Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Om Social Analytics

Innehåll i artikeln:

Obs! Den sociala datahubben fasas ut. Det påverkar bara rapporter som är direkt beroende av den sociala datahubben (Datahubbsaktivitet och Returlänkar) samt de dimensioner och mätvärden som räknas upp nedan. Du kan fortfarande spåra inkommande trafik, konverteringar och målsidor från sociala plattformar, liksom knappar för sociala plugin-program som används för att dela socialt innehåll på din webbplats.

Den 30 april 2016 tas rapporterna Datahubbsaktivitet och Returlänkar bort från Analytics-gränssnittet. Den 30 juni 2016 tas dimensionerna och mätvärdena bort från Analytics-gränssnittet.

Dimensioner som tas bort:

 • Ursprunglig social aktivitet
 • Användarnamn för social användare
 • Inlägg i social aktivitet
 • Tidsstämpel för social aktivitet
 • Visningsnamn
 • Webbadress till användarens profil
 • Webbadress till användarens foto
 • Underliggande webbadress
 • Översikt över sociala taggar

Mätvärde som tas bort:

 • Datahubbsaktiviteter

Mäta effekten av sociala initiativ

Hur mäter du effekten och effektiviteten av dina sociala initiativ? Fyra element definierar ditt sociala inflytande:

 • Nätverkshänvisningar: När ditt innehåll delas och besökare kommer till webbplatsen är det viktigt att förstå hur användare från olika sociala källor interagerar med din webbplats.
 • Konverteringar: Webbadresser i delat innehåll fungerar som ingångar till din webbplats och driver trafik från sociala källor. Genom att mäta antalet konverteringar och det ekonomiska värdet av den här trafiken, kan du se hur de sociala nätverken påverkar din verksamhet.
 • Målsidor: Allt fler människor engagerar sig i, delar och diskuterar innehåll i sociala nätverk. Det är viktigt att veta vilka sidor och vilket innehåll som delas, var de delas och hur.
 • Sociala plugin-program: Om du lägger till knappar för sociala plugin-program på din webbplats (till exempel Google-knappen +1) kan dina användare dela innehållet i sociala nätverk direkt från din webbplats. Data från dina sociala plugin-program visar vilket innehåll som delas och i vilka nätverk.

Med Social Analytics-rapporterna kan du analysera all sådan information samtidigt och få en helhetsbild av hur sociala nätverk påverkar din verksamhet.

Ställa in Social Analytics

Mycket av informationen i rapporterna finns tillgänglig automatiskt med grundläggande sidtaggning. Du behöver inte göra några inställningar för att se +1-interaktioner på Google+ i rapporten Plugin. Däremot krävs det teknisk konfigurering för att spåra andra aktiviteter i sociala nätverk. Läs Ställa in sociala plugin-program.

Du måste ange mål och målvärden för att kunna se data i rapporten Konverteringar.

Använda rapporterna

Så här gör du för att se Social Analytics-rapporterna:

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Gå till en rapportvy.
 3. Klicka på fliken Rapporter.
 4. Välj Förvärv > Socialt.

Översikt

I översiktsrapporten kan du snabbt se hur många konverteringar du får från sociala kanaler. Diagrammet Socialt värde jämför antalet slutförda mål och deras ekonomiska värde med motsvarande uppgifter från sociala hänvisningar.

Ett besök från en social hänvisning kan leda till en konvertering omedelbart, eller bidra till en konvertering vid ett senare tillfälle. Hänvisningar som genererar konverteringar direkt, visas som Sociala konverteringar med interaktionen sist i diagrammet. Om en hänvisning från en social källa inte leder till en konvertering direkt, utan användaren kommer tillbaka vid ett senare tillfälle och då utför en konvertering, ingår hänvisningen i Indirekta sociala konverteringar. Både assisterade konverteringar, senaste klick-konverteringar och direkta konverteringar är viktiga när du vill förstå de sociala nätverkens betydelse för dina verksamhetsresultat.

Nätverkshänvisningar

Välj Nätverkshänvisningar när du vill se statistik om användarnas engagemang (Sidvisningar, Gen. besökslängd, Sidor/besök) för trafik från de olika sociala nätverken. Där kan du se vilka sociala nätverk som hänvisade mest trafik av hög kvalitet. Det här är användbart om du till exempel vill investera mer i de sociala nätverk som hänvisar färre besök men ger trafik av högre kvalitet.

Den här rapporten innehåller dessutom data för partnernätverken i Analytics sociala datahubb. Här kan du se en lista med de sociala nätverk som deltar. Klicka på ett partnernätverk om du vill se vilka webbadresser som delades på den webbplatsen. Ändra dimensionen till Sociala nätverk och åtgärder för att se vilka åtgärder som utförs inom nätverket (till exempel +1 eller kommentarer).

Datahubbaktivitet

Rapporten Datahubbaktivitet visar hur användarna talar om och samverkar med innehållet på din webbplats i sociala nätverk. Du kan se de senaste webbadresserna som användarna delade, hur och var de delade (till exempel via vidaredelning på Google+), och vad de sa.

Uppgifterna kommer från den sociala datahubben. Sociala nätverk skickar aktivitetsflöden till hubben, varpå informationen ordnas och presenteras i Analytics.

