[GA4] Over aangepaste dimensies en statistieken

Analyseren en adverteren met de aangepaste gegevens van uw website of app

Met een aangepaste dimensie of statistiek in Google Analytics kunt u analyseren en adverteren met de aangepaste gegevens die u via uw website of app heeft verzameld. Een aangepaste dimensie of statistiek gaat verder dan de standaardgegevens die automatisch door Google Analytics worden verzameld en opgehaald, waardoor een gedetailleerdere en relevante analyse mogelijk is.

Aangepaste dimensies en statistieken in Google Analytics

Hoe het werkt

Gebeurtenissen meten wat gebruikers doen op uw website of in uw app, zoals op een link klikken of een video bekijken. Gebeurtenisparameters bieden meer informatie over deze acties, zoals op welke link is geklikt of hoeveel van de video een gebruiker heeft bekeken. Gebruikersproperty's geven meer informatie over de gebruikers zelf, zoals hun leeftijd of locatie.

Google Analytics verzamelt automatisch bepaalde gegevens nadat u Analytics heeft ingesteld door automatisch verzamelde gebeurtenissen en vooraf gedefinieerde gebruikersproperty's te sturen. In Google Analytics-gebeurtenisparameters staat een lijst van automatisch verzamelde gebeurtenissen en de bijbehorende gebeurtenisparameters.

Nadat u deze extra informatie op uw website en/of app heeft verzameld, kunt u aangepaste dimensies (voor beschrijvende gegevens) en aangepaste statistieken (voor numerieke gegevens) instellen om de gegevens in rapporten te ordenen en te analyseren. Met aangepaste dimensies en statistieken kunt u die gegevens ook gebruiken voor advertenties en remarketing.

A custom icon that illustrates a user clicking a “add to basket” button on a website.

1

A custom icon that illustrates a website on a laptop and a mobile phone with the Google Tag.

2

A custom icon that illustrates adding custom dimensions by selecting checkboxes.

3

A custom icon that illustrates a dashboard with a 2-line chart and a pie chart.

4

U voegt een gebeurtenisparameter of gebruikersproperty toe aan de code van uw website of mobiele app.

Een gebruiker bezoekt uw website of app en de aangepaste gegevens worden naar Google Analytics gestuurd.

U maakt een aangepaste dimensie of statistiek, zodat u de gegevens van de gebeurtenisparameter of gebruikersproperty kunt analyseren.

Na 24 tot 48 uur kunt u beginnen met rapporteren over en adverteren met de aangepaste dimensie of statistiek.

Typen aangepaste dimensies en statistieken

U kunt verschillende typen aangepaste dimensies en statistieken maken, afhankelijk van de informatie waarover u wilt rapporteren en waarmee u wilt adverteren:

Aangepaste dimensies

Aangepaste statistieken

  • Met aangepaste statistieken kunt u numerieke waarden op basis van gebeurtenisparameters analyseren. Als een gebeurtenisparameter de hoeveelheid of frequentie van een actie meet, zetten aangepaste statistieken die cijfers om in actiegerichte inzichten. Maar voor categorische gegevens, zoals op welke tekst is geklikt of welke pagina is bekeken, is het beter om een gebeurtenisgerichte aangepaste dimensie te gebruiken.
  • Met berekende statistieken kunt u een of meer bestaande statistieken en/of aangepaste statistieken combineren om een nieuwe en mogelijk waardevollere statistiek te produceren.

Limieten

In de volgende tabel staat hoeveel aangepaste dimensies en statistieken u kunt maken voor standaard- en 360-property's:

Typen aangepaste dimensies of statistieken Standaard propertylimieten Limieten van 360-property's
Gebruikersgerichte aangepaste dimensies 25 100
Gebeurtenisgerichte aangepaste dimensies 50 125
Artikelgerichte aangepaste dimensies 10 25
Aangepaste statistieken 50 125
Berekende statistieken 5 50

 

Op de pagina Aangepaste definities in Beheerder ziet u wanneer u het maximale aantal aangepaste dimensies of statistieken bijna heeft bereikt. Als u wilt nagaan hoeveel aangepaste dimensies u tot nu toe heeft gemaakt, klikt u rechtsboven op Informatie over quotum.

