Sosiale medier

Om Analytics for sosiale media

Sosiale medier blir stadig viktigere som markedsføringskanal. Spørsmålet er: hvordan måler du hvilken effekt de sosiale initiativene dine har? Den sosiale effekten du oppnår, defineres av fire elementer:

 • Nettverkshenvisninger: Etter hvert som innholdet ditt deles og folk kommer til nettstedet ditt, er det viktig at du har innsyn i hvordan nettstedet ditt blir brukt av folk fra forskjellige sosiale kilder.
 • Konverteringer: Delte nettadresser for innhold blir innfallsporten til nettstedet ditt og leder trafikk fra sosiale kilder. Ved å måle konverterings- og pengeverdien for denne trafikken ser du lettere hvordan sosiale medier virker inn på bedriften din.
 • Destinasjonssider: Folk bruker, deler og diskuterer innhold på sosiale nettverk i stadig større grad. Det er viktig å vite hva som blir delt (sider og innhold), hvor og hvordan.
 • Sosiale programtillegg: Ved å legge til knapper for sosiale programtillegg (f.eks. Google +1-knapper) gir du brukerne dine mulighet til å dele innhold på sosiale nettverk direkte fra nettstedet ditt. Dataene dine for det sosiale programtillegget viser innholdet som deles, og nettverkene det deles på.

De sosiale rapportene gjør at du kan analysere all denne informasjonen samlet, og få et fullstendig bilde av innvirkningen som sosiale medier har på bedriften din.

Rapporter om sosiale medier

Oversikt

Oversiktsrapporten gir deg umiddelbart oversikt over konverteringsverdien som er generert gjennom sosiale kanaler. Sosial verdi-diagrammet presenterer en sammenligning av antallet og pengeverdien for samtlige målfullføringer kontra dem som stammer fra sosiale anbefalinger.

Et besøk basert på en sosial anbefaling kan resultere i en konvertering med én gang eller bidra til en konvertering som inntreffer på et senere tidspunkt. Anbefalinger som genererer konverteringer umiddelbart, kategoriseres som sosiale konverteringer for siste interaksjon i diagrammet. Hvis en anbefaling fra en sosial kilde ikke umiddelbart genererer en konvertering, men brukeren kommer tilbake senere og konverterer, blir anbefalingen sortert inn under Assisterte sosiale konverteringer. Det er viktig å se både på assisterte konverteringer og konverteringer for siste interaksjon for å forstå hvilken betydning sosiale medier har for bedriftsresultatene.

Nettverkshenvisninger

Naviger til Nettverkshenvisninger for å se deltakelsesverdier (sidevisninger, gjennomsnittlig besøksvarighet, sider/besøk) for trafikk fra hvert sosiale nettverk. På den måten ser du hvilke sosiale nettverk som gir best trafikk. Du kan for eksempel vurdere å øke investeringen i sosiale nettverk som sender lite, men svært god trafikk.

Nettverkshenvisninger-rapporten inneholder data utenfor nettstedet for Google Analytics' social data hub partner-nettverk. Se en liste over de sosiale nettverkene som deltar. Klikk på et partnernettverk for å se hvilke nettadresser som ble delt på det aktuelle nettstedet. Endre dimensjonen til Sosialt nettverk og handling for å se hva folk gjør i nettverket (f.eks. en «+1»- eller «kommentar»-handling).

Aktiviteter i dataknutepunkt

Aktivitet i dataknutepunkt-rapporten inneholder informasjon om hvordan folk snakker om og bruker innholdet på nettstedet ditt i sosiale nettverk. Du kan se de siste nettadressene folk har delt, hvor og hvordan delingen ble gjort (f.eks. via en videresending på Google+), og hva som ble sagt om innholdet.

Informasjonen kommer fra ett av social data hub-nettverkene. De sosiale nettverkene sender aktivitetsstrømmer til knutepunktet, og informasjonen blir deretter sortert og presentert i Google Analytics.

Bruk rullegardinmenyen for nettverk for å velge ulike sosiale data hub partner-nettverk. Filtrer etter nettadressen for siden din i Filtrér sider-feltet. Klikk på Samtaler for å se innlegg og kommentarer om innholdet ditt, eller klikk på Aktiviteter for å se andre sosiale handlinger (f.eks. +1-klikk).

Destinasjonssider

Naviger til Destinasjonssider for å se deltakelsesberegninger (sidevisninger, gj.sn. besøksvarighet og sider/besøk) for hver nettadresse.  Sorter etter Aktiviteter i dataknutepunkt i tabellen for å identifisere innholdet som sprer seg raskest. 

Klikk på en nettadresse i tabellen for å se hvilke sosiale nettverk som danner utgangpunktet for besøkene til denne nettadressen. For Social Data Hub partner-nettverk kan du også se delingen utenfor nettstedet for den aktuelle nettadressen: Hvordan nettstedet ble delt (f.eks. via +1 eller videresending) og hvilke nettverk det ble delt på.

