Om Social Analytics

De sociala medierna blir allt viktigare som marknadsföringskanal. Men hur vet du att dina sociala initiativ har inverkan och är effektiva? Fyra element definierar ditt sociala inflytande:

 • Nätverkshänvisningar: När ditt innehåll delas och användare besöker din webbplats, är det viktigt att förstå hur användare från olika sociala källor samverkar med din webbplats.
 • Konverteringar: Webbadresser i delat innehåll fungerar som ingångar till din webbplats och driver trafik från sociala källor. Genom att mäta antalet konverteringar och det ekonomiska värdet av den här trafiken, kan du se hur de sociala medierna påverkar din verksamhet.
 • Målsidor: Allt fler människor engagerar sig i, delar och diskuterar innehåll i sociala medier. Det är viktigt att veta vilka sidor och vilket innehåll som delas, var de delas och hur.
 • Sociala plugin-program: Om du lägger till knappar för sociala plugin-program på din webbplats (till exempel Googles +1-knappar), kan användarna dela innehållet i sociala medier direkt från din webbplats. Informationen från dina sociala plugin-program visar vilket innehåll som delas och i vilka nätverk.

Med hjälp av de sociala rapporterna kan du analysera all den här informationen och få en komplett bild av hur de sociala medierna påverkar din verksamhet.

Sociala rapporter

Översikt

I översiktsrapporten kan du snabbt se hur många konverteringar du får från sociala kanaler. Diagrammet Socialt värde jämför antalet slutförda mål och deras ekonomiska värde med motsvarande uppgifter från sociala hänvisningar.

Ett besök från en social hänvisning kan leda till en konvertering omedelbart, eller bidra till en konvertering vid ett senare tillfälle. Hänvisningar som genererar konverteringar direkt, visas som Sociala konverteringar med interaktionen sist i diagrammet. Om en hänvisning från en social källa inte leder till en konvertering direkt, utan användaren kommer tillbaka vid ett senare tillfälle och då utför en konvertering, ingår hänvisningen i Indirekta sociala konverteringar. Både assisterade konverteringar, konverteringar med interaktionen sist och direkta konverteringar är viktiga när du vill förstå de sociala mediernas betydelse för dina verksamhetsresultat.

 

Nätverkshänvisningar

Välj Nätverkshänvisningar när du vill se statistik om användarnas engagemang (Sidvisningar, Gen. besökslängd, Sidor/besök) för trafik från de olika sociala medierna. Där kan du se vilka sociala medier som hänvisade mest trafik av hög kvalitet. Det här är användbart om du till exempel vill investera mer i de sociala medier som hänvisar färre besök men ger trafik av högre kvalitet.

Rapporten Nätverkshänvisningar innehåller dessutom information om partnernätverken i Google Analytics Social Data Hub. Här kan du se en lista med de sociala medier som deltar. Klicka på ett partnernätverk om du vill se vilka webbadresser som delades på den webbplatsen. Ändra dimensionen till Sociala nätverk och åtgärder om du vill se vilka åtgärder som användarna utför i nätverket (till exempel ”+1:or” eller ”kommentarer”).

 

Datahubbaktivitet

Rapporten Datahubbaktivitet visar hur användarna talar om och samverkar med innehållet på din webbplats i sociala medier. Du kan se de senaste webbadresserna som användarna delade, hur och var de delade (till exempel via vidaredelning på Google+) och vad de sa.

Uppgifterna kommer från Social Data Hub. Sociala medier skickar aktivitetsflöden till hubben, varpå informationen ordnas och presenteras i Google Analytics.

Använd rullgardinsmenyn Nätverk och välj partnernätverk som ingår i Social Data Hub. Filtrera efter webbadressen till sidan i fältet Filtrera sidor. Klicka på Samtal om du vill se inlägg och kommentarer om ditt innehåll, eller klicka på Händelser om du vill se andra sociala åtgärder (som +1-klick).

 

Målsidor

Välj Målsidor om du vill se statistik om användarnas engagemang (Sidvisningar, Gen. besökslängd. Sidor/besök) för varje webbadress. Sortera efter Datahubbaktiviteter i tabellen om du vill se vilket av ditt innehåll som har fått störst spridning.

Klicka på en webbadress i tabellen om du vill se från vilka sociala medier som länken har spridits. För partnernätverk i Social Data Hub, kan du dessutom se information om delning av webbadressen utanför webbplatsen, det vill säga hur webbadressen delades (till exempel via en ”+1”- eller ”dela vidare”-åtgärd) och i vilka medier.