Best practices

Gebruik waar mogelijk de vooraf gedefinieerde dimensies en statistieken voordat u aangepaste dimensies en statistieken maakt.

Heeft u een standaardproperty? Maak dan geen onnodige aangepaste dimensies met hoge kardinaliteit. Dimensies met hoge kardinaliteit kunnen een negatieve invloed hebben op uw rapporten en verkenningen en ertoe leiden dat gegevens worden samengevoegd in de rij (overig).

Voorbeeld

Hieronder staan voorbeelden van dimensies met hoge kardinaliteit die niet zijn toegestaan of die u beter kunt vermijden:

  • Een aangepaste dimensie gebruiken voor een unieke ID per gebruiker. Gebruik in plaats daarvan de functie Gebruikers-ID.
    • Meer informatie over hoe u aan uw use cases kunt voldoen zonder een aangepaste dimensie voor een gebruikers-ID te maken.
  • Een aangepaste dimensie gebruiken om unieke ID's per sessie te sturen, zoals een sessie-ID.
  • Een tijdstempel sturen als aangepaste dimensie.

Opmerking: Als u gegevens naar Google Analytics stuurt, wordt elke waarde in een aangepaste dimensie die lijkt op een getal, behandeld als een getal, ook als de waarde oorspronkelijk als tekst was opgemaakt.

Voorbeelden:

  • Als u '9343.324234' stuurt (als tekst), interpreteert GA4 het als het getal 9343.32.
  • Als u '94E40' stuurt (als tekst), interpreteert GA4 het als het getal 9.4e+41 (wetenschappelijke notatie).

Registreer ook geen aangepaste dimensie voor een parameter die al een vooraf gedefinieerde dimensie is, zoals de pagina- en schermdimensies of de transactie-ID. Dat heeft geen gevolgen voor de kardinaliteit, maar u gebruikt er wel een van uw beschikbare quota voor aangepaste dimensies voor.

Beëindiging van rapportage voor aangepaste parameters

Met gebeurtenisgerichte aangepaste dimensies en statistieken worden parameters vastgesteld voor propertybrede dimensies en statistieken, zodat u één dimensie of statistiek kunt maken op basis van een parameter. Ook kunt u voor deze parameter een rapport maken over zo veel gebeurtenissen als u wilt. Vroeger werden parameters voor afzonderlijke gebeurtenissen vastgesteld voor rapportage van aangepaste parameters. Als u voor 5 verschillende gebeurtenissen over dezelfde parameter wilde rapporteren, gold dit ook als 5 afzonderlijke aangepaste dimensies of statistieken voor uw limiet van 100.

Omdat de functie voor rapportage van aangepaste parameters wordt beëindigd, behoudt Analytics de historische gebeurtenisgerichte gegevens die zijn verzameld. Deze kunnen makkelijk worden aangevuld met nieuwe verzamelde gegevens. In gevallen waarbij een parameter voor meerdere gebeurtenissen werd geregistreerd, onderscheidt Analytics deze van elkaar door een naam aan de dimensie of statistiek toe te wijzen waarin de momenteel toegewezen gebeurtenisnaam is opgenomen (bijv. 'aangepaste_dimensie_naam [gebeurtenisnaam]').

Als best practice raden we u aan dubbele aangepaste dimensies en statistieken die voor meerdere gebeurtenissen zijn geregistreerd, te verwijderen, zodat uw quotum niet onnodig wordt verbruikt.

Met gebruikersgerichte aangepaste dimensies hoeft u niet aan slots te denken. Gebruikersproperty's worden aliassen voor gebruikersgerichte aangepaste dimensieslots, zodat ontwikkelaars betekenisvolle gegevenspunten kunnen bijhouden zonder dat ze elk gegevenspunt aan een willekeurig slotnummer hoeven te koppelen.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu