Bruk Målflyt-rapporten for å sammenligne trafikkilder og konverteringer

Analysér resultatene til trafikkildene dine.

Du kan enkelt se hvor trafikken som ender i målkonverteringer på nettstedet ditt, kommer fra. Alt du må gjøre, er å konfigurere visualiseringen etter Kilde, Kampanje, Land, Nettleser eller en av de andre opprinnelige dimensjonene som er tilgjengelige.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Sammenligning av trafikken etter Kilde-dimensjonen

I eksemplet nedenfor er visualiseringen konfigurert for bruk av kilde-dimensjonen. I den første kolonnen med noder kan du raskt se de relative trafikkvolumene fra de fem mest populære kildene, inkludert direkte trafikk.

Visualisering av målflyt via Kilde-dimensjonen
Trafikken blir undersøkt etter Kilde-dimensjonen

I dette eksemplet stammet mesteparten av trafikken (769 økter) fra dimensjonsverdien google (som innbefatter organiske søk og CPC). For å se om også flest fullføringer av et bestemt mål eller trakttrinn ble generert via denne verdien, klikk på tilkoblingen mellom google-noden og mål- eller trinn-noden (Billing i eksempelet ovenfor).

Undersøk en nodetilkobling
En nodetilkobling fremheves

Her fremheves trafikk fra denne kilden som går gjennom målbanen din. I mål- og trinn-noden er i tillegg de relative bidragene til fullførte måltrinn oppført. I dette tilfellet gikk 645 av totalt 769 økter som stammet fra google-kilden, videre til faktureringstrinnet.

Du kan sammenligne disse tallene med tallene fra andre kilder ved å klikke på tilkoblingen mellom den andre kilden og det aktuelle målet eller trinnet. Du kan også se den relative konverteringsfrekvensen per kilde i den siste kolonnen i datatabellen nederst i Målflyt-rapporten.

Datatabell for målflyt
Datatabell for målflyt

Bruk segmenter

Ved hjelp av segmenter i Målflyt-visualiseringen kan du undersøke konverteringene dine på et enda mer detaljert nivå. Du kan angi flere segmenter for rapporten, men du kan bare bruke ett segment av gangen.

Bruk avanserte segmenter med flere filtre for å omgå begrensningen på ett segment.

Bruk av et segment i Målflyt-rapporten
Bruk av et segment i Målflyt-rapporten

Fremgangsmåten videre

Du kan foreta lignende sammenligninger av de andre dimensjonene, og tildele ressurser i henhold til dette.

Hvis du for eksempel bruker Kampanje som dimensjon, kan du se hvilke kampanjer som leverer de beste resultatene, og hvilke du bør forbedre eller avvikle. Hvis du bruker Land som dimensjon, kan du se den geografiske opprinnelsen til trafikken din og avgjøre hvor det er mest fornuftig å investere annonseringsmidlene dine.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?