Om standard attribusjonsmodellene for multikanalstrakter

Finn ut hvordan konverteringskreditt blir tilordnet for hver modell for multikanalstrakter.

Standard attribusjonsmodellene nedenfor er tilgjengelige i verktøyet for sammenligning av modeller for multikanalstrakter i Analytics. Du kan også lage dine egne egendefinerte modeller i verktøyet.

Standardmodeller for attribusjon

Ikonet for modellen for siste interaksjon Med Siste interaksjon-modellen tildeles hele konverteringsverdien til den siste kanalen kunden samhandlet med før et kjøp eller en konvertering.
Når dette er nyttig: Hvis hensikten bak annonsene og kampanjene dine er å tiltrekke seg brukere i kjøpsøyeblikket, eller hvis bedriften din hovedsakelig omfatter transaksjoner og salgssyklusen ikke har noen vurderingsfase, kan det være nyttig å bruke «Siste interaksjon»-modellen.

 

Ikonet for siste ikke-direkte klikk og siste AdWords-klikk Med Siste ikke-direkte klikk-modellen ignoreres direkte besøk og 100 % av konverteringsverdien tilskrives den siste kanalen kunden klikket seg gjennom før vedkommende kjøpte noe eller gjennomførte en konvertering. Denne modellen brukes som standard i Analytics under vekting av konverteringsverdi i rapportene for andre trakter enn multikanalstrakter.
Når dette er nyttig:

Ettersom Siste ikke-direkte klikk-modellen er standardmodellen som brukes for rapporter som ikke er multikanalstrakter, er den en nyttig referansemåling som kan brukes for sammenligning med resultatene fra andre modeller.

Hvis du i tillegg vurderer at den direkte trafikken kommer fra kunder du allerede har skaffet deg gjennom en annen kanal, kan det være lurt å filtrere ut den direkte trafikken og fokusere på den siste markedsføringsaktiviteten før konverteringen.

 

Ikonet for siste ikke-direkte klikk og siste AdWords-klikk Med Siste Google Ads-klikk-modellen tilskrives hele konverteringsverdien til den siste Google Ads-annonsen kunden klikket på før vedkommende kjøpte noe eller gjennomførte en konvertering.
Når dette er nyttig: Hvis du vil identifisere den Google Ads-annonsen som førte til flest konverteringer og så tilskrive denne annonsen en verdi for dette, kan du bruke «Siste Google Ads-klikk»-modellen.

 

Ikonet for modellen for første interaksjon Med Første interaksjon-modellen tilskrives hele konverteringsverdien til den første kanalen kunden hadde interaksjoner med.
Når dette er nyttig: Det er lurt å bruke denne modellen hvis du kjører annonser eller kampanjer for å øke bevisstheten. Hvis for eksempel merkevaren din ikke er kjent, kan du sette en pris på søkeordene eller kanalene som kundene først ble eksponert for merkevaren gjennom.

 

Ikon for Lineær-modellen Med Lineær-modellen tildeles like mye av konverteringsverdien til hver kanalinteraksjon i konverteringsprosessen.
Når dette er nyttig: Det er lurt å bruke denne modellen hvis hensikten bak kampanjene dine er å opprettholde kontakten med og bevisstheten hos kunden gjennom hele salgssyklusen. I dette tilfellet er hvert enkelt kontaktpunkt like viktig i vurderingsprosessen.

 

Ikon for modellen for tidsrelatert verdifall Hvis salgssyklusen bare har en kort vurderingsperiode, kan Tidsrelatert verdifall-modellen være egnet. Modellen er tuftet på konseptet om eksponentielt verdifall og krediterer kontaktpunktene som ligger nærmest konverteringstidspunktet, aller mest. Tidsrelatert verdifall-modellen har en standard halveringstid på sju dager. I klartekst betyr dette at et kontaktpunkt som ligger sju dager før en konvertering, krediteres med 50 % av verdien som krediteres et kontaktpunkt som ligger på selve konverteringsdagen. Tilsvarende krediteres et kontaktpunkt som ligger 14 dager forut for en konvertering, 25 % av verdien som krediteres et kontaktpunkt på selve konverteringsdagen. Det eksponentielle verdifallet fortsetter slik innen tilbakeblikksperioden (30 dager som standard).
Når dette er nyttig: Hvis du kjører markedsføringskampanjer som varer én eller to dager, er det lurt å fokusere på interaksjonene som forekommer mens kampanjene pågår. I et slikt tilfelle har interaksjoner som ligger én uke før konverteringen, en lav verdi sammenlignet med kontaktpunkter i tiden rundt selve konverteringen.

 

Ikonet for den plasseringsbaserte modellen Med Plasseringsbasert-modellen kan du lage en hybrid av Siste interaksjon-modellen og Første interaksjon-modellen. I stedet for enten å vekte den første eller den siste interaksjonen 100 %, kan du vekte interaksjonene likt. Et vanlig scenario er å tilskrive 40 % av den totale verdien til både den første og den siste interaksjonen, mens interaksjonene der imellom gis 20 %.
Når dette er nyttig: Det er lurt å bruke Plasseringsbasert-modellen hvis du verdsetter høyest de kontaktpunktene kundene ble introdusert for merkevaren din gjennom, og de siste kontaktpunktene som resulterte i salg. 

Beslektede ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?