[UA→GA4] Archiwizowanie danych UA w Arkuszach Google

Wszystkie standardowe usługi w UA są wycofywane od 1 lipca 2023 r. Dane usługi w UA będą dostępne za pomocą interfejsu użytkownika i interfejsu API do 1 lipca 2024 r.

Zanim zarchiwizujesz dane

Archiwizowanie danych UA może mieć oczywiste powody biznesowe. Zanim jednak podejmiesz próbę zarchiwizowania jak największej ilości danych usług w UA, zalecamy rozważenie następujących kwestii:

  • Na pewno nie musisz archiwizować wszystkich danych na każdym poziomie szczegółowości.
  • Wymagania dotyczące danych będą zależeć od sposobu podejmowania decyzji przez Twoją firmę.
  • Nakład pracy, jaki musisz włożyć w archiwizację i konserwację danych, powinien być wart zwrotu z tych danych.

Aby spełnić wymagania dotyczące danych UA, musisz najpierw określić wszystkie zainteresowane osoby korzystające z danych usługi w UA. Następnie sporządź listę raportów, które te osoby regularnie przeglądają, a także listę raportów, które zainteresowane osoby i kierownictwo firmy wykorzystują do planowania rocznego lub kwartalnego. Ustalenie wymaganych wymiarów, danych, filtrów i przedziału czasu w przypadku każdego z tych raportów pozwoli utworzyć listę, która powinna obejmować większość wymagań dotyczących starszych danych UA.

Pamiętaj o kilku ograniczeniach dotyczących archiwizowania danych UA:

  • Jeśli korzystasz ze standardowej usługi w UA, nie możesz eksportować danych na poziomie działania do BigQuery.
  • Nie ma innego sposobu na wyeksportowanie szczegółowych danych o poziomie działania.
  • W przypadku danych zbiorczych nie ma możliwości wyeksportowania wszystkich kombinacji danych, wymiarów i przedziałów czasowych.

Jak zarchiwizować dane UA

Prostym sposobem zarchiwizowania danych UA przez mniejsze usługi jest utworzenie raportu w interfejsie użytkownika i wyeksportowanie go do Arkuszy lub pliku CSV. Można to zrobić w przypadku raportów z ograniczonymi danymi, ponieważ eksport ma ograniczenie do 5000 wierszy.

Do archiwizowania danych UA zalecamy użycie dodatku Google Analytics do Arkuszy. Najpierw zainstaluj dodatek. Następnie skopiuj utworzony przez nas szablon raportu. Zastąp „Identyfikator widoku” w wierszu 3 identyfikatorem widoku danych w swojej usłudze, a także zaktualizuj zakresy dat. Pamiętaj, że dodanie bardzo dużych zakresów dat może spowodować błąd dodatku. Następnie wygeneruj raporty. Spowoduje to wyeksportowanie danych z najczęściej używanych raportów z interfejsu Google Analytics. Po wygenerowaniu raportu możesz przesłać zapytanie o dane bezpośrednio w BigQuery lub utworzyć na jego podstawie panele przy użyciu Looker Studio. Musisz powtórzyć ten proces dla każdego widoku danych, który chcesz zarchiwizować.

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie odpowiada potrzebom Twojej firmy, zalecamy stworzenie własnego rozwiązania za pomocą Google Analytics Reporting API w wersji 4 lub skontaktowanie się z certyfikowanym partnerem Google Marketing Platform, aby uzyskać spersonalizowane rozwiązanie.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne