[GA4] Thiết lập Analytics cho một trang web và/hoặc ứng dụng

Khám phá cách thiết lập Google Analytics cho trang web hoặc ứng dụng của bạn bằng cách tạo một tài sản Google Analytics 4, rồi thêm luồng dữ liệu vào mã Google Analytics của bạn.
Bạn có nhiều trang web và/hoặc ứng dụng không? Tìm hiểu cách xây dựng cấu trúc tài khoản Analytics.

Tạo tài khoản Analytics

Bước đầu tiên là thiết lập một tài khoản Analytics, trừ khi bạn đã có tài khoản. Bạn có thể bỏ qua bước này để đến bước tạo một tài sản, trừ phi bạn muốn tạo một tài khoản riêng cho trang web và/hoặc ứng dụng này. Ví dụ: bạn có thể tạo một tài khoản khác nếu trang web và/hoặc ứng dụng này thuộc về một doanh nghiệp riêng biệt.

 1. Truy cập vào https://analytics.google.com.
 2. Trên trang Quản trị viên, hãy nhấp vào Tạo rồi chọn Tài khoản.
 3. Đặt tên cho tài khoản. Hãy định cấu hình chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu để kiểm soát dữ liệu mà bạn chia sẻ với Google.
 4. Nhấp vào Tiếp theo để thêm tài sản đầu tiên vào tài khoản.

Tạo tài sản Google Analytics 4 mới

Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để thêm tài sản vào tài khoản Google Analytics. Nếu đã tạo tài khoản này, bạn sẽ tự động có vai trò Người chỉnh sửa. 

Bạn có thể thêm tối đa 2000 tài sản (theo bất kỳ cách kết hợp nào giữa tài sản Universal Analytics và tài sản Google Analytics 4) vào một tài khoản Analytics. Để tăng hạn mức này, hãy liên hệ với người đại diện bộ phận hỗ trợ. 

Để tạo một tài sản, hãy làm như sau:

 1. Có phải bạn đang tiếp tục từ bước "Tạo tài khoản Analytics" ở trên không? Nếu đúng, hãy chuyển sang bước 2.  Nếu không, hãy làm như sau:
  • Trong trang Quản trị, hãy kiểm tra cột Tài khoản để đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tài khoản. Sau đó, trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Tạo thuộc tính.
 2. Nhập tên cho tài sản đó (ví dụ: "Trang web Doanh nghiệp của tôi, Inc"), rồi chọn múi giờ báo cáo và đơn vị tiền tệ. Nếu khách truy cập vào trang web của bạn vào thứ Ba theo múi giờ của họ, nhưng hôm đó là thứ Hai theo múi giờ của bạn, thì lượt truy cập đó được ghi lại là đã xảy ra vào thứ Hai.
  • Nếu bạn chọn múi giờ có Giờ mùa hè, Analytics sẽ tự động điều chỉnh theo các thay đổi về thời gian. Hãy sử dụng Giờ chuẩn theo kinh tuyến Greenwich (GMT) nếu bạn không muốn điều chỉnh theo Giờ mùa hè.
  • Việc thay đổi múi giờ sẽ chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu sau này. Nếu thay đổi múi giờ cho một thuộc tính hiện có, bạn có thể thấy dữ liệu của mình không thay đổi hoặc tăng đột ngột do sự dịch chuyển thời gian tới hoặc lui tương ứng. Dữ liệu báo cáo có thể dựa trên múi giờ cũ trong khoảng thời gian ngắn sau khi bạn cập nhật các chế độ cài đặt, cho đến khi máy chủ của Analytics đã xử lý thay đổi.
  • Bạn không nên thay đổi múi giờ cho một tài sản quá 1 lần/ngày để Analytics có thể xử lý thay đổi.
 3. Nhấp vào Tiếp theo. Chọn loại ngành nghề và quy mô doanh nghiệp của bạn.
 4. Nhấp vào Tiếp theo. Chọn cách bạn dự định sử dụng Google Analytics.
  Lưu ý: Google Analytics điều chỉnh nhóm báo cáo mặc định dựa trên thông tin mà bạn cung cấp về cách bạn định sử dụng Analytics. Ví dụ: nếu chọn "Tạo thêm khách hàng tiềm năng" thì bạn sẽ thấy một tập hợp các báo cáo giúp bạn đo lường khả năng tạo khách hàng tiềm năng. Tìm hiểu thêm
 5. Nhấp vào Tạo, rồi chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Analytics và Bản sửa đổi về cách xử lý dữ liệu (nếu bạn đang thiết lập tài khoản mới).
 6. Tiếp tục Thêm luồng dữ liệu để bắt đầu thu thập dữ liệu.

