Om Analytics for sosiale handlinger

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Mål virkningen av sosiale initiativer

Hvordan måler du hvilken effekt de sosiale initiativene dine har? Den sosiale effekten du oppnår, defineres av fire elementer:

 • Nettverkshenvisninger: Etter hvert som innholdet ditt deles og folk kommer til nettstedet ditt, er det viktig at du har innsyn i hvordan nettstedet ditt brukes av folk fra forskjellige sosiale kilder.
 • Konverteringer: Delte nettadresser for innhold blir innfallsporten til nettstedet ditt og leder trafikk fra sosiale kilder. Ved å måle konverterings- og pengeverdien for denne trafikken ser du lettere hvordan sosiale medier virker inn på bedriften din.
 • Destinasjonssider: Folk bruker, deler og diskuterer innhold på sosiale nettverk i stadig større grad. Det er viktig å vite hva som blir delt (sider og innhold), hvor og hvordan.
 • Sosiale programtillegg: Ved å legge til knapper for sosiale programtillegg (f.eks. Google +1-knapper) gir du brukerne dine mulighet til å dele innhold på sosiale nettverk direkte fra nettstedet ditt. Ut fra dataene dine for det sosiale programtillegget kan du se hvilket innhold som blir delt, og hvilke nettverk det blir delt på.

Med rapportene om Analytics for sosiale handlinger kan du analysere all denne informasjonen samlet, og få et fullstendig bilde av hvilken innvirkning sosiale medier har på bedriften din.

Konfigurering av Analytics for sosiale handlinger

Mesteparten av informasjonen i rapportene blir automatisk tilgjengelig ved å bruke grunnleggende sidetagging. Du trenger ikke å konfigurere noe som helst for å se bruk av +1-knappen for Google+ i Programtillegg-rapporten, men du må gjøre en teknisk konfigurering for å spore andre sosiale programtillegg. Les Konfigurasjon av sosiale programtillegg.

Du må definere mål og målverdier for å kunne se data i Konverteringer-rapporten.

Bruk av rapportene

Slik kan du se rapportene for Analytics for sosiale handlinger:

 1. Logg på Google Analytics-kontoen din.
 2. Gå til et rapporteringsdatautvalg.
 3. Velg Rapportering-fanen.
 4. Velg Brukeranskaffelse > Sosialt.

Oversikt

Oversiktsrapporten gir deg umiddelbart oversikt over konverteringsverdien som er generert gjennom sosiale kanaler. I Sosial verdi-diagrammet kan du se en sammenligning av antallet og pengeverdien for samtlige målfullføringer kontra dem som stammer fra sosiale anbefalinger.

Et besøk basert på en sosial anbefaling, kan resultere i en umiddelbar konvertering eller bidra til en konvertering som inntreffer på et senere tidspunkt. Anbefalinger som har ført til umiddelbare konverteringer, er kategorisert som sosiale konverteringer for siste interaksjon i diagrammet. Hvis det ikke genereres en konvertering umiddelbart etter en anbefaling fra en sosial kilde, men brukeren kommer tilbake senere og konverterer, blir anbefalingen sortert inn under Assisterte sosiale konverteringer. Det er viktig å se på assisterte konverteringer og konverteringer for siste klikk eller direkte konverteringer for å forstå hvilken betydning sosiale medier har for bedriftsresultatene.

Nettverkshenvisninger

Naviger til Nettverkshenvisninger for å se engasjementsresultatene (sidevisningene, den gjennomsnittlige øktvarigheten, sidene per økt) for trafikken fra hvert sosiale nettverk. På den måten ser du hvilke sosiale nettverk som gir best trafikk. Du kan for eksempel vurdere å øke investeringen i de sosiale nettverkene som genererer lite, men svært god trafikk.

Denne rapporten inneholder data utenfor nettstedet for partnere i nettverket Google Analytics' sentrum for sosiale data. Se en liste over de sosiale nettverkene som deltar. Klikk på et partnernettverk for å se hvilke nettadresser som ble delt på det aktuelle nettstedet. Endre dimensjonen til Sosialt nettverk og handling for å se hva folk gjør i nettverket (f.eks. en «+1»- eller «kommentar»-handling).

Aktivitet i datasenteret

Aktivitet i datasenteret-rapporten inneholder informasjon om hvordan folk snakker om og bruker innholdet på nettstedet ditt i sosiale nettverk. Du kan se de siste nettadressene brukerne har delt, hvor og hvordan delingen ble gjort (f.eks. via en videresending på Google+), og hva som ble sagt om innholdet.

Informasjonen kommer fra et av nettverkene for sentrum for sosiale data. De sosiale nettverkene sender aktivitetsstrømmer til knutepunktet, og informasjonen blir deretter sortert og presentert i Google Analytics.

Bruk rullegardinmenyen for nettverk for å velge ulike sosiale data hub partner-nettverk. Filtrer etter nettadressen for siden din i Filtrér sider-feltet. Klikk på Samtaler for å se innlegg og kommentarer om innholdet ditt, eller klikk på Aktiviteter for å se andre sosiale handlinger (f.eks. +1-klikk).

Landingssider

Gå  til Landingssider for å se engasjementsresultatene (sidevisningene, den gjennomsnittlige øktvarigheten, sidene per økt) for hver nettadresse.  Sorter etter Aktivitet i datasenteret i tabellen for å finne innholdet som sprer seg raskest. 

