Sociala nätverk

Om Social Analytics

De sociala nätverken blir allt viktigare som en marknadsföringskanal. Men hur vet du att dina sociala initiativ har inverkan och är effektiva? Fyra element definierar ditt sociala inflytande:

 • Nätverkshänvisningar: När ditt innehåll delas och personer går in på din webbplats är det viktigt att förstå hur besökare från olika sociala källor interagerar med din webbplats.
 • Omvandlingar: Webbadresser Webbadresser i delat innehåll fungerar som ingångar till din webbplats och för med sig trafik från sociala källor. När du mäter antalet omvandlingar och det ekonomiska värdet för denna trafik kan du se hur det sociala nätverket påverkar din verksamhet.
 • Målsidor: Allt fler människor engagerar sig i, delar och diskuterar innehåll i sociala nätverk. Det är viktigt att veta vilka sidor och vilket innehåll som delas, var de delas och hur.
 • Sociala plugin-program: Om du lägger till knappar för sociala plugin-program på din webbplats (till exempel Google-knappen +1) kan dina användare dela innehållet i sociala nätverk direkt från din webbplats. Uppgifterna för dina sociala plugin-program visar vilket innehåll som delas och i vilka nätverk.

Med rapporterna om det sociala nätverket kan du sammanställa och analysera all denna information och få en komplett bild av hur det sociala nätverket påverkar din verksamhet.

Sociala rapporter

Översikt

I översiktsrapporten kan du snabbt se hur många omvandlingar du får från sociala kanaler. Diagrammet Socialt värde jämför antalet slutförda mål och deras ekonomiska värde med motsvarande uppgifter från sociala hänvisningar.

Ett besök från en social hänvisning kan leda till en omvandling omedelbart, eller bidra till en omvandling som sker senare. Hänvisningar som genererar omvandlingar direkt visas som Sociala omvandlingar med sista klick i diagrammet. Om en hänvisning från en social källa inte genererar en omvandling direkt men besökaren återkommer vid ett senare tillfälle och då genererar en omvandling, visas hänvisningen under Indirekta sociala omvandlingar. Både indirekta omvandlingar och omvandlingar med sista klick är viktiga när du vill förstå vilken roll det sociala nätverket har i dina affärsresultat.

Nätverkshänvisningar

Navigera till Nätverkshänvisningar för att se engagemangsstatistik (Sidvisningar, Gen. besökslängd, Sidor/besök) för trafik från varje socialt nätverk. Där kan du se vilka sociala nätverk som hänvisade mest trafik av hög kvalitet. Det är användbart om du t.ex. vill investera mer i de sociala nätverk som hänvisar färre besök men ger trafik av hög kvalitet.

Rapporten Nätverkshänvisningar är förstärkt med data från Google Analytics sociala datahubb och partnernätverk. Här kan du se en lista med sociala nätverk som deltar. Klicka på ett partnernätverk för att se de webbadresser som delades på den webbplatsen. Ändra dimensionen till Sociala nätverk och handling för att se vilka åtgärder som utförs inom nätverket (till exempel åtgärder som en "+1" eller "kommentar").

Datahubbaktiviteter

Rapporten Datahubbaktivitet visar hur folk pratar om och interagerar med din webbplats innehåll på sociala nätverk. Du kan se de senaste webbadresserna som folk delade, hur och var de delade (till exempel via vidaredelning på Google+), och vad de sa.

Uppgifterna kommer från den sociala datahubben. Sociala nätverk skickar aktivitetsflöden till hubben varpå informationen ordnas och presenteras i Google Analytics.

Använd rullgardinsmenyn för nätverk för att välja olika partnernätverk för sociala hubbar. Filtrera efter webbadress med fältet Filtrera sidor. Klicka på Samtal för att se inlägg och kommentarer om innehållet, eller klicka på Händelser för att se andra sociala åtgärder (som +1-klick).

Målsidor

Gå till Målsidor för att se händelsestatistik (Sidvisningar, Gen. besökstid Sidor/besök) för varje webbadress. Sortera efter Datahubbaktiviteter i tabellen för att identifiera vilket av ditt innehåll som har fått störst spridning.

Klicka på en webbadress i tabellen för att se vilka sociala nätverk den länken har spridits från. För sociala datahubbpartner-nätverk kan du även se delning utanför webbplatsen för webbadressen: hur webbadressen delades (till exempel via en "+1"- eller "dela vidare"-handling) och inom vilka nätverk.

