Informácie o prehľade Reálny čas

Sledujte aktivity, ktoré práve prebiehajú na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii.

Prehľad Reálny čas vám umožňuje sledovať aktivity, ktoré práve prebiehajú na webových stránkach alebo v aplikácii. Prehľady sa neustále aktualizujú a každý prístup sa zaznamenáva už o niekoľko sekúnd po tom, ako k nemu dôjde. Môžete napríklad vidieť, koľko ľudí si práve teraz prezerá vaše webové stránky, s ktorými stránkami alebo udalosťami vstupujú do interakcií a ktoré cieľové konverzie sa vyskytli.

Obsah tohto článku:

Zobrazenie údajov v reálnom čase

Prehľad Reálny čas je k dispozícii vo všetkých účtoch Analytics. Nie sú potrebné žiadne zmeny v kóde sledovania.

Zobrazenie prehľadu Reálny čas:

  1. Prihláste sa do služby Google Analytics..
  2. Prejdite na svoje zobrazenie.
  3. Otvorte sekciu Prehľady.
  4. Kliknite na položku Reálny čas.

Spôsoby využitia prehľadu Reálny čas

Pomocou prehľadu Reálny čas môžete okamžite a priebežne sledovať vplyv, ktorý majú na vašu návštevnosť nové kampane a zmeny na webových stránkach. Uvádzame niekoľko spôsobov možného využitia prehľadu Reálny čas:

  • môžete sledovať, či používatelia zobrazujú nový a zmenený obsah na vašich webových stránkach;
  • prostredníctvom sledovania udalostí môžete pochopiť využitie svojej mobilnej aplikácie;
  • môžete zistiť, či určitá jednodňová propagačná akcia privádza na vaše webové stránky alebo do aplikácií návštevnosť a ktoré stránky títo používatelia zobrazujú;
  • môžete sledovať okamžitý vplyv blogového príspevku, príspevku na sociálnej sieti alebo tweetu na návštevnosť;
  • môžete overiť fungovanie kódu sledovania na vašich webových stránkach alebo v aplikácii;
  • pri testovaní zmien svojich webových stránok môžete sledovať splnenie cieľov.

Limity a obmedzenia

Zobrazenia s povolenou funkciou User ID

Prehľady v reálnom čase nie sú kompatibilné so zobrazeniami s povolenou funkciou User ID.

Filtrované zobrazenia

Ak údaje prehľadu Reálny čas vyzerajú byť nesprávne, skontrolujte, ktoré filtre sa používajú v zobrazení. Pri ladení implementácií kódu sledovania sa ubezpečte, že používate nefiltrované zobrazenie. Od vykonania zmien v zobrazeniach do aktualizácie prehľadov funkcie Reálny čas môžu uplynúť aj dve hodiny.

Sledovanie mobilných aplikácií

Prístupy z mobilných zariadení sa spracúvajú v dávkach, čím sa šetrí výdrž batérie, takže môžete zaznamenať omeškania. Spracovanie v dávkach sa odohráva približne po minútach.

Žiadne údaje v prehľadoch Reálny čas

Ak sa vo vašich prehľadoch Reálny čas nezobrazujú žiadne údaje, pravdepodobne nemáte žiadnych aktívnych používateľov.

Vytváranie prehľadov Reálny čas je niekedy dočasne pozastavené pre zobrazenia, ktoré ste v poslednej dobe nezobrazili, ale po návšteve prehľadu Reálny čas v príslušnom zobrazení sa toto poskytovanie znova aktivuje. Pozastavenie poskytovania prehľadov Reálny čas nemá vplyv na zhromažďovanie údajov ani na ostatné služby tvorby prehľadov.

Pripisovanie kampaní

Z dôvodu zmeny v spôsobe, akým služba Universal Analytics odosiela a ukladá informácie o kampaniach pre prehľady Reálny čas, je možné, že počas jednej relácie sa prestane rozpoznávať, že používateľ prichádza z konkrétnej kampane, a namiesto toho sa započíta ako priamo sprostredkovaný. V dôsledku toho uvidíte návštevnosť a konverzie nesprávne pripísané zdroju (priame). Uvidíte to iba v prehľadoch Reálny čas. v štandardných prehľadoch budú návštevnosť a konverzie pripísané správne.

V nadchádzajúcej verzii prehľadov Reálny čas sa už tento problém nebude vyskytovať. Medzitým však pri interpretovaní počtov sprostredkovaní v prehľadoch Reálny čas na to berte ohľad. Ak chcete tento problém zmierniť, môžete pri analyzovaní buď vynútiť posielanie informácií o kampani pri každom prístupe v rámci relácie, alebo pri analyzovaní a hlásení počtov sprostredkovaní použiť štandardné prehľady (namiesto prehľadu Reálny čas).

Ďalšie kroky

Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto prehľadoch a ich interpretácii, prečítajte si článok Používanie prehľadov funkcie Reálny čas.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?