 

Returlänkar

Rapporten Returlänkar visar vilka webbplatser som länkar till ditt innehåll och i vilket sammanhang. Detta kan hjälpa dig att återanvända framgångsrikt innehåll och bygga upp relationer med de användare som ofta länkar till din webbplats.

I denna rapport kan du se sidrubriken och publiceringsdatum för varje stödjande webbadress samt antalet besök som den skickar till din webbplats. Använd rullgardinsmenyn Mer på varje rad om du vill se varifrån returlänken kom och vilken av dina sidor som delades. Använd Filtrera sidor om du vill filtrera efter din webbadress.

 

Konverteringar

Med rapporten Konverteringarkan du beräkna värdet av sociala medier. Rapporten visar det totala antalet konverteringar och det ekonomiska värdet av konverteringar som inträffade som ett resultat av länkar från varje nätverk. Klicka på Analys av indirekta konverteringar/konverteringar med interaktionen sist (strax under fliken Utforskaren högst upp i rapporten) om du vill se hur varje nätverk bidrog till konverteringar och intäkter genom indirekta interaktioner och senaste klick.

 • Indirekta konverteringar och Värde av indirekt konvertering:
  Det här är antalet (och det ekonomiska värdet av) försäljningar och konverteringar som det sociala nätverket bidrog till. En indirekt konvertering sker när en person besöker din webbplats, lämnar den utan att generera en konvertering, men återkommer vid ett senare tillfälle och då genererar en konvertering. Ju högre värdena är, desto större roll spelar det sociala nätverket.
 • Konverteringar från senaste klick eller direktinteraktion och Konverteringsvärde från senaste klick eller direktinteraktion:
  Det här är antalet (och det ekonomiska värdet av) försäljningar och konverteringar från senaste klick och direkt. När en person besöker din webbplats och genererar en konvertering, räknas besöket som ett senaste klick. Ju högre värdena är, desto större roll spelar det sociala nätverket när det gäller att generera försäljningar och konverteringar.
 • Konverteringar från indirekt/senaste klick eller direktinteraktion:
  Det här förhållandet indikerar det sociala nätverkets övergripande roll. Ett värde nära 0 tyder på att det sociala nätverket i första hand genererade senaste klick. Ett värde nära 1 tyder på att det sociala nätverket genererade både assisterade konverteringar och senaste klick. Ju mer värdet överstiger 1, desto mer bidrog det sociala nätverket till assisterade konverteringar.

Tänk på att du måste definiera mål och målvärden för att kunna se data i den här rapporten.

 

Plugin-program

Om du visar Googles ”+1”-knapp och Facebooks ”Gilla”-knapp på din webbplats, är det viktigt att veta vilka knappar användarna klickar på och för vilket innehåll. Om du till exempel publicerar artiklar på din webbplats, vill du troligen veta vilka artiklar användarna gillar mest eller delar oftast, och från vilka sociala medier artiklarna delas (till exempel Google+ eller Facebook). Du kan använda dig av den här informationen när du vill skapa mer innehåll av en viss typ som är populär bland användarna. Om du märker att knapparna används sällan, kanske du väljer att ta bort dem så att sidan blir mindre stökig. Läs mer.

 

Besökarflöde

Det sociala besökarflödet visar vilka vägar besökare från sociala medier använde för att komma till din webbplats. Om du till exempel driver kampanjer för specifika produkter, kan du se om besökare från de olika sociala nätverken besökte din webbplats via produktsidorna, och om de fortsatte vidare till andra delar av webbplatsen eller om de lämnade webbplatsen. Håll muspekaren över en källa (till exempel Google+) i diagrammet och välj Visa endast detta segment om du vill fokusera på trafik från den källan.

 

Ställa in rapporter för Social Analytics

För att kunna se värden i dina rapporter, måste du skapa värden för dina mål och/eller ställa in e-handelsspårning. För mål som inte gäller e-handel, kan du ställa in målvärdet manuellt genom att utvärdera hur ofta användarna som når målet blir kunder. Om ditt säljteam till exempel kan leda tio procent av alla som begärde att bli kontaktade till avslut, och den genomsnittliga transaktionen är på 5 000 kronor, kan du tilldela målet ”Kontakta mig” 500 kronor (tio procent av 5 000 kronor). Och om till exempel bara en procent av registreringarna för en e-postlista leder till försäljning, kanske du tilldelar målet ”Registrering för e-postlista” 50 kronor.

Nästa steg

Läs följande om du vill se fler exempel och metoder för Social Analytics.

 • Utvärdera sociala källor beskriver tre nyckeltal som du kan använda när du vill bedöma effektiviteten hos de sociala medier som skickar trafik till din webbplats.