סקירה כללית על יצירת מודלים של ייחוס

הקצאת הקרדיט על המכירות וההמרות לנקודות המגע עם הלקוח בנתיבי ההמרות.

מודל ייחוס הוא הכלל, או קבוצת הכללים, שלפיהם יוקצה הקרדיט על מכירות והמרות לנקודות מגע עם הלקוח בנתיבי המרות. לדוגמה, המודל אינטראקציה אחרונה ב-Analytics מקצה 100% מהקרדיט לנקודות המגע האחרונות עם הלקוח(כלומר, הקליקים), שהתרחשו מיד לפני המכירות או ההמרות. המודל אינטראקציה ראשונה מקצה 100% מהקרדיט לנקודות המגע עם הלקוח שיזמו את נתיבי ההמרות.

בעזרת הכלי להשוואת מודלים אפשר להשוות את ההשפעה של המודלים השונים של הייחוס על הערכת השווי של ערוצי השיווק. בכלי להשוואת מודלים, ערך ההמרה (ומספר ההמרות) שמחושב לכל אחד מערוצי השיווק ישתנה בהתאם למודל הייחוס שבו אתה משתמש. אם תפקידו העיקרי של ערוץ היה ליזום נתיבי המרות, ערך ההמרה של הערוץ לפי מודל הייחוס אינטראקציה ראשונה יהיה גבוה מערך ההמרה של הערוץ לפי מודל הייחוס אינטראקציה אחרונה.

דוגמה ליצירת מודלים של ייחוס

לקוחה מגיעה לאתר שלך דרך קליק על מודעת Google Ads. שבוע לאחר מכן היא חוזרת לאתר דרך קליק מרשת חברתית. באותו היום היא חוזרת לאתר בפעם השלישית דרך אחד ממסעות הפרסום שלך באימייל, וכמה שעות לאחר מכן היא חוזרת בצורה ישירה ומבצעת קניה.

סמל המודל 'אינטראקציה אחרונה' במודל הייחוס אינטראקציה אחרונה, נקודת המגע האחרונה - ובמקרה הזה הערוץ הישיר - תקבל 100% מהקרדיט על המכירה.
 
סמל לקליק אחרון שלא מתנועה ישירה וקליק אחרון ב-AdWords במודל הייחוס קליק עקיף אחרון ישנה התעלמות מכל התנועה הישירה. הערוץ האחרון לפני ההמרה שדרכו הלקוח הגיע באמצעות קליק יקבל 100% מהקרדיט על המכירה - ובמקרה הזה הערוץ אימייל.
 
סמל לקליק אחרון שלא מתנועה ישירה וקליק אחרון ב-AdWords במודל הייחוס קליק אחרון מ-Google Ads‏, הקליק האחרון מ-Google Ads יקבל 100% מהקרדיט על המכירה - במקרה הזה מדובר בקליק הראשון והיחידי בערוץ חיפוש בתשלום.
 
סמל המודל 'אינטראקציה ראשונה' במודל הייחוס אינטראקציה ראשונה, נקודת המגע הראשונה - במקרה הזה הקליק בערוץ חיפוש בתשלום - תקבל 100% מהקרדיט על המכירה.
 
סמל המודל 'לינארי' במודל הייחוס לינארי, הקרדיט על המכירה יתחלק באופן שווה בין כל נקודות המגע בנתיב ההמרות - ובמקרה הזה לערוצים חיפוש בתשלום, רשתות חברתיות, אימייל וישיר, כאשר כל ערוץ יקבל חלק שווה מהקרדיט (25%).
 
סמל המודל 'דעיכה לאורך זמן' במודל הייחוס דעיכה לאורך זמן, נקודות המגע עם הלקוח הקרובות ביותר לזמן המכירה או ההמרה מקבלות את רוב הקרדיט. במכירה הנוכחית, אם כך, הערוצים ישיר ואימייל יקבלו את רוב הקרדיט, משום שהייתה בהם אינטראקציה עם הלקוחה כמה שעות בלבד לפני ההמרה. הערוץ רשתות חברתיות יקבל חלק קטן יותר מהקרדיט בהשוואה לערוצים ישיר ואימייל. מאחר שהאינטראקציה בערוץ חיפוש בתשלום התרחשה לפני שבוע, הערוץ יקבל נתח קטן מאוד מהקרדיט ביחס לערוצים האחרים.
 
סמל המודל 'מבוסס על מיקום' במודל הייחוס מבוסס על מיקום האינטראקציה הראשונה והאינטראקציה האחרונה מקבלות 40% מהקרדיט כל אחת, ו-20% הנותרים מתחלקים באופן שווה בין האינטראקציות האמצעיות. בדוגמה הנוכחית, הערוצים חיפוש בתשלום וישיר יקבלו כל אחד 40% מהקרדיט, והערוצים רשתות חברתיות ואימייל יקבלו כל אחד 10% מהקרדיט.

משאבים קשורים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?