Returlänkar

Rapporten Returlänkar visar vilka webbplatser som länkar till ditt innehåll och i vilket sammanhang. Detta kan hjälpa dig att återanvända framgångsrikt innehåll och bygga relationer med de användare som ofta länkar till din webbplats.

I denna rapport kan du se sidrubriken och publiceringsdatum för varje stödjande webbadress samt antalet besök som den skickar till din webbplats. Använd rullgardinsmenyn Mer på varje rad för att visa var returlänken kom ifrån eller vilken av dina sidor som delades. Använd Filtrera sidor för att filtrera efter din webbadress.

Omvandlingar

Med rapporten Omvandlingarkan du kvantifiera värdet för de sociala nätverken. Den visar det totala antalet omvandlingar och det ekonomiska värdet av omvandlingar som inträffade som ett resultat av hänvisningar från varje nätverk. Klicka på Analys av indirekta omvandlingar/omvandlingar med interaktionen sist (strax under fliken Utforskaren högst upp i rapporten) om du vill se hur varje nätverk bidrog till omvandlingar och intäkter genom indirekta interaktioner och sista klick.

 • Indirekta omvandlingar och Värde av indirekt omvandling:
  Detta är antalet (och värdet för) försäljningar och omvandlingar som det sociala nätverket bidrog till. En indirekt omvandling sker när någon besöker din webbplats, lämnar den utan att generera en omvandling men återkommer vid ett senare tillfälle och då genererar en omvandling. Ju högre dessa antal är, desto viktigare är det sociala nätverkets bidragande roll.
 • Omvandlingar med interaktionen sist och Värde av senaste omvandling efter interaktion:
  Detta är antalet (och värdet för) försäljningar och omvandlingar för senaste klick. När någon besöker din webbplats och omvandlar räknas besöket som ett sista klick. Ju högre dessa antal är, desto viktigare är det sociala nätverkets roll för att genomföra försäljningar och omvandlingar.
 • Indirekta omvandlingar/omvandlingar med interaktionen sist:
  Det här förhållandet indikerar det sociala nätverkets övergripande roll. Ett värde nära 0 tyder på att det sociala nätverket i första hand genererade senaste klick. Ett värde nära 1 tyder på att det sociala nätverket genererade både indirekta omvandlingar och senaste klick. Ju mer värdet överstiger 1, desto mer bidrog det sociala nätverket till indirekta omvandlingar.

Observera att du måste definiera mål och värden för att se data i denna rapport.

Plugins

Om du har Googles "+1"-knapp och Facebooks "Gilla"-knapp på din webbplats är det viktigt att veta vilka knappar användare klickar på och för vilket innehåll. Om du till exempel publicerar artiklar på din webbplats vill du troligen veta vilka artiklar som gillas mest eller som delas oftast, och från vilka sociala nätverk de delas (till exempel Google+ eller Facebook). Du kan använda denna information för att skapa mer av det slags innehåll som är populärt bland besökarna. Dessutom vill du kanske ta bort knappar som sällan används, så att det ser prydligt ut. Läs mer.

Besöksflöde

Det sociala besöksflödet visar vilka vägar besökare från sociala nätverk använde för att komma till din webbplats. Om du till exempel kör kampanjer som marknadsför specifika produkter kan du se om besökare från varje socialt nätverk har besökt din webbplats genom dessa produktsidor och om de fortsatte vidare till andra delar av webbplatsen eller om de lämnade webbplatsen. Placera markören över en källa (t.ex. Google+) i diagrammet och välj Visa endast detta segment om du vill fokusera på trafik från den källan.

Ställa in rapporter för Social Analytics

Om du vill se värden i din rapportering måste du skapa värden för dina måloch/ellerställa in e-handelsspårning. För mål som inte rör e-handelsmål är det bra att manuellt konfigurera ett målvärde för att utvärdera hur ofta besökare som når målet blir kunder. Om ditt säljteam exempelvis kan slutföra försäljningen med 10 % av personerna som bad om att bli kontaktade och din genomsnittliga transaktion är 5 000 kr, kan du tilldela målet Kontakta mig 500 kr (det vill säga 10 % av 5 000 kr). Om bara en procent av registreringarna för en e-postlista leder till försäljning kanske du tilldelar målet "Registrering för e-postlista" 50 kronor.

Nästa steg

Läs följande för fler exempel på och sätt att använda Social Analytics.

 • Utvärdera sociala Källor förklarar tre nyckeltal som du kan använda för att utvärdera effektiviteten i de sociala nätverk som skickar trafik till din webbplats.