Använd rullgardinsmenyn Nätverk och välj partnernätverk som ingår i Social Data Hub. Filtrera efter webbadressen till sidan i fältet Filtrera sidor. Klicka på Samtal för att se inlägg och kommentarer om innehållet, eller klicka på Händelser för att se andra sociala åtgärder (som +1-klick).

Målsidor

Gå till Målsidor för att se engagemangsstatistik Sidvisningar, Gen. besökslängd, Sidor/besök) för varje webbadress.  Sortera efter Datahubbaktiviteter i tabellen för att se vilket innehåll som sprids mest. 

Klicka på en webbadress i tabellen för att se vilka sociala nätverk den länken har spridits från. För sociala datahubbpartner-nätverk kan du även se delning utanför webbplatsen för webbadressen: hur webbadressen delades (till exempel via en ”+1”- eller ”dela vidare”-handling) och inom vilka nätverk.

Returlänkar

Rapporten Returlänkar visar vilka webbplatser som länkar till ditt innehåll och i vilket sammanhang. Detta kan hjälpa dig att återanvända framgångsrikt innehåll och bygga upp relationer med de användare som ofta länkar till din webbplats.

I denna rapport kan du se sidrubriken och publiceringsdatum för varje underliggande webbadress samt antalet besök som den skickar till din webbplats. Använd rullgardinsmenyn Mer på varje rad om du vill se varifrån returlänken kom och vilken av dina sidor som delades. Använd Filtrera sidor för att filtrera efter din webbadress.

Konverteringar

Med rapporten Konverteringarkan du beräkna värdet av sociala nätverk. Rapporten visar det totala antalet konverteringar och det ekonomiska värdet av konverteringar som inträffade som ett resultat av länkar från varje nätverk. Klicka på Analys av indirekta konverteringar/senaste interaktion (strax under fliken Utforskaren högst upp i rapporten) om du vill se hur varje nätverk bidrog till konverteringar och intäkter genom indirekta interaktioner och senaste klick.

 • Indirekta konverteringar och Värde av indirekt konvertering:
  Det här är antalet (och det ekonomiska värdet av) försäljningar och konverteringar som det sociala nätverket bidrog till. En indirekt konvertering sker när en person besöker din webbplats, lämnar den utan att generera en konvertering, men återkommer vid ett senare tillfälle och då genererar en konvertering. Ju högre värdena är, desto större roll spelar det sociala nätverket.
 • Konverteringar från senaste klick eller direktinteraktion och Konverteringsvärde från senaste klick eller direktinteraktion:
  Det här är antalet (och det ekonomiska värdet av) försäljningar och konverteringar från senaste klick och direkt. När någon klickar på din webbplats och konverterar räknas sessionen som ett senaste klick.  Ju högre värdena är desto viktigare är det sociala nätverket när det gäller slutförda försäljningar och konverteringar.
 • Konverteringar från indirekt/senaste klick eller direktinteraktion:
  Det här förhållandet indikerar det sociala nätverkets övergripande roll. Ett värde nära 0 tyder på att det sociala nätverket i första hand genererade senaste klick. Ett värde nära 1 tyder på att det sociala nätverket genererade både assisterade konverteringar och senaste klick. Ju mer värdet överstiger 1, desto mer bidrog det sociala nätverket till assisterade konverteringar.

Observera att du måste definiera mål och målvärden för att kunna se data i den här rapporten.

Plugin-program

Om du har Googles ”+1”-knapp och Facebooks ”Gilla”-knapp på din webbplats är det viktigt att veta vilken knapp användarna klickar på och för vilket innehåll. Om du till exempel publicerar artiklar på din webbplats, vill du troligen veta vilka artiklar användarna gillar mest eller delar oftast, och från vilka sociala nätverk artiklarna delas (till exempel Google+ eller Facebook). Du kan använda dig av den här informationen när du vill skapa mer innehåll av en viss typ som är populär bland användarna. Om du märker att knapparna används sällan kanske du bör ta bort dem så att sidan blir renare.

Du behöver inte göra några inställningar för att se +1-interaktioner på Google+ i rapporten Plugin. Däremot krävs det teknisk konfigurering för att spåra andra aktiviteter i sociala nätverk. Läs Ställa in sociala plugin-program.

Tänk på det här om du både använder Search Console-rapporter och Analytics när du spårar +1-interaktioner på Google+ på din webbplats:
 • Analytics-rapporterna innehåller bara +1-interaktioner som inträffar på din webbplatsdomän. Search Console rapporterar alla +1-interaktioner med ditt innehåll, oavsett om de inträffar på din egen domän eller i ett sökresultat.
 • Analytics använder Javascript för att spåra social interaktioner. Det är en annan mekanism än i Search Console.
 • Analytics-data uppdateras oftare än data från Search Console.

Av de här anledningarna kan det hända att antalet +1-interaktioner som registreras i de olika verktygen inte alltid stämmer överens.

Besökarflöde

Det sociala besökarflödet visar vilken väg användarna tog från de sociala nätverken till din webbplats. Om du till exempel har en kampanj som marknadsför specifika produkter kan du se vilka användare från de olika sociala nätverken som gick in på webbplatsen genom dessa produktsidor och om de fortsatte till andra sidor på webbplatsen eller lämnade den. Håll muspekaren över en källa (till exempel Google+) i diagrammet och välj Visa endast detta segment om du vill fokusera på trafik från den källan.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?