Priskyrimo modeliavimo apžvalga

Priskirkite kreditą už pardavimą ir konversijas konversijos kelių kontaktiniams taškams.

Priskyrimo modelis yra taisyklė arba taisyklių rinkinys, nustatantis, kaip kreditas už pardavimą ir konversijos priskiriamos kontaktiniams taškams konversijų keliuose. Pvz., paskutinės sąveikos modelis „Analytics“ priskiria 100 % kreditą galutiniams kontaktiniams taškams (t. y. paspaudimams), po kurių iš karto įvyko pardavimas arba konversijos. Pirmosios sąveikos modelis veikia priešingai – priskiria 100 % kreditą kontaktiniams taškams, kurie inicijuoja konversijos kelius.

Naudodami Modelių palyginimo įrankį, galite palyginti, kaip skirtingi priskyrimo modeliai veikia rinkodaros kanalų įvertinimą. Įrankyje apskaičiuota kiekvieno rinkodaros kanalo konversijos vertė (ir konversijų skaičius) priklausys nuo naudojamo priskyrimo modelio. Kanalas, kuriame prasideda daugiausia konversijų kelių, turės didesnę konversijos vertę pagal priskyrimo modelį Pirmoji sąveika nei turėtų pagal priskyrimo modelį Paskutinė sąveika.

Priskyrimo modeliavimo pavyzdys

Klientė randa jūsų svetainę paspausdamas vieną iš jūsų „Google Ads“ skelbimų. Po savaitės ji grįžta paspausdama skelbimą socialiniame tinkle. Tą pačią dieną jį sugrįžta trečią kartą naudodama vieną iš jūsų el. pašto kampanijų, o po kelių valandų ji grįžta tiesiogiai ir perka.

Paskutinės sąveikos modelio piktograma Naudojant paskutinės sąveikos priskyrimo modelį, paskutinis kontaktinis taškas (šiuo atveju – tiesioginis kanalas) gautų 100 % kredito už pardavimą.
 
Icon for Last Non-Direct and last AdWords Click Naudojant paskutinio netiesioginio paspaudimo priskyrimo modelį, nepaisomą visų tiesioginių duomenų srautų, o 100 % kredito už pardavimą gauna paskutinis kanalas, kurį klientas paspaudė prieš konversiją – šiuo atveju – kanalas El. paštas.
 
Icon for Last Non-Direct and last AdWords Click Naudojant paskutinio „Google Ads“ paspaudimo priskyrimo modelį, paskutinis „Google Ads“ paspaudimas – šiuo atveju pirmas ir vienintelis kanalo Mokama paieška paspaudimas – gaus 100 % kredito už pardavimą.
 
Pirmosios sąveikos modelio piktograma Naudojant pirmosios sąveikos priskyrimo modelį, pirmasis kontaktinis taškas – šiuo atveju kanalas Mokama paieška – gaus 100 % kredito už pardavimą.
 
Linijinio modelio piktograma Naudojant linijinį priskyrimo modelį, kiekvienas konversijos kelio kontaktinis taškas – šuo atveju kanalai Mokama paieška, Socialinis tinklas, El. paštas ir Tiesioginis – gaus po lygiai kredito (po 25 %) už pardavimą.
 
Laiko mažėjimo modelio piktograma Naudojant laiko mažėjimo priskyrimo modelį, daugiausia kredito skiriama kontaktiniams taškams, esantiems arčiausiai pardavimo ar konversijos. Šio konkretaus pardavimo kanalai Tiesioginis ir El. paštas gaus daugiausia kredito, nes klientas sąveikavo su jais prieš kelias valandas iki konversijos. Socialinių tinklų kanalas gautų mažiau kredito nei tiesioginis ar el. pašto kanalai. Sąveika su mokamos paieškos kanalu įvyko prieš savaitę, todėl šis kanalas gautų daug mažiau kredito.
 
Pozicija pagrįsto modelio piktograma Naudojant pozicija pagrįstą priskyrimo modelį, 40 % kredito priskiriama pirmajai ir paskutinei sąveikai, o likę 20 % kredito tolygiai paskirstoma tarpinėms sąveikoms. Šiame pavyzdyje kanalai Mokama paieška ir Tiesioginis gaus po 40 % kredito, o kanalai Socialinis tinklas ir El. paštas gaus po 10 % kredito.

Susiję ištekliai

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?