Thêm luồng dữ liệu

 1. Bạn có đang tiếp tục từ bước "Tạo thuộc tính" ở trên không? Nếu đúng, hãy chuyển sang bước 2.  Nếu không, hãy làm như sau:
  1. Trong mục Quản trị, hãy xem cột Tài khoản để đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tài khoản. Sau đó, hãy kiểm tra cột Tài sản để đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tài sản mà bạn muốn.
  2. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu > Thêm luồng.
 2. Nhấp vào Ứng dụng iOS, Ứng dụng Android hoặc Web.


Ứng dụng iOS hoặc ứng dụng Android

Khi bạn thêm một luồng dữ liệu ứng dụng, Analytics sẽ tạo một luồng dữ liệu ứng dụng và dự án Firebase tương ứng, rồi tự động liên kết dự án Firebase đó với tài sản của bạn (nếu chưa liên kết).

Bạn có thể liên kết với một dự án Firebase hiện có. Tuy nhiên, bạn phải làm điều này từ Firebase (và cho tài sản Google Analytics 4 chưa được liên kết với Firebase). Tìm hiểu cách thực hiện.
 1. Nhập mã nhận dạng gói trên iOS hoặc tên gói trên Android, tên ứng dụng và Mã nhận dạng của App Store (đối với iOS), sau đó nhấp vào Đăng ký ứng dụng.
 2. Nhấp vào Tiếp theo, rồi làm theo hướng dẫn để tải tệp cấu hình xuống cho ứng dụng của bạn.
 3. Nhấp vào Tiếp theo , rồi làm theo hướng dẫn để thêm SDK Google Analytics cho Firebase vào ứng dụng.
 4. Nhấp vào Tiếp theo.
 5. Chạy ứng dụng của bạn để xác minh đã cài đặt xong SDK và ứng dụng đang kết nối với máy chủ của Google.
 6. Nhấp vào Hoàn tất. (Bạn cũng có thể nhấp vào Bỏ qua bước này nếu chưa muốn hoàn tất việc thiết lập ứng dụng.)
Web
 1. Nhập URL của trang web chính của bạn (ví dụ: "example.com") và tên Luồng (ví dụ: "Example, Inc. (luồng dữ liệu web)").
 2. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng đo lường nâng cao. Tính năng đo lường nâng cao tự động thu thập lượt xem trang và các sự kiện khác. Sau khi tạo luồng dữ liệu, bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào để tắt từng sự kiện đo lường nâng cao mà bạn không muốn thu thập. Vì vậy, bạn nên bật tính năng đo lường nâng cao ngay bây giờ.
 3. Nhấp vào Tạo luồng.

 

 
Xem video hướng dẫn từng bước để tìm hiểu cách thiết lập Google Analytics trên trang web của bạn bằng Trình quản lý thẻ của Google.

Thiết lập tính năng thu thập dữ liệu dành cho trang web

Để bắt đầu xem dữ liệu trong tài sản Google Analytics 4 mới, bạn cần làm một trong những việc sau: 

Thêm thẻ vào một trình tạo trang web hoặc trang web được lưu trữ trên một Hệ thống quản lý nội dung (CMS) (ví dụ: HubSpot, Shopify, v.v.)

Kiểm tra xem CMS có cho phép bạn chỉ nhập mã thẻ Google hay không

Nhiều hệ thống quản lý nội dung có các công cụ tích hợp gốc với Google Analytics 4. Nếu bạn đang sử dụng một trong các CMS được liệt kê ở bên dưới, hãy làm theo hướng dẫn để tìm mã thẻ Google và dán mã đó vào trường Google Analytics mà CMS của bạn cung cấp.

