Segmentowanie danych ścieżki konwersji

Narzędzie Segmenty konwersji pozwala wyodrębnić i przeanalizować określone zbiory ścieżek konwersji z raportów Ścieżki wielokanałowe. Możesz np. utworzyć segment konwersji obejmujący tylko ścieżki, w których pierwsza interakcja była konwersją powyżej określonej wartości. Następnie można przeglądać raporty Ścieżki wielokanałowe, wyświetlając tylko dane tego segmentu konwersji. Można też bezpośrednio porównywać ten segment z danymi pochodzącymi z innych segmentów.

Tematy w tym artykule:

Stosowanie segmentów konwersji

Aby zastosować segment, kliknij menu Segmenty konwersji na górze dowolnego raportu Ścieżki wielokanałowe. Następnie zaznacz segmenty, które chcesz zastosować do danych.

Po zastosowaniu segmentu pozostaje on aktywny w trakcie przeglądania raportów Ścieżki wielokanałowe. Aby ponownie wyświetlić wszystkie ścieżki konwersji, należy wybrać segment Wszystkie konwersje.

Do analizowania podzbiorów ścieżek konwersji należy zamiast filtrowanych widoków danych używać narzędzia Segmenty konwersji. Użycie filtrowanego widoku może spowodować niedokładność raportów Ścieżki wielokanałowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Filtry a ścieżki wielokanałowe.

Tworzenie niestandardowych segmentów konwersji

 1. W dowolnym raporcie Ścieżki wielokanałowe kliknij przycisk Segmenty konwersji na górze raportu.
 2. Kliknij link Utwórz nowy segment konwersji.
 3. Wpisz nazwę niestandardowego segmentu konwersji.
 4. Za pomocą narzędzia do tworzenia warunków wskaż ścieżki konwersji, które powinny się znaleźć w segmencie. Aby np. utworzyć segment, który zawiera tylko ścieżki konwersji mające za początek odesłanie z witryny example.com, należy zdefiniować następujący warunek:

  [Uwzględnij] [Pierwsza interakcja] z [Źródło] [Zawiera] example.com
   
 5. Kliknij przycisk Zapisz segment.
Zapisany segment pojawi się w obszarze Segmenty definiowane przez użytkownika menu Segmenty konwersji. Aby zastosować segment, wystarczy go wybrać.

Edytowanie i usuwanie niestandardowych segmentów konwersji

 1. W dowolnym raporcie Ścieżki wielokanałowe kliknij przycisk Segmenty konwersji na górze raportu.
 2. W obszarze Segmenty definiowane przez użytkownika odszukaj segment, który chcesz edytować, i kliknij znajdujący się obok jego nazwy link edytuj.
 3. Zmodyfikuj segment, a następnie go zapisz. Ewentualnie kliknij Usuń segment.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?