Порівняння джерел трафіку та конверсій за допомогою звіту "Карта цілі"

Аналізуйте ефективність своїх джерел трафіку.

Ви можете легко дізнаватися, які джерела трафіку вашого сайту привели до досягнутих конверсій. Для цього просто налаштуйте візуалізацію за джерелом, кампанією, країною, веб-переглядачем або будь-яким іншим доступним початковим параметром.

Зміст

Порівняння трафіку за допомогою параметра "Джерело"

У наведеному нижче прикладі візуалізацію налаштовано за параметром Джерело. У першому стовпці вузлів можна швидко переглянути відносний обсяг трафіку з п’яти найбільших джерел (включно з прямим трафіком).

Візуалізація карти цілі за допомогою параметра джерела
Аналіз трафіку за параметром Джерело

У цьому прикладі значення параметра google (який включає звичайний пошук і ціну за клік) генерує найбільший обсяг трафіку (769 сеансів). Щоб визначити, чи має цей домен найвищий показник досягнутих цілей або кроків у послідовності переходів, натисніть з’єднання між вузлом google і вузлом цілі чи кроку (Billing (Платежі) у прикладі вище).

Огляд з’єднання з вузлом
Перегляд з’єднання з вузлом

У звіті буде виділено трафік із цього джерела протягом усього шляху до цілі. Крім того, для вузла цілі чи кроку можна буде побачити відносну кількість досягнутих цілей у кроці. У цьому випадку із 769 сеансів, які походять із джерела google, у 645 сеансах користувачі перейшли до кроку "Платежі",

Щоб порівняти ці значення з отриманими для інших джерел, натисніть з’єднання між потрібним джерелом і ціллю чи кроком. В останньому стовпці таблиці даних у нижній частині звіту "Карта цілі" також можна дізнатися відносний коефіцієнт конверсій для кожного джерела.

Таблиця даних карти цілей
Таблиця даних звіту "Карта цілі"

Застосування сегментів

Застосовуйте сегменти у візуалізації звіту "Карта цілі", щоб ще детальніше аналізувати конверсії. Хоча цей звіт дає змогу визначити кілька сегментів, проте одночасно застосовується лише один сегмент.

Якщо ж вам потрібно одночасно застосувати кілька сегментів у звіті, скористайтеся розширеними сегментами з кількома фільтрами.

Застосування сегменту до звіту "Карта цілі"
Застосування сегменту до звіту "Карта цілі"

Додаткова інформація

Подібні порівняння можна проводити за будь-яким іншим параметром, щоб потім відповідно розподіляти ресурси.

Наприклад, якщо вибрано параметр Кампанія, ви побачите, які кампанії дають найкращі результати, а які потрібно покращити чи навіть видалити. Порівняння за параметром Країна покаже, з яких географічних регіонів ви отримуєте трафік, і допоможе з’ясувати, куди доцільно інвестувати кошти.

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?