Mērķa plūsmas izmantošanai, lai salīdzinātu datplūsmas avotus un reklāmguvumus

Analizējiet datplūsmas avotu veiktspēju.

Varat ērti noskaidrot, no kurienes nāk jūsu vietnes datplūsma, kas nodrošina mērķa reklāmguvumus. Vienkārši iestatiet vizualizāciju pēc kategorijām Avots, Kampaņa, Valsts, Pārlūkprogramma vai citām pieejamām sākuma kategorijām.

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Datplūsmas salīdzināšana pēc kategorijas Avots

Tālāk redzamajā piemērā vizualizācija ir iestatīta pēc kategorijas Avots. Pirmajā mezglu slejā varat ātri skatīt attiecīgos datplūsmas apjomus no pieciem lielākajiem avotiem, tostarp tiešo datplūsmu.

Mērķa plūsmas vizualizēšana, izmantojot kategoriju “Avots”
Datplūsmas izpēte pēc kategorijas Avots

Šajā piemērā visvairāk datplūsmas (769 sesijas) radīja kategorijas vērtība google (tajā ir ietverta dabiskā meklēšana un MPK). Lai uzzinātu, vai tā arī nodrošināja visvairāk konkrēta mērķa vai piltuves soļa izpildes gadījumu, noklikšķiniet uz savienojuma starp mezglu google un mērķa vai soļa mezglu (iepriekš norādītajā piemērā — Billing).

Mezgla savienojuma izpēte
Mezgla savienojuma izcelšana

Tiek izcelta datplūsma no šī avota caur mērķa ceļu. Turklāt mērķu vai soļu mezglos ir arī norādīts, kas veicināja attiecīgā mērķa soļa izpildi. Šajā piemērā no 769 sesijām, kuru avots bija google, 645 gadījumos lietotāji nokļuva līdz solim Billing.

Lai salīdzinātu šos skaitļus ar citu avotu skaitļiem, vienkārši noklikšķiniet uz savienojuma starp konkrētu citu avotu un mērķi vai soli. Varat arī skatīt attiecīgo katra avota reklāmguvumu līmeni pārskata Mērķa plūsma apakšdaļā esošās datu tabulas pēdējā slejā.

Mērķa plūsmas datu tabula
Mērķa plūsmas datu tabula

Segmentu lietošana

Varat lietot segmentus mērķa plūsmas vizualizācijai, lai vēl precīzāk pārbaudītu reklāmguvumus. Pārskatam varat definēt vairākus segmentus, tomēr vienlaikus varat lietot tikai vienu segmentu.

Varat izvairīties no viena segmenta ierobežojuma, izmantojot izvērstos segmentus ar vairākiem filtriem.

Segmenta lietošana pārskatam “Mērķa plūsma”
Segmenta lietošana pārskatam Mērķa plūsma

Nākamās darbības

Līdzīgi varat salīdzināt informāciju pēc jebkuras kategorijas un attiecīgi piešķirt resursus.

Piemēram, ja izmantojat kategoriju Kampaņa, varat skatīt, kuras kampaņas sniedz labākos rezultātus un kuras kampaņas varat uzlabot vai dzēst. Ja izmantojat kategoriju Valsts, varat skatīt datplūsmas ģeogrāfisko izcelsmi un izlemt, kur visizdevīgāk ieguldīt reklamēšanai paredzētos līdzekļus.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.