Målgruppe

Utvidet – Tilpassede variabler

Denne informasjonen gjelder bare JavaScript for klassisk Analytics (ga.js). Finn ut om du bruker klassisk eller Universal Analytics, eller finn ut hvordan du oppgraderer fra klassisk Analytics til Universal Analytics.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Premium Analytics.

Med sporingsfunksjonen for tilpassede variabler i sporingskoden for Google Analytics har du muligheten til å angi egne dimensjoner for besøkende. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, i dokumentet om tilpassede variabler på Google Code.

Premium Analytics-kunder kan konfigurere opptil 50 tilpassede variabler for bruk i én forespørsel. Takket være denne forbedrede sporingsmekanismen kan Analytics-sporingsforespørsler som overskrider grensen på 2 kB, sendes via HTTP POST i stedet for GET. Du kan sende forespørsler på opptil 8 kB via POST. Når du bruker denne funksjonen på nettinnhold, må du være oppmerksom på følgende begrensninger (enkelte av disse ligger utenfor Google Analytics' kontroll):

  • Nettegenskapen din må være godkjent for 50 tilpassede variabler. For at rapportene dine skal få tilgang til denne funksjonen, må nettegenskapen din være godkjent. Nærmere bestemt identifiseres nettegenskapen i Google Analytics med en ID i formatet UA-XXXX-YY, der XXXX-YY identifiserer ID-en som er blitt brukt for å sende data til datautvalgene som sporer nettegenskapen.
  • Se data om tilpassede variabler i Analytics Når du har konfigurert de andre tilpassede variablene for nettegenskapen din, må du lage en tilpasset rapport for å kunne se og analysere dataene. Disse dataene er ikke tilgjengelige i standardrapportene. Du kan også lage et avansert segment som inneholder de andre tilpassede variablene.
  • Begrensninger for data fra informasjonskapsler. Google Analytics JavaScript kan bruke informasjonskapsler i forbindelse med sporingen, og det gjelder begrensninger for datamengden i sporingen og/eller hver enkelt informasjonskapsel. Se Google Analytics cookie usage on websites (Informasjonskapselbruk for Google Analytics på nettsteder) hvis du ønsker mer informasjon.
  • Resultathensyn. Hvis du sporer mange tilpassede variabler, kan de ekstra dataene som blir overført til Google Analytics ved hver sideforespørsel, ha innvirkning på resultatene for nettstedet ditt. Selv om denne påvirkningen trolig er minimal, er det viktig at du tar hensyn til dette hvis nettstedet ditt har strenge resultatstandarder.