Tilbakesporinger

Tilbakesporinger-rapporten viser hvilke nettsteder som kobler til innholdet ditt, og i hvilken kontekst. Dette kan hjelpe deg med å identifisere vellykket innhold og bygge opp relasjoner med brukere som ofte kobler til nettstedet ditt.

I denne rapporten kan du se sidetittelen og utgivelsesdatoen for hver godkjente nettadresse, samt antallet besøk den sender til nettstedet ditt. Bruk Mer-rullegardinmenyen i hver rad for å se opprinnelsesnettstedet eller din egen side som ble delt. Bruk Filtrér sider-feltet for å filtrere etter nettadressen for siden din.

Konverteringer

Konverteringer-rapporten gir deg mulighet til å måle den konkrete verdien av sosiale medier. Den viser det samlede antallet konverteringer og pengeverdien fra konverteringer som er inntruffet som et resultat av anbefalinger fra hvert enkelt nettverk. Klikk på Analyse av assisterte konverteringer kontra konverteringer for siste interaksjon (rett under Utforsker-fanen øverst i rapporten) for å se hvordan hvert enkelt nettverk har bidratt til konverteringer og inntekter via assisterte konverteringer og konverteringer for siste interaksjon.

 • Assisterte konverteringer og verdi for assisterte konverteringer:
  Dette er antallet og verdien av salg og konverteringer som har kommet til veie gjennom sosiale nettverk. En assistert konvertering inntreffer når noen besøker nettstedet ditt, forlater det uten å konvertere, men kommer tilbake og konverterer under et senere besøk. Et høyt tall betyr at det sosiale nettverket har spilt en svært viktig rolle.
 • Konvertering for siste interaksjon og verdi for konvertering for siste interaksjon:
  Dette angir hvor mange siste klikk{-salg og -konverteringer du har fått, og hvor mye de er verdt. Når noen besøker nettstedet ditt og konverterer, betraktes besøket som et siste klikk.  Et høyt tall betyr at det sosiale nettverket har vært sterkt medvirkende til salgene og konverteringene.
 • Assisterte konverteringer / konverteringer for siste interaksjon:
  Dette forholdet oppsummerer det sosiale nettverkets totale rolle. En verdi i nærheten av 0 antyder at det sosiale nettverket først og fremst hadde en siste klikk-funksjon. En verdi i nærheten av 1 antyder at det sosiale nettverket hadde både en assistanse- og en siste klikk-funksjon. Jo høyere verdien er over 1, desto mer fungerte det sosiale nettverket som assistanse.

Merk at du må definere mål og målverdier for å se data i denne rapporten.

Programtillegg

Hvis du bruker Googles «+1»-knapp og Facebooks «Liker»-knapp på nettstedet ditt, er det viktig å vite hvilke knapper som blir klikket på, og for hvilket innhold. Hvis du for eksempel publiserer artikler på nettstedet ditt, ønsker du sikkert å vite hvilke artikler som er mest «likt» eller delt, og på hvilke sosiale nettverk de blir delt (f.eks. Google+ eller Facebook). Du kan ta utgangspunkt i denne informasjonen og lage mer av innholdet som er populært blant de besøkende på nettstedet. Hvis du ser at enkelte knapper sjelden blir brukt, kan det kanskje være en god idé å fjerne dem for å gjøre nettstedet ryddigere. Finn ut mer.

Strøm av besøkende

Antall besøkende fra sosiale nettverk viser banen som besøkende fra sosiale nettverk tok gjennom nettstedet ditt. Hvis du f.eks. kjører kampanjer som promoterer bestemte produkter, kan du se om besøkende fra hvert enkelt sosiale nettverk kom til nettstedet ditt via disse produktsidene, og om de gikk videre til andre deler av nettstedet eller forlot det. Hold musepekeren over en kilde (f.eks. Google+) i diagrammet og velg Se bare dette segmentet for å fokusere på trafikk fra den bestemte kilden.

Konfigurering av rapportering for Analytics for sosiale handlinger

For at rapportene skal kunne vise verdier må du først fastslå verdier for målene dine og/eller konfigurere sporing av netthandel. Hvis du skal konfigurere målverdier manuelt for mål som ikke er knyttet til netthandel, er det en god løsning å finne ut hvor ofte besøkende som kommer frem til målet, blir kunder. Hvis selgerne dine for eksempel klarer å selge til 10 % av personene som ber om å bli kontaktet, og den gjennomsnittlige transaksjonen er på 4000 kr, kan du angi 400 (10 % av 4000 kr) som Kontakt meg-mål. Hvis det bare er 1 prosent av registreringene på mottakerlisten som resulterer i et salg, kan du angi et E-postregistrering-mål på 40 kr.

Neste trinn

Les følgende for å få flere eksempler på hvordan Analytics for sosiale handlinger brukes og fungerer.

 • Evaluering av sosiale kilder forklarer tre relasjoner du kan bruke for å evaluere effektiviteten til de sosiale nettverkene du får trafikk fra.