Klikk på en nettadresse i tabellen for å se hvilke sosiale nettverk som danner utgangpunktet for besøkene til den aktuelle nettadressen. For partnere i nettverket sentrum for sosiale data er det også mulig å se delingen utenfor nettstedet for den aktuelle nettadressen: hvordan nettstedet ble delt (f.eks. via +1 eller videresending) og hvilke nettverk det ble delt på.

Tilbakesporinger

Tilbakesporinger-rapporten viser hvilke nettsteder som kobler til innholdet ditt, og i hvilken kontekst. Dermed blir det enklere for deg å identifisere det innholdet som fungerer godt, og bygge opp relasjoner med brukerne som ofte kobler til nettstedet ditt.

I denne rapporten kan du se sidetittelen og utgivelsesdatoen for hver godkjente nettadresse, samt antallet besøk som blir sendt til nettstedet ditt via den aktuelle nettadressen. Bruk Mer-rullegardinmenyen i hver rad for å se opprinnelsesnettstedet eller din egen side som ble delt. Bruk Filtrér sider-feltet for å filtrere etter nettadressen for siden din.

Konverteringer

Konverteringer-rapporten gir deg mulighet til å måle den konkrete verdien av sosiale medier. Den viser det samlede antallet konverteringer og pengeverdien fra konverteringer som er inntruffet som et resultat av anbefalinger fra hvert enkelt nettverk. Klikk på Analyse av assisterte konverteringer kontra konverteringer for siste interaksjon (rett under Utforsker-fanen øverst i rapporten) for å se hvordan hvert enkelt nettverk har bidratt til konverteringer og inntekter via assisterte konverteringer og konverteringer for siste interaksjon.

 • Assisterte konverteringer og verdi for assisterte konverteringer:
  Dette er antallet og verdien av salg og konverteringer som har kommet til veie gjennom sosiale nettverk. En assistert konvertering inntreffer når noen besøker nettstedet ditt, forlater det uten å konvertere, men kommer tilbake og konverterer under et senere besøk. Et høyt tall betyr at det sosiale nettverket har spilt en svært viktig rolle.
 • Siste klikk eller direkte konverteringer og siste klikk eller direkte konverteringsverdi:
  Dette angir hvor mange siste klikk-salg eller -konverteringer eller direkte salg og konverteringer du har fått, og hvor mye de er verdt. Når noen besøker nettstedet ditt og fullfører en konvertering, blir økten betraktet som et siste klikk.  Jo høyere disse tallene er, desto viktigere har det sosiale nettverkets rolle vært for å fullføre salg og konverteringer.
 • Assistanseklikk / siste klikk eller direkte konverteringer
  Dette forholdet oppsummerer det sosiale nettverkets totale rolle. En verdi i nærheten av 0 antyder at det sosiale nettverket først og fremst hadde en siste klikk-funksjon. En verdi i nærheten av 1 antyder at det sosiale nettverket hadde både en assistanse- og en siste klikk-funksjon. Jo høyere enn 1 denne verdien er, desto mer fungerte det sosiale nettverket som assistanse.

Merk at du må definere mål og målverdier for å se data i denne rapporten.

Programtillegg

Hvis du bruker Googles «+1»-knapp og Facebooks «Liker»-knapp på nettstedet ditt, er det viktig å vite hvilke knapper som blir klikket på, og for hvilket innhold. Hvis du for eksempel publiserer artikler på nettstedet ditt, ønsker du sikkert å vite hvilke artikler som oftest blir «likt» eller delt, og hvilke sosiale nettverk de blir delt på (f.eks. Google+ eller Facebook). Du kan ta utgangspunkt i denne informasjonen og lage mer av det innholdet som er populært blant brukerne av nettstedet ditt. Hvis du ser at enkelte knapper sjelden blir brukt, kan det være lurt å fjerne dem for å gjøre nettstedet ryddigere.

Du trenger ikke å konfigurere noe som helst for å se bruk av +1-knappen for Google+ i Programtillegg-rapporten, men du må gjøre en teknisk konfigurering for å spore andre sosiale programtillegg. Les Konfigurasjon av sosiale programtillegg.

Hvis du også bruker Verktøy for nettredaktører-rapporter for nettstedet ditt, må du ha følgende i bakhodet når du bruker både Analytics- og Verktøy for nettredaktører-rapporter for å spore bruk av +1-knappen på Google+.
 • Google Analytics-rapporter inneholder bare bruk av +1-knappen som skjer på domenet til nettstedet ditt. Med Verktøy for nettredaktører rapporteres alle +1-interaksjonene for innholdet ditt, uansett om interaksjonen forekommer på ditt eget domene eller på en søkeresultatoppføring.
 • Google Analytics bruker JavaScript for å spore sosiale interaksjoner, som er en annen mekanisme enn den som brukes av Verktøy for nettredaktører.
 • Google Analytics-data oppdateres oftere enn dataene fra Verktøy for nettredaktører.

Av disse grunnene samsvarer ikke alltid de to verktøyenes registreringer for bruk av +1-knappen.

Flyt for besøkende

Antallet besøkende fra sosiale nettverk viser banen som besøkende fra sosiale nettverk tok gjennom nettstedet ditt. Hvis du for eksempel kjører kampanjer som promoterer bestemte produkter, kan du se om besøkende fra hvert enkelt sosiale nettverk kom til nettstedet ditt via disse produktsidene, og om de gikk videre til andre deler av nettstedet eller forlot det. Hold markøren over en kilde (f.eks. Google+) i diagrammet og velg Se bare dette segmentet for å fokusere på trafikken fra den bestemte kilden.

Var denne artikkelen nyttig?