 Cách tìm mã thẻ Google ("G-"):

 1. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu.
 2. Nhấp vào luồng dữ liệu mà bạn cần tìm mã.
 3. Trong mục Thẻ Google, hãy nhấp vào Thiết lập chế độ cài đặt thẻ.
 4. Trong mục Thẻ Google của bạn, hãy sao chép mã bắt đầu bằng "G-" hoặc "AW-".

Nhập mã thẻ Google vào trường mà CMS cung cấp:

Tất cả các trình tạo trang web khác

Nếu đang sử dụng một CMS hoặc trình tạo trang web không cung cấp một trường để nhập mã thẻ Google, bạn cần phải dán thẻ Google vào trang web của mình bằng tính năng HTML tuỳ chỉnh của CMS mà bạn đang dùng.

 1. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu > Web.
 2. Nhấp vào luồng dữ liệu cho trang web của bạn.
 3. Trong mục thẻ Google, hãy nhấp vào Xem hướng dẫn về thẻ.
 4. Trên trang Hướng dẫn cài đặt, hãy chọn Cài đặt thủ công:
  • Trên màn hình, bạn sẽ thấy đoạn mã JavaScript cho thẻ Google của tài khoản. Thẻ Google của bạn là toàn bộ phần mã xuất hiện, bắt đầu bằng:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   và kết thúc bằng

   </script>

Dán thẻ Google vào trang web bằng tính năng HTML tuỳ chỉnh của CMS mà bạn đang dùng. Hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới của CMS để biết cách làm việc này:

 • Cart.com: Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Cart.com để được hướng dẫn.
 • PrestaShop: Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của PrestaShop để được hướng dẫn.
 • Salesforce (Demandware): Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Salesforce để được hướng dẫn.
 • VTEX: Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của VTEX để được hướng dẫn.
 • Hướng dẫn của Weebly

Quá trình thu thập dữ liệu có thể mất tối đa 30 phút để bắt đầu. Sau đó, bạn có thể dùng Báo cáo theo thời gian thực để xác minh rằng bạn đang nhận được dữ liệu.

Thêm trực tiếp thẻ Google vào các trang web

Bạn cần có quyền truy cập vào HTML của các trang web. Hãy yêu cầu nhà phát triển web của bạn thực hiện các bước này nếu bạn không thể tự hoàn thành các bước.

 1. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu > Web.
 2. Nhấp vào luồng dữ liệu cho trang web của bạn.
 3. Trong mục thẻ Google, hãy nhấp vào Xem hướng dẫn về thẻ.
 4. Trên trang Hướng dẫn cài đặt, hãy chọn Cài đặt thủ công:
  • Trên màn hình, bạn sẽ thấy đoạn mã JavaScript cho thẻ Google của tài khoản. Thẻ Google của bạn là toàn bộ phần mã xuất hiện, bắt đầu bằng:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   và kết thúc bằng

   </script>

Dán thẻ Google ngay sau thẻ <head> trên mỗi trang của trang web.

Quá trình thu thập dữ liệu có thể mất tối đa 30 phút để bắt đầu. Sau đó, bạn có thể dùng Báo cáo theo thời gian thực để xác minh rằng bạn đang nhận được dữ liệu. 

Bạn không thấy tùy chọn Luồng dữ liệu trong cột Tài sản? Bạn đang sử dụng thuộc tính Universal Analytics thay vì thuộc tính Google Analytics 4 mà bạn vừa tạo. Hãy sử dụng bộ chọn tài sản hoặc trang Quản trị để chuyển đến tài sản GA4 mới.
Thêm thẻ bằng cách sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

Để thu thập dữ liệu cơ bản, hãy làm theo hướng dẫn trong trung tâm trợ giúp Trình quản lý thẻ của Google để thêm thẻ Google Analytics: Cấu hình GA4.

Các bước tiếp theo

Sau khi bạn thiết lập tính năng thu thập dữ liệu, hãy hoàn tất các cấu hình bổ sung để thu được dữ liệu hữu ích hơn từ Analytics. Xem lại danh sách kiểm tra để tìm hiểu cấu hình nào phù hợp để bạn thu thập thêm dữ liệu, lọc dữ liệu không mong muốn và hỗ trợ hoạt động quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính