Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics (UA). Štandardné vlastníctva UA prestanú spracúvať údaje od 1. júla 2023 (v prípade vlastníctiev UA 360 k tomu dôjde 1. júla 2024). Migrujte na Google Analytics 4 a pozrite si sekciu o vlastníctvach v službe Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Prehľad atribučných modelov

Pripíšte zásluhy za predaj a konverzie jednotlivým bodom kontaktu na konverzných cestách.

Model pripisovania je pravidlo alebo množina pravidiel, ktoré určujú, ako sa zásluhy za predaj a konverzie pripisujú k jednotlivým bodom kontaktu v rámci konverzných ciest. Napríklad model Posledná interakcia v službe Analytics pripisuje 100 % zásluh posledným bodom kontaktu (čiže kliknutiam), ktoré bezprostredne predchádzajú predaju alebo konverziám. Naproti tomu model Prvá interakcia pripisuje 100 % zásluh bodom kontaktu, ktoré stoja na začiatku konverzných ciest.

Nástroj na porovnávanie modelov vám umožňuje porovnať vplyv rôznych atribučných modelov na hodnotenie vašich marketingových kanálov. Vypočítaná hodnota konverzie v nástroji (a počet konverzií) pre každý z vašich marketingových kanálov sa budú líšiť v závislosti od použitého atribučného modelu. Kanál, ktorý prevažne iniciuje konverzné cesty, bude mať podľa atribučného modelu Prvá interakcia vyššiu hodnotu konverzie, ako by mal podľa atribučného modelu Posledná interakcia.

Príklady atribučných modelov

Zákazník nájde vaše webové stránky kliknutím na niektorú z vašich reklám v službe Google Ads. O týždeň neskôr sa na ne vráti prekliknutím zo sociálnej siete. V ten istý deň sa vráti tretíkrát prostredníctvom jednej z vašich e-mailových kampaní a o niekoľko hodín sa vráti priamo a uskutoční nákup.

Ikona modelu poslednej interakcie V atribučnom modeli Posledná interakcia by všetky zásluhy za predaj získal posledný bod kontaktu – v tomto prípade je to Priamy kanál.
 
Ikona modelu Kliknutie poslednej nepriamej návštevy a modelu Posledné kliknutie na reklamu Google Ads V atribučnom modeli Posledné nepriame kliknutie sa ignoruje všetka priama návštevnosť a 100 % zásluh za predaj sa pripíše poslednému kanálu, z ktorého sa zákazník preklikol pred konverziou – v tomto prípade kanál E-mail.
 
Ikona modelu Kliknutie poslednej nepriamej návštevy a modelu Posledné kliknutie na reklamu Google Ads V atribučnom modeli Posledné kliknutie v službe Google Ads by 100 % zásluh za predaj získalo posledné kliknutie v službe Google Ads – v tomto prípade prvé a jediné kliknutie na kanál Platené vyhľadávanie.
 
Ikona modelu prvej interakcie V atribučnom modeli Prvá interakcia získa 100 % zásluh za tento predaj prvý bod kontaktu – v tomto prípade kanál Platené vyhľadávanie.
 
Ikona lineárneho modelu V atribučnom modeli Rovnomerne by každý bod kontaktu v rámci konverznej cesty získal rovnaký podiel zásluh na predaji – v tomto prípade by získal 25 % každý z kanálov Platené vyhľadávanie, Sociálna sieť, E-mail a Priamy kanál.
 
Ikona modelu podľa časovej postupnosti V atribučnom modeli Rast získajú väčšinu zásluh body kontaktu, ktoré sú najbližšie v čase k predaju alebo konverzii. Pri tomto konkrétnom predaji by kanály Priamy a E-mail získali najviac zásluh, pretože zákazník s nimi interagoval v priebehu niekoľkých hodín pred konverziou. Kanál Sociálna sieť by získal menej zásluh ako kanály Priamy alebo E-mail. Keďže k interakcii Platené vyhľadávanie došlo o týždeň skôr, tento kanál by získal výrazne nižšie zásluhy.
 
Ikona modelu založeného na pozícii V atribučnom modeli Podľa pozície sa 40 % zásluh pripíše prvej a poslednej interakcii. Zvyšných 20 % zásluh sa rovnomerne rozdelí medzi interakcie uprostred. V tomto príklade by kanály Platené vyhľadávanie a Priamy získali po 40 % zásluh, kým kanály Sociálna sieť a E-mail by získali po 10 % zásluh.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyberte si vlastnú sériu kurzov

Pozrite si google.com/analytics/learn, nový zdroj, ktorý vám pomôže vyťažiť zo služby Google Analytics 4 maximum. Na novom webe sa nachádzajú videá, články a návody, ako aj odkazy na rôzne zdroje o službe Google Analytics (Discord, blog, kanál na YouTube a odkladací priestor GitHub).

Začnite s učením ešte dnes!

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256