde på at de ikke finner det de leter etter.

  • Hvis brukere går tilbake fra den siste siden til den første siden i en konfigureringssyklus, kan det imidlertid tyde på at brukerne konfigurerer forskjellige modeller av den nye bilen og lagrer resultatene for sammenligning. Da kan du se etter en økning i den direkte trafikken til de aktuelle sidene med lagrede resultater.

Analyse 4: Utforsk trafikken for å få bedre innsikt

Du kan bruke alternativet Utforsk trafikk gjennom denne sidegruppen for en node om du vil undersøke trafikken til og fra forskjellige noder. Hvis det for eksempel oppstår et uakseptabelt frafall fra kampanjesiden din, og brukerne ikke viser interesse for spesifikasjonene for den nye bilmodellen, og de heller ikke utforsker de forskjellige alternativene for motor og lakk slik du ønsket, kan du se hvor de beveger seg i stedet. Går de tilbake til det første trinnet og ser på andre modeller, eller slutter de å se på forlater de rett og slett innholdet ditt?

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?